Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3105-DHSZTWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentuje proces kształtowania się historii sztuki jako dyscypliny badawczej.

Strona przedmiotu
3105-DZHSZTWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia dzieje historii sztuki od początków

refleksji o sztuce w źródłach starożytnych po

współczesne perspektywy metodologiczne.

Strona przedmiotu
3105-LMD-W1-13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi prezentację historycznego namysłu nad sztuką od czasów autorów greckich i Pliniusza Starszego do schyłku XX stulecia. Historyczna refleksja nad sztuką jest jednym wątkiem problemowym, drugim są dzieje historii sztuki jako dyscypliny akademickiej.

Strona przedmiotu
3105-DMOSZT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zarys historii teoretycznej refleksji nad sztuką od starożytności po wiek XX. Celem wykładu jest prezentacja najważniejszych nurtów namysłu nad sztukami plastycznymi poprzez ukazanie kształtowania się i przemian fundamentalnych pojęć z zakresu teorii sztuki i estetyki oraz charakterystykę najważniejszych rodzajów form wypowiedzi teoretycznej i krytycznej.

Strona przedmiotu
3105-HFIZOWZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia filozofii jest dyscypliną szczególną, niejako zawieszoną pomiędzy dociekaniem historycznym nakierowanym na to, co przeszłe, a refleksją filozoficzną nakierowana na to, co uniwersalne i ponadczasowe. Jednocześnie, co najmniej od klasycznej starożytności być może aż po czasy obecne historia filozofii zespolona jest lub przynajmniej powiązana z kulturą szeroko rozumianego Zachodu we wszystkich jej przejawach od nauki przez politykę aż po estetykę. Kurs będzie obejmował klasyczne teorie filozoficzne mocno je postanawiając zarówno w społecznym kontekście jak i wskazując związki filozofii z innymi dziedzinami współczesnej humanistyki.

Strona przedmiotu
3105-LHF-W13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia dzieje filozofii eurpejskiej od jej starożytnych początków po współczesność

Strona przedmiotu
3105-LNWPL-W13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony historii sztuki polskiej od czasów

Stanisława Augusta do okresu II Rzeczpospolitej.

Uwzględnia wszystkie dziedziny sztuk plastycznych z

naciskiem na architekturę, malarstwo, rysunek i rzeźbę.

Strona przedmiotu
3105-LNWPW-W13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący wybrane problemy sztuki europejskiej i amerykańskiej od XVIII do początku XX wieku.

Strona przedmiotu
3105HNZPWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prezentacją wybranych zagadnień nowoczesnej

sztuki powszechnej – od połowy XVIII wieku do ok. 1939 roku.

Program obejmuje problemy z zakresu malarstwa, rzeźby,

grafiki i architektury, uwzględnia rozmaite kierunki i

ugrupowania artystyczne, a także formy organizacji życia

artystycznego tego czasu.

Strona przedmiotu
3105-LLNPL-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony wybranym zjawiskom w sztuce Rzeczypospolitej od początku renesansu do końca rokoka.

Strona przedmiotu
3105-HNPWOWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący zarys dziejów europejskiej sztuki nowożytnej. Tematyka zajęć koncentruje się na tych obszarach, okresach i tendencjach w sztuce od początków XV wieku, które najbardziej zaważyły na jej rozwoju. Największa uwaga poświęcona jest sztuce włoskiej, z zaakcentowaniem zagadnień przełomowych i mających znaczące konsekwencje dla innych obszarów. Prezentowane są również wybrane zjawiska ze sztuki innych krajów i regionów. Szerzej omawiana jest działalność niektórych artystów. Pominięte są natomiast niektóre zagadnienia, na temat których istnieje współczesna literatura w języku polskim.

Strona przedmiotu
3105-LHNPW-W13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład prezentujący wybrane zjawiska w nowożytnej sztuce europejskiej. Tematyka wykładu koncentruje się na tych obszarach, okresach i tendencjach, które najbardziej zaważyły na rozwoju sztuki od początku XV w. Największa uwaga poświęcona jest sztuce włoskiej, z zaakcentowaniem zagadnień przełomowych i mających największe konsekwencje dla sztuki europejskiej. Prezentowane są również wybrane zjawiska ze sztuki innych krajów i regionów.

Strona przedmiotu
3105-LHSS-W13 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy historii sztuki starożytnej Grecji i Rzymu od epoki brązu (kultura egejska) po schyłek starożytności. Omawiane są najważniejsze zjawiska artystyczne związane z rozwojem greckiej rzeźby, jej wpływów na rzeczywistość rzymską, na powstawanie estetycznych schematów i klasycyzmów. Nacisk położony jest także na przekształcenia architektury i jej dekoracji, rozumianej w kontekście topografii miast antycznych i uwarunkowanej ewolucją instytucji greckiej „polis” i rzymskiej „civitas

Strona przedmiotu
3105-HSSRWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy poświęcony historii średniowiecznej sztuki europejskiej od V do XVI wieku. W syntetyczny i przeglądowy sposób wykład prezentuje najważniejsze zjawiska w dziejach twórczości artystycznej (architektura, rzeźba, malarstwo – monumentalne, tablicowe, książkowe, złotnictwo i inne gałęzie sztuk zdobniczych) od wczesnego średniowiecza po początek czasów nowożytnych w najważniejszych centrach kulturowych ówczesnej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Włoch i krajów Cesarstwa. Przy okazji omawiania najważniejszych dzieł i tendencji stylowych poruszane będą zagadnienia miejsca, znaczenia i funkcji sztuki w kulturze średniowiecznej, jej stosunku do tradycji antycznej, wzajemnych relacji sztuk (zwłaszcza architektury) i liturgii, organizacji twórczości artystycznej oraz statusu artysty w ówczesnym społeczeństwie.

Strona przedmiotu
3105-LSP-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są dzieje sztuki europejskiej od początku średniowiecza do ok. 1500 r. ( z wyjątkiem Włoch, gdzie górną granicę chronologiczną wyznacza początek renesansu). W tych ramach czasowych będą przedstawione najważniejsze zjawiska zachodzące w architekturze, malarstwie, rzeźbie oraz rzemiośle artystycznym w głównych środowiskach artystycznych na obszarze Europy kościoła łacińskiego.

Strona przedmiotu
3105-HSSROPWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony sztuce w Polsce X – pocz. XVI wieku, ukazujący specyfikę polskiego średniowiecza

Strona przedmiotu
3105-LNSRPWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest sztuce w Polsce od przyjęcia chrześcijaństwa do początku XVI wieku. Ukazuje specyfikę polskiego średniowiecza w powiązaniu ze sztuką europejską.

Strona przedmiotu
3105-HSCHOWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy dotyczący sztuki wczesnochrześcijańskiej i sztuki Kościołów wschodnich, przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego.

Strona przedmiotu
3105-LHSZBIZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy dotyczący sztuki wczesnochrześcijańskiej i sztuki Kościołów wschodnich, przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego.

Strona przedmiotu
3105-HSZTWPWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom wybranych aspektów polskiej sztuki po 1945 roku. Tematyka zajęć obejmuje prezentację ważnych zjawisk artystycznych w kontekście zmieniającej się polityki kulturalnej w powojennej Polsce. Analizie podlegają również korespondujące z twórczością artystyczną przejawy życia artystycznego (m.in. wystawy, galerie, krytyka artystyczna).

Strona przedmiotu
3105-LHSZWP-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia w ujęciu problemowo-historycznym wybrane zagadnienia sztuki polskiej po 1945 roku.

Strona przedmiotu
3105-HSZTWPOWWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat sztuki współczesnej.

Strona przedmiotu
3105-LNWPOW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat

sztuki współczesnej.

Strona przedmiotu
3105-ININWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony najważniejszym tematom i formułom ikonograficznym rozpowszechnionym w nowożytnej i nowoczesnej sztuce europejskiej, z uwzględnieniem problemów, jakie rodzi odnoszenie metody ikonograficznej do sztuki niektórych środowisk, okresów i zjawisk artystycznych. Ikonografia nowożytnej sztuki europejskiej omawiana jest na szerszym tle historyczno-kulturowym, w powiązaniu z teologią, liturgią, filozofią, literaturą i obyczajem.

Strona przedmiotu
3105-LININWE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony najważniejszym tematom i formułom ikonograficznym rozpowszechnionym w nowożytnej i nowoczesnej sztuce europejskiej, z uwzględnieniem problemów, jakie rodzi odnoszenie metody ikonograficznej do sztuki niektórych środowisk, okresów i zjawisk artystycznych. Ikonografia nowożytnej sztuki europejskiej omawiana jest na szerszym tle historyczno-kulturowym, w powiązaniu z teologią, liturgią, filozofią, literaturą i obyczajem.

Strona przedmiotu
3105-ISRWE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje ikonografię sztuki religijnej w średniowieczu, od jej początków do okresu Reformacji.

Strona przedmiotu
3105-LIS-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje ikonografię sztuki religijnej w średniowieczu, od jej początków do okresu Reformacji.

Strona przedmiotu
3105-LJŁCW2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontynuacja lektoratu języka łacińskiego dla studiów niestacjonarnych historii sztuki (patrz sylabus "Łacina ćwiczenia I rok").

Strona przedmiotu
3105-LJŁAC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-JŁAC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rok pierwszy dwuletniego lektoratu języka łacińskiego dla historyków sztuki na studiach stacjonarnych.

Uwaga (głównie dla Studentów MISH-u): zajęcia pierwszego roku nie są samodzielnym i całościowym lektoratem, wymagają kontynuacji na roku II.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)