Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-HSDPA-U Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnik zajęć winien zaliczyć kurs z historii Brazylii oraz krajów Ameryki Łacińskiej, podczas którego poznaje wielowiekowy proces historyczny od hiszpańskich i portugalskich odkryć geograficznych aż po czasy współczesne.

Skrócony opis:

Kontakty polityczno-konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej nawiązane zostały na początku lat dwudziestych XX wieku. Poselstwo polskie w Brazylii istniało od 1920 r., w Argentynie od 1922, w Chile, Urugwaju i Paragwaju od 1925. Dalsze akredytacje polskich przedstawicieli dyplomatycznych w państwach AŁ odbyły się: w Meksyku – 1928; w Dominikanie, na Haiti, w Gwatemali, Hondurasie, Kolumbii, Kostaryce, na Kubie, w Nikaragui, Panamie, Salwadorze i w Wenezueli - 1933. Przedstawicielstwa dyplomatyczne utrzymywały w Polsce Brazylia, Argentyna i Chile, a konsulaty – Brazylia, Argentyna, Chile, Gwatemala, Kostaryka, Paragwaj, Peru i Urugwaj.

Pełny opis:

Rozległy obszar Ameryki Łacińskiej, sięgający od Ziemi Ognistej na południu po Meksyk na północy, to teren ogromnie zróżnicowany pod względem geograficznym, etnicznym i kulturowym. Ze względu na dużą liczbę ludności pochodzenia polskiego na tym kontynencie doniosłą rolę w utrzymaniu stosunków dyplomatycznych, konsularnych i kulturalnych spełniała dyplomacja polska. Szczególnie ważną rolę odgrywały konsulaty polskie działające w Rio de Janeiro, w Kurytybie, w Buenos Aires, w Asunción, Meksyku, Montevideo i Limie. Zajęcia poświęcone będą historii stosunków dyplomatycznych na przestrzeni lat 1918-2015. Omówione zostaną umowy (archiwalne i obowiązujące) zawarte pomiędzy Polską a państwami Ameryki Łacińskiej.

Zakres tematów:

1. Kontakty pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską w XVI-XVIII wieku.

2. Drogi prowadzące polskich imigrantów do Ameryki Łacińskiej w XIX wieku.

3. Stosunki dyplomatyczne i konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej w latach 1918-1939.

4. Stosunki dyplomatyczne i konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej w latach 1939-1945.

5. Stosunki dyplomatyczne i konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej w latach 1945-2015.

6. Przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni Polski w krajach Ameryki Łacińskiej.

7. Przedstawiciele dyplomatyczni i konsularni krajów Ameryki Łacińskiej w Polsce.

8. Umowy i porozumienia (archiwalne i obowiązujące) pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej.

Uwaga: zaprezentowane tematy nie pokrywają się z konkretną jednostką lekcyjną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Marcin F. Gawrycki, Latynoamerykańskie koncepcje stosunków międzynarodowych, t. 1-6, Biblioteka Iberyjska, Warszawa 2015.

• Jarosław Spyra, Stosunki Polski z krajami Ameryki Łacińskiej [w:] Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, pod red. M.F. Gawryckiego, Warszawa 2006.

• Edward J. Pałyga, Stosunki dyplomatyczne Polski z państwami Ameryki Łacińskiej [w:] „Dzieje Najnowsze”, 1971, nr 2.

• Ewa Kinast, Waldemar Rómmel, Stosunki dyplomatyczne Polski z Ameryką Łacińską [w:] „Sprawy Międzynarodowe”, 1985, nr 1.

• Andrzej Dembicz (red), Relacje Polska-Argentyna. Historia i współczesność, CESLA, Warszawa 1996.

• Hanna Dumała, Polska – Ameryka Łacińska. Powojenne stosunki dyplomatyczno-konsularne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Politologia, vol. IV, 1997.

• Andrzej Dembicz (red), Relacje Polska-Chile. Historia i współczesność, CESLA, Warszawa 2002.

• Jerzy Mazurek, Noventa anos das relações diplomáticas entre a República da Polônia e a República Federativa do Brasil, Embaixada da Republica da Polônia, Brasília 2010.

Literatura pomocnicza:

• Stosunki dyplomatyczne Polski, t. 2: Ameryka Północna i Południowa 1918-2007, MSZ, Warszawa 2008.

• Polska – Meksyk 1918-1988. Zbiór dokumentów i materiałów, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

Słuchacz kursu będzie:

• identyfikował poszczególne etapy stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a państwami w Ameryce Łacińskiej;

• dysponował zestawem terminów oraz pojęć charakterystycznych dla stosunków dyplomatycznych;

• posiadał aparat pojęciowy pomocny w dalszych studiach nad tematem.

• krytycznie podchodził do stereotypów związanych z dyplomacją i stosunkami międzynarodowymi.

Nabyte umiejętności

Słuchacz kursu:

• będzie umiał usytuować relacje dyplomatyczne pomiędzy Polską a państwami Ameryki Łacińskiej w perspektywie historii powszechnej;

• będzie potrafił objaśnić poszczególne zjawiska i procesy, zachodzące w relacjach pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej;

• będzie potrafił ocenić wpływ polskich emigrantów na relacje dyplomatyczne i konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej;

• posiądzie aparat pojęciowy pomocny w dalszych studiach nad tematem.

• będzie zdolny krytycznie podejść do relacji dyplomatycznych i konsularnych pomiędzy Polską a krajami w Ameryce Łacińskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, w tym krótkich prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Mazurek
Prowadzący grup: Jerzy Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.