Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia techniki (blok: Historia gospodarcza) (blok: Świat nowożytny) K1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K1-HGMK-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia techniki (blok: Historia gospodarcza) (blok: Świat nowożytny) K1
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: BLOK "Historia gospodarcza", studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
BLOK: Świat nowożytny, studia II stopnia, magisterskie (program od 2012)
Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Zajęcia fakultatywne, studia I stopnia, licencjat (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter wykładów. Poszczególne zajęcia poświęcone będą różnym aspektom dziejów techniki od średniowiecza poczynając, a na początku XX wieku kończąc.

Pełny opis:

Na program zajęć składają się następujące tematy:

1. Z dziejów maszyn: zegar i kultura

2. Ludzie i technika w średniowieczu

3. Epoka energii odnawialnej: woda i wiatr

4. Epoka energii mineralnej: węgiel

5. Silniki cieplne: James Watt

6. Żagiel i para: rewolucja w transporcie morskim

7. Z dziejów transportu: drogi lądowe

8. Czy technika determinuje przemiany społeczne: przykład roweru

9. Proces Leblanca: soda: mydło i lekarze

10. Samotność wynalazcy: przypadek Henry’ego Bessemera

11. Thomas Alva Edison, czyli kto wyzwolił kobiety

12. I świat stał się kolorowy – zaprogramowanie wynalazku

13. Amerykański sposób produkcji

14. Ford kontra Sloan – warianty produkcji masowej

15. Człowiek i miasto: technika komunalna

Literatura:

Zob. punkt część B

Efekty uczenia się:

K_W01- absolwent zna i rozumie metodologię historii w zakresie badań historyczno-gospodarczych..

K_W03 – absolwent w stopniu pogłębionym zna literaturę dotyczącą historii techniki.

K_W04 – absolwent w stopniu pogłębionym potrafi przeanalizować współczesne teksty z zakresu historii techniki.

K_W06 – absolwent rozumie związki między historią a ekonomią.

Absolwent potrafi:

K_U01 – samodzielnie wyszukać źródła informacji dotyczącej historii techniki.

K_U03 – dobrać odpowiednie metody analizy liczbowej do problemów badawczych z zakresu gospodarczych techniki.

K_U06 – prowadzić dyskusję naukową z badaczami zajmującymi się problematyką zbieżną z tematyką zajęć.

Absolwent jest gotów do:

K_K02 – zastosowania zdobytej wiedzy w analizie problemów przed którymi staje.

Metody i kryteria oceniania:

Streszczenie jednego artykułu obcojęzycznego dotyczącego historii techniki. Zaliczenie testu końcowego złożonego z 11 pytań zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopczyński
Prowadzący grup: Michał Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.