Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3305-DJH1-MD-1U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach niższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DJH2-MD-2U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach wyższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DJH3-MD-2U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa podstawowego w klasach wyższych w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią programu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-DJH4-MD-2U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego w zakresie przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią modułu dydaktycznego dającego uprawnienia nauczycielskie.

Strona przedmiotu
3305-DJH5-MD-2U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dydaktyki języka hiszpańskiego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego w zakresie rozwijania przygotowania do wykonywania pracy nauczyciela języka hiszpańskiego będący częścią modułu dydaktycznego dającego uprawnienia nauczycielskie.

Strona przedmiotu
3305-DW-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w zakresie dydaktyki wielojęzyczności stanowi uzupełnienie zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotowej o treści ukazujące nauczanie języków w kontekście wielo- i różnojęzycznym. Jego celem jest efektywne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela języka hiszpańskiego/portugalskiego z wykorzystaniem potencjału znajomości i doświadczeń w nabywaniu innych języków przez potencjalnych uczących się.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Strona przedmiotu
3305-FHPF-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-HHE-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium magisterskim omawiamy dzieje Hiszpanii oglądane z perspektywy egodokumentów. Dziedziny, na które kładziemy szczególny nacisk, to:

• Historia i kultura Hiszpanii nowożytnej (XV – XVIII w.)

• Historia Madrytu

• Literatura podróżnicza: podróże Hiszpanów i do Hiszpanii (szczególnym przykładem literatury podróżniczej będą relacje z wypraw na Wyspę Wielkanocną)

• Konteksty na pograniczu historii i przekładu

• Metodologia badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem egodokumentów

• Tajniki stylu akademickiego

Strona przedmiotu
3305-HIKH-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia i społeczeństwo Hiszpanii XIX - XXI wieku

Historia hiszpańskiego katolicyzmu

Katalonia na przestrzeni wieków

Najnowsze problemy polityczne i gospodarcze Hiszpanii

Hiszpańska kultura masowa: TV, kino, piosenka

Strona przedmiotu
3305-HSDPA-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kontakty polityczno-konsularne pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej nawiązane zostały na początku lat dwudziestych XX wieku. Poselstwo polskie w Brazylii istniało od 1920 r., w Argentynie od 1922, w Chile, Urugwaju i Paragwaju od 1925. Dalsze akredytacje polskich przedstawicieli dyplomatycznych w państwach AŁ odbyły się: w Meksyku – 1928; w Dominikanie, na Haiti, w Gwatemali, Hondurasie, Kolumbii, Kostaryce, na Kubie, w Nikaragui, Panamie, Salwadorze i w Wenezueli - 1933. Przedstawicielstwa dyplomatyczne utrzymywały w Polsce Brazylia, Argentyna i Chile, a konsulaty – Brazylia, Argentyna, Chile, Gwatemala, Kostaryka, Paragwaj, Peru i Urugwaj.

Strona przedmiotu
3305-HFPMF-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najnowszymi dziejami Hiszpanii w oparciu o materiały filmowe: filmy dokumentalne, programy telewizyjne, fragmenty filmów fabularnych itp. Szczególnym celem jest polemika z błędnymi poglądami na temat Wojny Domowej i okresu frankistowskiego.

Strona przedmiotu
3305-HW-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest zbadanie problemów związanych z wielokulturowym charakterem Hiszpanii, przy czym "wielokulturowość" jest tu rozumiana bardzo szeroko, a zakres tematów zależy od indywidualnych zainteresowań uczestników seminarium. Niemniej jednak, ze względu na wagę problematyki w hiszpańskim kontekście historyczno-kultutrowym, sugeruje się tematy oscylujące wokół sytuacji kobiet i osób o innej niż heterosekcualna orientacji (LGTBQ+), nacjonalizmów peryferyjnych (Katalonia, Galicja, Kraj Basków), Nowych Ruchów Społecznych i zmarginalizowanych klas społecznych (prekariat), ale również wszelkich innych mniejszości i grup dyskryminowanych podkreślających nieoczywistość centralistycznej, hegemonicznej wizji Hiszpanii i, szerzej, świata w ogóle.

Strona przedmiotu
3305-JHTT-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-JSMP-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JSMP2-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JSMP3-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JSMP4-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niniejsze zajęcia mają na celu rozwinięcie uprzednio nabytych przez studenta sprawności językowych,(wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego na poziomie C1), poprzez poznanie nowego słownictwa, wyrobienie umiejętności kontekstualizacji wypowiedzi i syntetyzowania usłyszanej/przedstawionej informacji dotyczącej aktualności światowej.Student powinien opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia języka środków masowego przekazu i informacji prasowej. W trakcie zajęć zapozna się z nową leksyką pozwalającą na kontestualizację wypowiedzi i rozpoznawanie rejestrów językowych charakterystycznych dla środków masowego przekazu. Zawartość leksykalna na poziomie C1

Strona przedmiotu
3305-JZT-SEM-MGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot oferowany jest dla studentów pod kątem przygotowania pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa (również porównawczego) w ujęciu przekładoznawczym. Temat prac obejmuje szerokie spektrum połączenia tłumaczeń (ustnych bądź pisemnych) ze wszelkimi zagadnieniami językowymi.

Strona przedmiotu
3305-KPA-SEM-MGR-1U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagana znajomość języka polskiego.

Seminarium skierowane jest do studentek i studentów, którzy chcieliby zrealizować magisterski projekt badawczy w zakresie krytyki przekładu tekstów literackich (proza, poezja, dramat, komiks, etc.) w kombinacjach uwzględniających m.in. następujące języki: hiszpański, polski, portugalski, galicyjski, angielski.

Strona przedmiotu
3305-KWAL-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-LRCG-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone współczesnym literackim interpretacjom złożonego i wieloaspektowego zagadnienia, jakim jest latynoamerykański radykalizm społeczny lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zajęcia skierowane są do studentów zainteresowanych związkami literatury, historii i polityki. Ich celem nie jest jednak tylko odtworzenie rejestru obrazów rewolucyjnych działań i ich ideologicznych przesłanek w różnych kontekstach społecznych i politycznych, ale przede wszystkim zbadanie, dlaczego i w jaki sposób dwudziestopierwszowieczne teksty literackie powracają do okresu, w którym lewicowcy wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej łączyli się w przekonaniu, że rewolucyjna zmiana porządku społecznego jest możliwa. Interesować nas będą współczesne konteksty interpretacyjne kreślące wokół latynoamerykańskiego marksizmu nowe pole odniesień. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się problematyka pamięci, ciała, seksualności czy płci kulturowej.

Strona przedmiotu
3305-LKZW-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z literaturą i kulturą hiszpańskiego Złotego Wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historyczno-politycznego epoki, myśli filozoficznej i politycznej, także rozwoju sztuki w XVI i XVII w. Interdyscyplinarne podejście w badaniach nad tym okresem pozwoli studentowi na prowadzanie pogłębionej analizy procesów zachodzących w sferze kulturowej, społecznej i politycznej oraz wpływu jaki wywierają na twórczość literacką i artystyczną. Tematyka poruszana na zajęciach uzależniona jest od rodzaju prac magisterskich pisanych przez studentów.

Strona przedmiotu
3305-LLTK-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-MJPTS-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs skierowany jest do studentów zainteresowanych badaniem metafory jako potężnego narzędzia twórczego i transformacyjnego oraz jej relacji z językiem i środowiskiem.Omawiane tematy są traktowane na poziomie teoretycznym i praktycznym.

Strona przedmiotu
3305-4EU-MSMT-U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PGAL-SEM-MGR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych na poziomie studiów II stopnia. Oznacza to w szczególności zaznajomienie uczestników seminarium z następującymi kwestami: aspektami merytorycznymi w tym głównymi typami źródeł i narzędzi badawczych, aspektami formalnymi w tym redakcyjnymi, i metodologicznymi.

Obszarem zainteresowań badawczych uczestników seminarium są współczesne problemy społeczno-polityczne i gospodarcze Ameryki Łacińskie,j w kontekście historycznym a także międzynarodowym.

Przedmiot obejmuje:

- identyfikację i analizę problemu badawczego,

- zaznajomienie się i zastosowanie metod i technik niezbędnych do przeprowadzenia badań w wybranym zakresie tematycznym,

- przygotowanie pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora.

W efekcie student zostanie przygotowany do prowadzenia badań i debaty naukowej z zakresu studiów latynoamerykańskich

Strona przedmiotu
3305-PJZN-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do tworzenia tekstów w języku polskim jako języku docelowym przekładu z języka hiszpańskiego.

Strona przedmiotu
3305-PNJP-CF3-2U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dedykowany dla studentów specjalności hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, posiadających znajomość języka portugalskiego na poziomie A2. Ma na celu rozwinięcie kompetencji pisemnych i ustnych w posługiwaniu się językiem portugalskim w jego wariancie portugalskim (grupa 1) lub brazylijskim (grupa 2). Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom B2/C1, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-PNJP-CF4-2U brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 90 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs dedykowany dla studentów specjalności hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, posiadających znajomość języka portugalskiego na poziomie A2. Ma na celu rozwinięcie kompetencji pisemnych i ustnych w posługiwaniu się językiem portugalskim w jego wariancie portugalskim (grupa 1) lub brazylijskim (grupa 2). Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom B2/C1, zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Strona przedmiotu
3305-PPGK-U brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs "Przeciw patriarchiwum: głos kobiet w reportażu argentyńskim od początków XX wieku po współczesność" poprzez analizę tekstów reporterskich pisanych przez kobiety ma na celu przyjrzenie się twórczości najważniejszych reportażystek kraju, aby zastanowić się czy możliwe jest ustanowienie kontrarchiwum złożonego z głosów kobiet względem obecnego w kulturze argentyńskiej "patriarichiwum" oraz, jeśli tak, jaka jest jego relacja z dotychczas istniejącym kanonem.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)