Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki współczesnej polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LHSZWP-W Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki współczesnej polskiej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład przedstawia w ujęciu problemowo-historycznym wybrane zagadnienia sztuki polskiej po 1945 roku.

Pełny opis:

Wykład przedstawia w ujęciu problemowo-historycznym wybrane zagadnienia sztuki polskiej po 1945 roku. Koncentruje się na najważniejszych tendencjach, środowiskach artystycznych oraz twórcach, z uwzględnieniem kontekstu historycznego, społecznego i politycznego. Uwaga zwrócona zostanie również na relacje pomiędzy sztuką światową i polską. Analizie podlegają także ważne stanowiska badawcze, pozwalające zrozumieć zmieniające się modele interpretacji zjawisk artystycznych.

Przewidywane tematy i problemy, m.in.: sztuka polska wobec doświadczeń wojny i Zagłady; I Wystawa Sztuki Nowoczesnej; grupy artystyczne okresu „odwilży”; wokół wystawy w Arsenale; galerie i sympozja lat 60. i 70.; „nowa figuracja”; fotomedializm; „nowa ekspresja”; sztuka kobiet; sztuka krytyczna.

Literatura:

• I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, red. Józef Chrobak, Marek Świca, Starmach Gallery, Kraków 1998.

• Bogucki Janusz, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983.

• Czerni Krystyna, Nie tylko o sztuce. Rozmowy z profesorem Mieczysławem Porębskim, Wrocław 1992.

• Taż, Rezerwat sztuki. Tropami artystów polskich XX wieku, Kraków 2000.

• Dziamski Grzegorz, Awangarda po awangardzie, Poznań 1995.

• Jakubowska Agata, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Kraków 2005.

• Taż, Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2008.

• Kowalczyk Izabela, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002.

• Taż, Podróż do przeszłości: interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Warszawa 2010.

• Krąg „Arsenału 1955”. Malarstwo, grafika, rysunek z Muzeum Okręgowego w Gorzowie Wlkp. [kat. wystawy], Galeria Zachęta, Warszawa, luty 1992.

• Kępińska Alicja, Nowa sztuka. Sztuka polska w latach 1945-1978, Warszawa 1981.

• Kitowska-Łysiak Małgorzata, Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku, Lublin 1999.

• Kowalska Bożena, Polska awangarda malarska 1945-1980, Warszawa 1988 (wyd. 2).

• Lachowski Marcin, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006.

• Tenże, Nowocześni po katastrofie. Sztuka w Polsce 1945-1960, Lublin 2013.

• Markowska Anna, Sztuka w Krzysztoforach. Między stylem a doświadczeniem, Kraków-Cieszyn 2000.

• Taż, Definiowanie sztuki – objaśnianie świata. O pojmowaniu sztuki w PRL-u, Katowice 2003.

• Taż, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1956 i 1989 roku, Toruń 2012.

• Majewski Piotr, Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności”, Lublin 2006.

• Mazur Adam, Historie fotografii w Polsce 1839-2009, Kraków 2009.

• Nader Luiza, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009.

• Nowocześni a socrealizm, pod. red. Marka Świcy i Józefa Chrobaka [kat. wystawy], Fundacja Nowosielskich, Starmach Gallery, Kraków 2000.

• Odwilż. Sztuka około 1956, pod red. Piotra Piotrowskiego, Poznań 1996.

• Performance – wybór tekstów, red. Grzegorz Dziamski, H. Gajewski, J. S. Wojciechowski, Warszawa 1984.

• Piotrowski Piotr, Dekada. O syndromie lat siedemdziesiątych, kulturze artystycznej, krytyce, sztuce – wybiórczo i subiektywnie, Poznań 1991.

• Tenże, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań 2005.

• Tenże, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 2011 (wyd. 2).

• Tenże, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 2010.

• Porębski Mieczysław, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983.

• Ronduda Łukasz, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.

• Rottenberg Anda, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.

• Taż, Przeciąg. Teksty o sztuce polskiej lat 80., Warszawa 2009.

• Sztuka dzisiaj. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 2001, pod red. Marii Poprzęckiej, Warszawa 2002.

• Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1984, praca zbiorowa, Warszawa 1987.

• Sztuka kobiet, pod red. Jolanty Ciesielskiej i Agaty Smalcerz, Bielsko Biała 2000.

• Włodarczyk Wojciech, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954, Kraków 1991.

• Wojciechowski Aleksander, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Wrocław 1975.

• Tenże, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat 80., Warszawa 1992.

• Współczesność – historia nieznana. Studia z historii sztuki, red. Wojciech Włodarczyk, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Studenci nabędą wiedzę dotyczącą sztuki polskiej po 1945 roku. Zajęcia powinny umożliwić słuchaczom samodzielną analizę dzieł sztuki współczesnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin: pytania testowe oraz otwarte.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Dworniczak
Prowadzący grup: Kamila Dworniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.