Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Opowieści o kazirodztwie w literaturze średniowiecznej i renesansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZXW-KL-23-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium literaturoznawcze IIz/III z + p Opowieści o kazirodztwie w literaturze średniowiecznej i renesansowej
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych i renesansowych tekstów o kazirodztwie. Punktem wyjścia analizy będzie związek kazirodztwa z milczeniem i zagadką. Teksty będą więc omawiane pod kątem tego, w jaki sposób kazirodztwo jest opowiadane, wyjawione, zasugerowane lub przemilczane, zarówno przez narratora, jak i przez postaci.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą analizie średniowiecznych i renesansowych tekstów o kazirodztwie. Weźmiemy pod uwagę wszelkie możliwe konfiguracje kazirodztwa (spełnionego, zamierzonego, wyobrażonego): ojciec/córka, matka/syn, brat/siostra, niekiedy z zaskakującymi dodatkowymi komplikacjami, pojawiające się w kontekście religijnym lub świeckim. Punktem wyjścia analizy będzie związek kazirodztwa z milczeniem i zagadką. Teksty będą więc omawiane pod kątem tego, w jaki sposób kazirodztwo jest opowiadane, wyjawione, zasugerowane lub przemilczane, zarówno przez narratora, jak i przez postaci.

Literatura:

E. Archibald, Incest and the Medieval Imagination, Oxford 2001.

D. James-Raoul, La parole empêchée dans la littérature arthurienne, Paris, Champion, 1997.

M. Closson, F. Ramirez (dir), Les amours entre frère et soeur. L'inceste adelphique du Moyen Age au XIXe siècle, Paris, Garnier, 2020.

G. Matthieu-Castellani, "Le double inceste ou l'erreur tragique", La conversation conteuse, 1992, 125-136.

Efekty uczenia się:

Student po ukończeniu zajęć:

- ma usystematyzowaną wiedzę o procesach zachodzących w dziedzinie francuskiej literatury dawnej,

- ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad literaturą dawną,

- umie samodzielnie zanalizować i zinterpretować tekst literacki,

- umie wypowiedzieć się w sposób zorganizowany na tematy dotyczące problematyki zajęć,

- umie korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach, praca pisemna, zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sobczyk
Prowadzący grup: Agata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

W sem. letnim 2022/2023 w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego przewiduje się pracę stacjonarną lub zdalną na platformie zoom.us. /Google meet /Kampus.

Testy będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym.

Wymagane zaplecze techniczne : dostęp do internetu, mikrofon i kamerka.

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, w porozumieniu z uczestnikami zajęć.

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną przedstawione przez prowadzącego na pierwszych zajęciach lub zostaną wysłane

przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)