Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WHLJS-ZPWSIN-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Żydzi polscy w okresie średniowiecza i nowożytności
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią systematyczny wykład poświęcony dziejom Żydów polskich w okresie od średniowiecza do końca XVIII wieku.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią systematyczny wykład poświęcony dziejom Żydów polskich w okresie od średniowiecza do końca XVIII wieku. Wykład przedstawia – w miarę możliwości w porządku chronologicznym – najważniejsze zagadnienia, takie jak kwestie demograficzne, położenie prawne i główne zajęcia ludności żydowskiej, instytucje samorządowe, ruchy religijne i prądy modernizacyjne, a także problem stosunku społeczeństwa staropolskiego do ludności żydowskiej.

Zob. "Zakres tematów" w sylabusie osoby prowadzącej wykład w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza:

• ma pogłębioną wiedzę o dziejach Żydów polskich w okresie średniowiecza i nowożytności

• ma podstawową wiedzą dotyczącą źródeł do badania dziejów Żydów w dawnej Rzeczypospolitej

• ma wiedzę na temat podstawowych kierunków badań i literatury przedmiotu

Umiejętności:

• potrafi przedstawić genezę i przebieg najważniejszych nurtów i zjawisk w historii Żydów polskich w okresie staropolskim

• potrafi powiązać historię Żydów z dziejami Polski przedrozbiorowej, dostrzega wielokulturowość Polski przedrozbiorowej i miejsce, jakie zajmują w niej Żydzi

• posługuje się odpowiednią terminologią dotyczącą dziejów Żydów w okresie staropolskim

• samodzielnie korzysta z literatury dotyczącej dziejów Żydów w okresie staropolskim

Kompetencje społeczne:

• krytycznie odnosi się do stereotypów i uprzedzeń dotyczących Żydów w okresie staropolskim

• docenia wielokulturowość Polski przedrozbiorowej

Metody i kryteria oceniania:

Zob. sylabus w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Anna Michałowska-Mycielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.