Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. Nowoczesna tożsamość żydowska - zapisy literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WHLJS-17AMOL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX w. Nowoczesna tożsamość żydowska - zapisy literackie
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty fakultatywne, Studia Żydowskie (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty uzupełniające, Studia Żydowskie, II stopień
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich, II stopień
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa orientacja w historii Żydów europejskich

Skrócony opis:

Wykład ma celu przedstawienie studentom rozmaitych odmian nowoczesnej tożsamości żydowskiej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą bardzo różnym odmianom nowoczesnej tożsamości żydowskiej. Od połowy XIX wieku do czasów Zagłady - na terenie diaspory w Europie środkowej i wschodniej - rozwijały się różnorodne projekty nowoczesnej tożsamości ówczesnych mieszkańców tych terenów. Częścią prezentacji tych projektów były teksty literackie, powstające w zarówno w językach jidysz i hebrajskim, jak i w językach diaspory.

Zob. "zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

1. Szolem Asz, Petersburg, Warszawa, Moskwa

2. Jakub Appenszlak, Piętra. Dom na Bielańskiej

3. I.L. Perec, Opowiadania chasydzkie i ludowe

4. I.B. Singer, Rodzina Muszkatów

5. Alfred Döblin, Podróż po Polsce

6. Wanda Melcer, Czarny ląd

7. Izrael Singer, Rodzina Karnowskich

8. Izrael Singer, Bracia Aszkenazy

9.Szolem Alejchem, Motel, syn kantora

10.Szolem Alejchem, Notatki komiwojażera

11. Żydzi w Polsce, antologia, red. H. Markiewicz

12. Międzywojenna poezja polsko-żydowska. Antologia. red. E. Prokop-Janiec

13. Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, red. M. Antosik-Piela i E. Prokop Janiec

14.E. Prokop-Janiec, Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty.

15. Podsumowanie i egzamin

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu wykładu student potrafi dokonać analizy dzieła literackiego, wydobywając zawarte w nim prezentacje idei. Umie analitycznie oraz krytycznie czytać tekst. Potrafi usytuować dzieło literackie w kontekście wydarzeń historycznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecnośc na wykładzie. Zdanie (pisemnego) egzaminu. (Zobacz kryteria oceniania w cyklu dydaktycznym)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Alina Molisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.