Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TRAD: Język specjalistyczny (2) :Język handlowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D1O-TRJH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: TRAD: Język specjalistyczny (2) :Język handlowy
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 2 stopień 1 rok
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Przedmioty profilu przekładowego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wymagania wstępne: w roku akademickim 2016/2017 przyjęci będą studenci, którzy spełnią warunki rekrutacji.

Program nauczania: Pogłębione ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski ekonomicznych tekstów prasowych i dokumentów autentycznych.

Kryteria zaliczenia: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, dwóch prac kontrolnych, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Efekty kształcenia : umiejętność znajdywania specjalistycznego słownictwa do tłumaczeń, tworzenia własnych słowniczków z określonej dziedziny oraz przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski.

Pełny opis:

Zajęcia te są kontynuacją Wstępu do języka handlowego i pogłębieniem objętych nim treści.

Wymagania wstępne: w roku akademickim 2016/2017 przyjęci będą studenci, którzy spełnią warunki rekrutacji.

Program nauczania: Ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski tekstów prasowych i dokumentów związanych z życiem przedsiębiorstwa, gospodarką, finansami, bankowością, biznesem, giełdą, sądownictwem, itp. Dobór tekstów i dokumentów do tłumaczenia stale się zmienia. Wykorzystywane są aktualne artykuły prasowe oraz dokumenty autentyczne.

Kryteria zaliczenia: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, dwóch prac kontrolneych, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Cele kształcenia: umiejętność posługiwania się specjalistycznymi słownikami i bazami terminologicznymi przy poszukiwaniu słownictwa do tłumaczeń oraz tworzenia glosariuszy w danym zakresie tematycznym; umiejętność posługiwania się specjalistycznym słownictwem; umiejętność poprawnego tłumaczenia terminów ekonomicznych z uwzględnieniem różnych kontekstów w Polsce i we Francji; umiejętność przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski; praktyczne stosowanie reguł gramatyki języka francuskiego w tłumaczeniu. Wybór strategii tłumaczeniowej i umiejętność jej uzasadnienia.

Literatura:

Bernard Gillmann, Martin Verrel, Francusko-polski słownik tematyczny. Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 1998;

Jerzy Pieńkos, Francusko-polski słownik terminologiczny. Prawo, ekonomia, handel, stosunki międzynarodowe, Zakamycze, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Posiada umiejętność szukania i wyboru specjalistycznego słownictwa do tłumaczeń oraz poprawnego tłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski. Potrafi wybrać strategię tłumaczeniową, uzasadnić ją i zastosować. Potrafi dokonać adaptacji kulturowej w tłumaczeniu. Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy ekonomicznej i i umiejętności językowych w zakresie ogólnego języka francuskiego oraz języka specjalistycznego; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i doskonali umiejętności,

K_W12 , K_U01 , K_U11 , K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, systematycznego przygotowywania glosariuszy i tłumaczeń, jednej pracy kontrolnej, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego (krótki artykuł prasowy) bez użycia słownika na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ciostek
Prowadzący grup: Anna Ciostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)