Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Hiszpanii III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LH3-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura Hiszpanii III
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średnio-zaawansowanym; znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa w ujęciu synchronicznym, diachronicznym i porównawczym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przegląd głównych nurtów i konwencji w literaturze hiszpańskiej w ujęciu chronologicznym od XVII do końca XIX wieku. Analiza wybranych utworów autorów uznanych za najbardziej reprezentatywne dla hiszpańskiego baroku, oświecenia, romantyzmu i realizmu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami i konwencjami w literaturze hiszpańskiej od XVII do końca XIX wieku. Przedmiotem zajęć jest analiza i interpretacja wybranych utworów poetyckich, powieściowych i dramatycznych najwybitniejszych przedstawicieli hiszpańskiego baroku, oświecenia, romantyzmu i realizmu w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Zajęcia mają na celu rozwijanie dogłębnego rozumienia treści, dostrzeganie jej struktury, a także rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i rozumowania; uczenie się receptywne i poprzez formy aktywizujące i wreszcie umiejętności prezentowania własnych poglądów na forum grupy.

Tematyka poszczególnych zajęć:

1. Corrale de comedias i narodziny nowego teatru hiszpańskiego.

2. Lope de Vega i jego nowa koncepcja teatru - cz. I.

3. Lope de Vega i jego nowa koncepcja teatru - cz. II.

4. Tirso de Molina i narodziny mitu don Juana.

5. Pedro Calderón de la Barca: od komedii płaszcza i szpady po dramaty filozoficzne i widowiska o tematyce mitologicznej - cz. I.

6. Pedro Calderón de la Barca: od komedii płaszcza i szpady po dramaty filozoficzne i widowiska o tematyce mitologicznej - cz. II.

7. Calderón de la Barca jako mistrz auto sacramental.

8. Oświecenie i neoklasycyzm w Hiszpanii.

9. Romantyzm w Hiszpanii: poezja, proza i dramat - cz. I.

10. Romantyzm w Hiszpanii: poezja, proza i dramat - cz. II.

11. Realizm i naturalizm hiszpański. Rozwój prozy fabularnej po 1868. - cz. I

12. Realizm i naturalizm hiszpański. Rozwój prozy fabularnej po 1868. - cz. II

13. Ewaluacja kanonu literatury hiszpańskiej

Literatura:

Lektury obowiązkowe (do przeczytania w całości):

1. Lope de Vega (1971) "Fuenteovejuna", Madrid, Taurus.

2. Tirso de Molina (1995) "El burlador de Sevilla y el convidado de piedra", sl.. PML Ediciones.

3. Calderón de la Barca, Pedro (1979) "La vida es sueno", Madrid, Catedra.

4. Calderón de la Barca, Pedro (1997) "El gran teatro del mundo", Barcelona, Critica.

5. Galdos, Benito Perez (1982) "Dona Perfecta", La Habana, Editorial Pueblo y Edicación

Ponadto na zajęciach będą omawiane wybrane fragmenty utworów, m.in:

1. Lope de Vega (1971): "El arte nuevo de hacer comedias", Madrid, CSIC.

2. Cadalso, Jose (1998): "Cartas marruecas", Madrid, Catedra.

3. Espronceda, Jose (1971) "El estudiante de Salamanca", Madrid, Espasa-Calpa.

4. Zorrilla, Jose (2007) "Don Juan Tenorio", Madrid, Edimat.

5. Becquer, Gustavo Adolfo (1974) "Rimas y Leyendas", Barcelona, Zeus.

6. Clarin (2006) La regenta, Madrid, Espasa-Calpe.

7. Clarin (1997) Cuentos, Barcelona, Critica.

8. Pardo Bazan, Emilia (1985) "Los Pazos de Ulloa" Madrid, Alianza.

Literatura pomocnicza:

1. Beata Baczyńska (2014), Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa, PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Słuchacz ma podstawowe wiadomości na temat głównych nurtów, konwencji i tematów w hiszpańskiej literatury okresu baroku, oświecenia, romantyzmu i realizmu. Zna najważniejszych przedstawicieli czterech wielkich epok literackich oraz ich najwybitniejsze utwory. Potrafi usytuować je w szerszym kontekście literacko-kulturowym. (K_W01, K_W02,K_ W03, K_W04, K_W05).

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacz umie dokonać krytycznego oglądu i oceny czterech okresów literatury hiszpańskiej oraz orientuje się w zjawiskach literackich i kulturowych określających oryginalność i specyfikę literatury i kultury hiszpańskiej w kontekście europejskim. Umie dokonać analizy i interpretacji dzieła literackiego. Ma rozbudzoną potrzebę myślenia krytycznego i stawiania pytań badawczych. Dostrzega wieloaspektowość zagadnień z dziedziny humanistyki. Umie systematyzować wiedzę i monitorować swoje procesy rozumienia treści. Potrafi przedstawić własne poglądy i opinie, dyskutować w języku hiszpańskim na temat przeczytanych lektur. (K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Słuchacz umie uważnie i aktywnie słuchać innych dyskutantów; dokładnie rozumie zadawane mu trudne pytania; śledzi ze zrozumieniem tok myślenia partnerów komunikacji; selekcjonuje i porządkuje informacje uzyskane w procesie porozumiewania się; umie systematyzować i oceniać krytycznie poznawane treści. (K_U01, K_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, stopnia przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i egzaminu końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kumor
Prowadzący grup: Karolina Kumor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.