Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-WHLJS-ZWMW-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym (1914-1939)
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla III roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Historycznego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Wykłady historyczne
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w ramach Studiów Żydowskich
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów w okresie pierwszej wojny światowej oraz w dwudziestoleciu miedzywojennym (ze szczególnym naciskiem na historię powszechną) oraz wybranych zagadnień monograficznych.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy na temat dziejów i kultury Żydów w okresie pierwszej wojny światowej oraz w dwudziestoleciu miedzywojennym (ze szczególnym naciskiem na historię powszechną) oraz wybranych zagadnień monograficznych.Wykłady uzupełniają wiedzę zdobywaną przez studentów dzięki indywidualnej pracy oraz realizacji innych elementów programu. Wykłady prezentują na ogół również problematykę związaną z aktualnymi badaniami monograficznymi wykładowcy, dzięki czemu wprowadzają do dydaktyki akademickiej najnowsze ustalenia naukowe. W wykładach przekazywana jest także wiedza o stanie badań oraz nowych trendach metodologicznych. Studenci poznają różne szkoły naukowe i ich interpretacje.

Zob. "Zakres tematów" w danym cyklu dydaktycznym.

Literatura:

Brenner M., The Renaissance of Jewish Culture in Weimar Germany, New Haven and London 1996; Kobrin R., Żydowski Białystok i jego diaspora, tłum. A. Musiał, Białystok 2014; Kuznitz C., YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation, Cambridge 2014; Mendelsohn E., Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, tłum. A. Tomaszewska, Warszawa 1992; Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, tłum. M. Szuster, Warszawa 2008; Veidlinger J., The Moscow State Yiddish Theater: Jewish Culture on the Soviet Stage, Bloomington 2000

Materiały polecone przez prowadzącą zajęcia

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma pogłębioną wiedzę na temat dziejów i kultury Żydów polskich w latach 1914-1939;

- ma wiedzę na temat czynników formujących nowoczesne społeczeństwo żydowskie na początku XX wieku;

- ma wiedzę na temat najistotniejszych procesów społeczno-kulturowych dotyczących ludności żydowskiej w latach 1914 – 1939;

Umiejętności

- potrafi powiązać wydarzenia polityczne z procesami społeczno-kulturowymi, a także wyjaśnić ich znaczenie i określić ich przebieg;

- potrafi dostrzec zależności pomiędzy czynnikami politycznymi, społecznymi i kulturowymi odpowiedzialnymi za kształtowanie nowoczesnego życia żydowskiego;

- potrafi ocenić rodzaj i skalę zmian, które zaszły w społeczeństwie żydowskim w latach 1914-1939.

Kompetencje społeczne

- dostrzega złożoność i bogactwo życia społecznego w okresie międzywojennym;

- odnosi się krytycznie do uproszczonych przekazów na temat tego okresu;

- dostrzega złożoność zagadnienia tożsamości żydowskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny (powyżej 60%) z testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Magdalena Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.