Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina- ćwiczenia I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LŁAC1-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacina- ćwiczenia I rok
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Pierwszy rok lektoratu języka łacińskiego dla Studentów studiów niestacjonarnych historii sztuki.

Pełny opis:

Zwięzły lektorat pomyślany jako uzupełnienie przygotowania do zawodu historyka sztuki. Zajęcia służą poznaniu gramatyki łacińskiej w stopniu umożliwiającym tłumaczenie prostych tekstów, zwłaszcza inskrypcji, ćwiczeniu umiejętności przekładu i pracy ze słownikiem, opanowaniu elementarnego słownictwa łacińskiego oraz najważniejszych zwrotów, przysłów, skrótów łacińskich współcześnie używanych.

Literatura:

Obowiązkowa:

Materiały przygotowane przez wykładowcę oraz

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie) lub

J. Korpanty, Słownik łacińsko-polski (dowolne wydanie), lub

J. Mańkowski, Praktyczny słownik łacińsko-polski, Warszawa 2008.

Dodatkowa:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego (dowolne wydanie),

O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, Język łaciński, podręcznik dla lektoratów szkół wyższych (dowolne wydanie),

L. Winniczuk, Lingua Latina. Łacina bez pomocy Orbiliusza (dowolne wydanie),

B. Gładowska, A. Stachowicz-Garstka, M. Zawadzka, Cornu copiae. Ćwiczenia łacińskie dla szkół średnich i wyższych,

S. Butyr, Łacina dla poczatkujących,

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków,

A. Jougan, Słownik koscielny łacińsko=polski.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy Student zna

- historię powstania i rozwoju języka łacińskiego (KW_16, KW_17/P6S_WK),

- gramatykę i leksykę języka łacińskiego z zakresu realizowanego materiału (KW_17/P6S_WK).

- podstawowe zwroty, skróty, cytaty łacińskie współcześnie używane (KW_16, KW_17/P6S_WK).

W zakresie umiejętności Student potrafi

- tworzyć i rozpoznawać formy gramatyczne z zakresu realizowanego materiału (KU_12/P6S_UK),

- samodzielnie analizować spotkane w tekstach formy (KU_12/P6S_UK),

- tłumaczyć ze słownikiem teksty preparowane i proste zdania oryginalne (KU_12/P6S_UK),

- samodzielnie pracować ze słownikiem (KU_12, P6S_UK),

-dostrzegać łacińskie zapożyczenia w językach nowożytnych (KU_12/P6S_UK),

- współdziałać i pracować w grupie (K_U13/P6S_UO)

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się irozwoju (K_U14/ P6S_UU).

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany pisemne po I i II semestrze. Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie sprawdzianów z I i II semestru. Ocena końcowa jest średnią ocen z obu sprawdzianów. W przypadku przejścia na tryb nauki zdalnej możliwe będą zaliczenia ustne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 28 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Sutkowska
Prowadzący grup: Dorota Sutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Patrz wyżej.

Pełny opis:

Tryb prowadzenia zajęć: Prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym na platformie online (link przesyłany przez prowadzącą zajęcia).

Forma zaliczenia: Sprawdziany pisemne po I i II semestrze. Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie sprawdzianów z I i II semestru. Ocena końcowa jest średnią ocen z obu sprawdzianów. Zaliczenia przeprowadzane zdalnie za pomocą narzędzi internetowych. W przypadku przejścia na tryb nauki zdalnej możliwe będą zaliczenia ustne

Literatura:

Patrz wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w cyklu 2020/2021 zdalne. Narzędzia informatyczne Google: Google Meet. Tryb prowadzenia zajęć dostosowany do wymagań ogólnouniwersyteckich i możliwości wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.