Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Do wyboru (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Historii Sztuki)

Jednostka: Instytut Historii Sztuki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
3105-LLBSZRZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest działalności artystycznej Gianlorenza Berniniego oraz jego znaczeniu dla sztuki XVII wieku.

Strona przedmiotu
3105-LGWWR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia każdego wykładu będzie jedno z arcydzieł

grafiki europejskiej powstałe u schyłku XV lub w pierwszej

połowie XVI wieku, stanowiące z rozmaitych względów

„kamień milowy” w historii i historiografii graficznego medium.

Wychodząc od analizy formy i funkcji tych wybranych dzieł

przedstawione zostaną wyzwania stawiane przed grafiką i

rytownikami w omawianym czasie.

Strona przedmiotu
3105-LLMDK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prezentacją historycznie zmiennych koncepcji mimesis w odniesieniu do sztuk plastycznych, z koniecznym jednak uwzględnieniem relacji historycznych i teoretycznych pomiędzy malarstwem a poezją i muzyką. Obejmuje dzieje idei „naśladowania” od starożytnej teorii sztuki po XX-wieczne modele teoretyczne, wykorzystywane np. w sporach o znakowy charakter sztuk, w dyskusji nad referencją obrazową, w analizie ekspresji czy nawet w szerzej zakrojonych teoriach mimesis jako „make-believe”.

Strona przedmiotu
3105-LPPDZA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Prawne podstawy działalności artystycznej i wystawienniczej” stanowi trzecią część cyklu zajęć

pt. „Sztuka – Prawo – Etyka”, prowadzonych w Instytucie Historii Sztuki w ramach specjalności „Sztuka-Media-Rynek”. Celem zajęć jest przybliżenie złożoności powiązań pomiędzy światem sztuki a prawem, z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy życia artystycznego.

Strona przedmiotu
3105-LPURSZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu ogólnouniwersyteckiego, pt. „Prawne uwarunkowania rynku sztuki”, poruszane są podstawowe kwestie związane z krajowym, europejskim i międzynarodowym rynkiem sztuki. Celem tych zajęć jest przybliżenie złożoności powiązań pomiędzy światem sztuki a prawem, z którymi spotykają się na co dzień uczestnicy życia artystycznego.

Strona przedmiotu
3105-LMPROSD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LMPROSN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Proseminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium poświęcone rozmaitym aspektom sztuki i kultury późnonowożytnej i nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, fotografii i piśmiennictwa o sztuce od początku XVIII w. do połowy XX w.

Strona przedmiotu
3105-LMSMGJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sztuka, teoria sztuki i historiografia artystyczna późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Strona przedmiotu
3105-LMSMGRWB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczy szerokiego zakresu problemów sztuki współczesnej.

Strona przedmiotu
3105-LMSWGJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sztuka, teoria sztuki i historiografia artystyczna późnego średniowiecza i epoki nowożytnej.

Strona przedmiotu
3105-LMSEMWWB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3105-LSZW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Sztuki wizualne w systemie ochrony dziedzictwa kultury” stanowi pierwszą część

cyklu zajęć pt. „Sztuka – Prawo – Etyka”, prowadzonych

w Instytucie Historii Sztuki w ramach specjalności „Sztuka-Media-Rynek”. Cykl ten jest podzielony na trzy niezależne bloki tematyczne koncepcyjnie i merytorycznie tworzące spójną całość, choć zakończone osobnym zaliczeniem:

• sztuki wizualne w systemie prawa ochrony dziedzictwa kultury;

• prawne uwarunkowania rynku sztuki;

• prawne podstawy działalności artystycznej

Strona przedmiotu
3105-LWAS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The title of this course refers to Whitney Chadwick’s book „Women, Art, and Society” (first published in 1990, Polish edition in 2015) that belongs to the canon of feminist art history. Although its fifth edition featured a work by Polish artist – Elżbieta Jabłońska – on its cover, women artists from Eastern Europe are strongly underrepresented even in the revised editions of this and other books telling the global story of women’s art. This lecture will in a way offset this imbalance by discussing various aspects of the relationship between women (women artists and representation of women), art, and society of the European socialist states. It will cover the period between 1945 and 1989 and will deal with both the state-supported socialist imaginary and art challenging it.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)