Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium wyższe prof. K. Zalewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LMSEMWYZKZ Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyższe prof. K. Zalewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Do wyboru
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone jest dla studentów I i II roku studiów magisterskich z historii sztuki, planujących albo piszących pracę magisterską na innym seminarium.

Pełny opis:

Zakres tematyczny tych zajęć jest analogiczny jak w przypadku seminarium magisterskiego - tzn. zasadniczo obejmuje sztukę średniowieczną w Polsce i w Europie (bez Bizancjum) od początku tego okresu aż do Reformacji. Można przygotowywać prace seminaryjne (roczne) zgodne z własnymi zainteresowaniami. Preferowane dziedziny to malarstwo (ścienne, tablicowe, książkowe), rzeźba wszelkiego rodzaju, rzemiosło artystyczne oraz ikonografia, w tym również tematy o charakterze świeckim. Możliwe są także prace z zakresu patronatu nad sztuką oraz jej społeczno-kulturowego kontekstu (np. związki malarstwa czy rzeźby z teatrem, funkcje dzieł sztuki w kulcie religijnym, itp.).

Przygotowanie pracy seminaryjnej trwa dwa semestry. Na każdym etapie, od ustalenia zakresu tematycznego, poprzez gromadzenie bibliografii, sporządzanie planu i konspektu, aż po redagowanie gotowego tekstu możliwe są konsultacje albo bezpośrednie, albo - w trybie zajęć zdalnych - poprzez korespondencję mailową czy też jakąś formę spotkania online.

Literatura:

Każdorazowo do uzgodnienia z osobą przygotowującą pracę.

Efekty uczenia się:

- Umiejętność zebrania i krytycznej oceny bibliografii dotyczącej wybranego tematu, sformułowanie problemów oraz postulatów badawczych wynikających zarówno z zakresu tematycznego, jak i z dotychczasowej literatury;

- Przygotowanie konspektu własnej pracy zgodnie z regułami właściwymi dla danego typu opracowania (monografia dzieła, omówienie grupy zabytków pod kątem ich formy albo treści, prezentacja tematu z zakresu ikonografii, itp.);

- Napisanie tekstu poprawnego pod względem konstrukcji, terminologii, logiki i właściwej kolejności zagadnień, argumentowania oraz formułowania własnych poglądów.

- Umiejętność redagowania tekstu zgodnie z wymaganiami stawianymi autorom prac publikowanych (przypisy, bibliografia, cytowanie wcześniejszych prac, itp.).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest przesłany tekst (do ok. 18 000 znaków, w zależności od tematu), spełniający wymogi podane w punkcie powyżej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 28 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.