Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WH18AZIO/L-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proces polityczny w Republice Rzymskiej, cz.II
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wykłady historyczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Pożądana znajomość dziejów Rzymu na poziomie dobrego liceum oraz terminologii nauk politycznych.

Skrócony opis:

Instrumenty uprawiania polityki w średniej republice.

Pełny opis:

Złoty wiek republiki (287-133): antyczny i dzisiejszy spór o jej istotę – monarchia? arystokracja/oligarchia? demokracja? Silne i słabe strony metody prosopograficznej badania życia politycznego republiki. Pola i sposoby walki politycznej w średniej republice. Trybunat plebejski a instytucje republikańskie po emancypacji plebsu: między kontestacją a współdziałaniem. Pozycja senatu: organ doradczy czy kierujący? Partycypacja jednostek w życiu politycznym oraz analiza terminów: nobilitas, cursus honorum, via popularis, concordia, libertas.

Metody dydaktyczne: wykład i prezentacje

Literatura:

M. Crawford, Rzym w okresie republiki, Warszawa 2005

A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2005

L.R. Taylor, Roman Voting Assemblies: from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar, Ann Arbor 1966

J. Linderski, Roman Questions I, II, Stuttgart 1995, 2007 (zbiór artykułów, wszystkie dostępne na academia.edu)

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu uważny student rozumie specyfikę życia politycznego republik rzymskieji, zna jej instytucje oraz ich ewolucję, rozumie rolę ideologii w jej dziejach.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach. Warunkiem zaliczenia jest obecność na ich większości (50% + 1).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.