Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

MET: Tworzenie materiałów dydaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-2D2-MET-1 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: MET: Tworzenie materiałów dydaktycznych
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Przedmioty dla studiów dziennych
Przedmioty profilu metodycznego
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia są skierowane do studentów modułu metodycznego. Ich celem jest przygotowanie do wykorzystywania i samodzielnego tworzenia różnych rodzajów materiałów w nauczaniu języka francuskiego jako obcego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystywania i samodzielnego tworzenia materiałów w dydaktyce języka francuskiego jako obcego. Przedmiotem refleksji będą trzy grupy materiałów: autentyczne, quasi-autentyczne, dydaktyczne. Praktyczne zadania będą dotyczyć różnych gatunków w obrębie każdej z trzech grup. Studenci poznają zasady pracy z nimi oraz będą rozwijać umiejętność ich modyfikowania i wykorzystywania podczas zajęć językowych, a także samodzielnie je tworzyć.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będą następujące tematy i zagadnienia szczegółowe.

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacje dotyczące materiałów wykorzystywanych w dydaktyce języków obcych: materiały autentyczne, quasi-autentyczne, dydaktyczne; materiały pisane, ustne, wizualne, elektroniczne; typy materiałów dydaktycznych (preparowanych);

2. Funkcje różnych typów materiałów: dotyczące nauki języka, socjokulturowe, pedagogiczne, związane z rozwijaniem kompetencji ogólnych (savoir-être, savoir-apprendre) i in.;

3. Zasady i praktyczne działania związane z wykorzystaniem następujących materiałów:

a) Przedmiot

b) Broszura, prospekt, bilet itd.

c) Zdjęcie

d) Strona internetowa instytucji, przedsiębiorstwa itd.

e) Artykuł prasowy niespecjalistyczny

f) Artykuł popularnonaukowy/naukowy

g) Tekst literacki

h) Piosenka

i) Materiał video

j) Materiały ludyczne

k) Testy on-line

4. Ocena podręczników do nauki języka francuskiego jako obcego pod kątem zawartych w nich materiałów (kryterium możliwości rozwijania różnych kompetencji, możliwość wykorzystania materiałów na danym poziomie językowym, walory pedagogiczne itd.)

5. Dylematy związane z wykorzystaniem materiałów autentycznych i dydaktycznych (preparowanych) w dydaktyce języków obcych: wrażenie obcości, tzw. sztuczność kontekstu, łączenie obu typów itd.

Literatura:

BERTOCCHINI P., COSTANZO E. (2020), Manuel de formation pour le professeur de FLE, Clé International, Paris.

FENNER A.-B., NEWBY D. (2002), Réflexion sur la conception de supports dans les manuels en Europe: la mise en œuvre des principes d’authenticité, d’autonomie de l’apprenant et de sensibilisation à la culture, Les Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg.

FIEVET M. (2019), Littérature en classe de FLE – Techniques et pratiques de classe, Clé International, Paris.

GANEA A. (2014), « L’exploitation des ressources authentiques virtuelles dans l’enseignement du français langue étrangère », Synergies Roumanie, 9/2014, 43-51.

KARPIŃSKA-SZAJ K. (2006), « Apprendre à surveiller sa lecture », Synergies Pologne, 3/2006, 35-42.

MANGENOT F. (2006), Internet et la classe de langue – Techniques et pratiques de classe, Clé International.

SMUK M. (2019). « De variables influençant la lecture en langue étrangère » [in :] Sokołowicz M., Zatorska I. (red.). Quand regarder fait lire. Nouveaux défis dans l’enseignement des littératures de langue français, Série « Pluralités européennes » 1/27, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 26-36.

WEISS F. (1983), Jeux et activités communicatives dans la classe de langue, Hachette, Paris.

ZAJĄC J. (2006), « Varier les pratiques de lecture en langue étrangère », Synergies Pologne, 3/2006, 25-33.

http://franc-parler.fipf.org/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student będzie umiał:

- wyjaśnić cele wykorzystania różnych materiałów,

- uzasadnić wybór materiału w danym kontekście i w danej sytuacji dydaktycznej,

- dokonać niezbędnych modyfikacji gotowych materiałów autentycznych, (np. z punktu widzenia rozumienia, celu/celów zajęć),

- opracować zadania związane z wykorzystaniem gotowych materiałów autentycznych,

- samodzielnie przygotować materiały dydaktyczne,

- dokonać oceny podręczników pod kątem zawartych w nich materiałów,

- wyjaśnić wyzwania i dylematy związane z wykorzystaniem materiałów autentycznych i dydaktycznych (preparowanych),

- pracować w zespole: dystrybuować zadania w zależności od potencjału uczestników grupy, ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadania cząstkowe, prezentować swoje pomysły i uzasadniać je.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć studenci przygotowują (indywidualnie lub w zespołach) praktyczne zadania związane z różnymi materiałami stosowanymi w dydaktyce języków obcych oraz samodzielnie tworzą autorskie materiały. Kolokwium końcowe – organizowane na przedostatnich zajęciach – ma na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności zdobytych podczas zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest systematyczne wykonywanie zadań cząstkowych i zaliczenie końcowego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Smuk
Prowadzący grup: Maciej Smuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

Zajęcia odbywają się na platformie zoom lub google meet w czasie rzeczywistym.

W zależności od bieżących uwarunkowań epidemiologicznych rozważane jest przejście na nauczanie hybrydowe - wówczas zajęcia odbywałby się zdalnie oraz, raz w miesiącu, stacjonarnie w blokach 4 x 45 min. lub 6 x 45 min. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony ze studentami.

Między 30 XI a 4 XII odbędzie się zaliczenie cząstkowe stacjonarne, polegające na przygotowaniu, w określonym czasie, zestawu zadań do wybranych materiałów autentycznych i dydaktycznych.

W semestrze zimowym 2020/2021 dyżur odbywać się będzie we wtorki w godzinach 11.30-12.30. Spotkanie on-line po wcześniejszym umówieniu się mailowo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.