Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH16JSMWIL/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje i kultura Hiszpanii muzułmańskiej i Afryki Północnej, 1031-1492
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma wprowadzać w dzieje zachodniej części świata muzułmańskiego od końca kalifatu kordobańskich Umajjadów w 1031 r. aż po upadek muzułmańskiej Granady w 1492 r., który oznacza koniec muzułmańskiej państwowości na Półwyspie Iberyjskim. Nacisk kładziony będzie na zagadnienia społeczno-kulturowe, nie zaś na historię polityczną sensu stricto, by studenci mogli zrozumieć na czym polegała unikalność al-Andalus (Hiszpanii) i Afryki Północnej w świecie klasycznego islamu.

Pełny opis:

Główne zagadnienia poruszane w toku wykładu (nie jest to dokładny harmonogram wykładów, a jedynie zarys problematyki):

I. Wojna domowa w al-Andalus 1009-1031 i koniec kordobańskich Umajjadów.

II. Czasy taifatów - między kryzysem politycznym a rozkwitem kulturalnym

III. Postępy Rekonkwisty w drugiej połowie XI w. - polityka państw chrześcijańskich

IV. Almorawidzi a zmierzch taifatów - stosunki arabsko-berberskie

V. Islam północnoafrykański i jego specyfika

VI. Almohadzi w Afryce Północnej

VII. Almohadzi w al-Andalus - Ibn Mardanisz, postępy Rekonkwisty

VIII. Las Navas de Tolosa i stopniowa dekonstrukcja imperium Almohadów

IX. Początki ładu postalmohadzkiego w Afryce

X. Nasrydzi i zmierzch al-Andalus

Literatura:

Podstawowa literatura obejmuje głównie syntezy poruszanych zagadnień:

1. D. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party Kings, Princeton 1985

2. J. Bosch Vila, Los Almorávides, Granada 1998 (reprint 3 wydania)

3. A. Huici Miranda, Historia política del imperio almohade. Granada 1999 (reprint)

4. R. Arié, L'Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492), Paris 1990

Prócz tego prowadzący rekomenduje literaturę uzupełniającą w zależności od zainteresowań studentów.

Efekty uczenia się:

Studenci znają ogólny zarys dziejów Hiszpanii, Afryki Północnej i basenu Morza Śródziemnego w pełnym i późnym średniowieczu.

Potrafią wskazać cechy szczególne islamu zachodniego na tle całego klasycznego świata muzułmańskiego.

Potrafią wskazać procesy kulturowe i społeczne szczególne dla regionu i przesądzające o jego specyficznej tożsamości.

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceny studenta jest test obejmujący poruszane zagadnienia i odbywający się na ostatnich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.