Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja i kultura katalońska II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-CKK2-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja i kultura katalońska II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury katalońskiej.

Pełny opis:

1. Krajobrazy Katalonii. Geografia i administracja.

2. Historia.

3. Język kataloński.

4. Literatura: od Ramon Llull (XIV wiek) do Jaume Cabré (XXI wiek)

5. Sztuki piękne. Architektura, rzeźba, malarstwo.

6. Kino katalońskie. Od "Pelea en un café "(1897) do XXI wieku.

7. Muzyka: historia, rytmy i instrumenty. Gralla, tamborí, sac de gemecs...

Od muzyki klasycznej do Punk-rocka przez folk.

8. Tańczyć po katalońsku. Sardana, Ball de bastons…

9. Katalońska Mitologia i Magia. Legendy.

10. Zwyczaje i tradycyjne życie.

11. Fiestas w Katalonii: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Sant Jordi, Castanyada…

12. Gastronomia.

Literatura:

KEOWN Dominic (editor) et al. A Companion to Catalan Culture. Woodbridge, (EE.UU.): Tamesis, 2011

MELCHOR, Vicent de, BRANCHADELL, Albert. El catalán, una lengua de Europa paracompartir. Bellaterra: Universitat Autonoma de Barcelona, 2002, 251 s.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W02: zna podstawową terminologię nauk humanistycznych (w szczególności językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii i historii)

K_W03: zna elementarną terminologię używaną w opisie języka, literatury, kultury, historii, filozofii, rozumie jej źródła oraz zastosowania

K_W08: ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej

K_W10: ma podstawową wiedzę o miejscu iberystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

K_W17: ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Półwyspu Iberyjskiego, Ameryki Łacińskiej i Polski

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U04: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii w typowych sytuacjach profesjonalnych

K_U05: potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K_U06: posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

KOMPETENCJE:

K_K01: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K06: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata

K_K07: potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska), korzystając z różnych mediów i form

K_K08: ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Montserrat Giné Sánchez
Prowadzący grup: Montserrat Giné Sánchez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irene Tetteh Morcilo
Prowadzący grup: Irene Tetteh Morcilo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.