Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LNWPW-W13 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentujący wybrane problemy sztuki europejskiej i amerykańskiej od XVIII do początku XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentujący wybrane problemy sztuki europejskiej i amerykańskiej od XVIII do początku XX wieku. Monograficznie będą omawiane wybrane zjawiska o kluczowym znaczeniu dla przełomu romantycznego ("poetyka ruin", malarstwo portretowe w Anglii, osjanizm i "odkrycie" Szekspira oraz Miltona dla sztuk plastycznych, sztuka Goi, narodziny tzw. ogrodu angielskiego, architektura klasycystyczna, nowe typy pejzażu po 1800 r.), a ponadto historyzm w architekturze XIX wieku, różne postacie realizmu i naturalizmu w malarstwie XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem impresjonizmu), symbolizm w sztukach plastycznych, problem wystaw światowych, architektura "inżynieryjna" i secesja, a wreszcie narodziny kierunków awangardowych i ich rozwój do około 1918 roku.

Literatura:

P. Krakowski, „Z zagadnień architektury XIX wieku. Historyzm i eklektyzm", w:

Sztuka 2 połowy XIX wieku, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1973, s. 23- 36.

A. Lewicka, „Styl w XIX w., czyli o różnych postawach wobec sztuki", w: Tradycja i

innowacja, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1981, s. 165-169.

Z. Ostrowska-Kębłowska, „Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX

wieku", w: Myśl o sztuce, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1976.

E. Wind, „Rewolucja w malarstwie historycznym”, Roczniki Humanistyczne KUL,

XLIII, 1995.

J. Summerson, The Architecture of 18th Century, London 1986.

J. Summerson, Architecture in Britain 1530-1830, Harmondsworth 1977 [część 5].

A. Sutcliffe, Paris: An Architectural History, New Haven 1993 [rozdz. 4-7].

S. Tschudi Madsen, Art Nouveau, Warszawa 1987.

H. Vogel, Deutsche Baukunst des Klassizismus, Berlin 1937.

D. Watkin, The English Vision: The Picturesque in Architecture, Landscape and Garden

Design, London

1982.

D. Wiebenson, The Picturesque Garden in France, Princeton 1978.

T. J. Żuchowski, Patriotyczne mity i toposy. Malarstwo niemieckie 1800-1848, Poznań

1991.

Artykuły :

J. Białostocki, „Ikonografia romantyczna. Przegląd problemów badawczych”, w:

Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX. Materiały sesji

SHS, Warszawa 1967, s.

J. Białostocki, „Romantyzm malarski w Polsce i w Europie”, w: tegoż, Refleksje i

syntezy ze świata sztuki, Warszawa 1978, s. 70-79.

P. Krakowski, „Teoretyczne podstawy architektury wieku XIX", Zeszyty Naukowe

Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 1979.

P. Krakowski, „Z zagadnień architektury XIX wieku. Historyzm i eklektyzm", w:

Sztuka 2 połowy XIX wieku, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1973, s. 23- 36.

A. Lewicka, „Styl w XIX w., czyli o różnych postawach wobec sztuki", w: Tradycja i

innowacja, Materiały Sesji SHS, Warszawa 1981, s. 165-169.

Z. Ostrowska-Kębłowska, „Problem historyzmu w badaniach nad architekturą XIX

Efekty uczenia się:

Student umie opisać sztukę omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie dlań istotne. Umie rozpoznać, określić czas powstania i autorstwo dzieł szczególnie ważnych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się wspólnym egzaminem pisemnym, z jedną

wspólną oceną. Pierwszą połowę egzaminu stanowi rozpoznanie i datowanie obiektów, drugą zaś - 1-2 eseje na zadane tematy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.