Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
3305-ATH-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-AKII-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium stanowi wprowadzenie w wybrane zagadnienia teoretyczne z zakresu antropologii kultury. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami i perspektywami analityczno-interpretacyjnymi oraz wypracowanie warsztatu umożliwiającego studentom samodzielną analizę i interpretację zjawisk kulturowych z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. W celu zapoznania studentów z przykładowymi zjawiskami kulturowymi Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej na tle głównych nurtów w badaniach nad kulturą, w trakcie zajęć omawianie tekstów teoretycznych zostanie uzupełnione o przykłady zaczerpnięte z iberyjskiego obszaru kulturowego.

Strona przedmiotu
3305-CLKP-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

El curso propone revisar distintos textos culturales breves en relación al espacio cultural latinoamericano y chileno sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, poniendo énfasis en el papel que juega la relación entre la literatura y los elementos de la cultura popular en esos textos. Se persigue tanto un objetivo primordial como uno que subyace en este:

- el primero, servir de aporte en el conocimiento y reflexión de aspectos relacionados con dimensiones literarias, estéticas, políticas, históricas, económicas, sociológicas y filosóficas, familiarizándonos con una

variada gama de nudos de interés que, a partir de hechos culturales producidos en o sobre Chile permitan pensar otras producciones en otros contextos;

- el segundo, ayudar en la ampliación y reforzamiento del manejo del idioma español a través del trabajo sistemático y colaborativo del grupo, afianzado en la construcción de pensamiento crítico.

Strona przedmiotu
3305-CWK-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza opowiadań Julia Cortazara oraz ich adaptacji filmowych.

Strona przedmiotu
3305-CKB1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dwu semestrowy.

W pierwszym semestrze (zimowym) studenci będą się uczyć o Kraju Basków tradycyjny: Historia, geografia, pejzaże, baskijski dom, morze, mity i legendy, sporty i język.

W drugim semestrze bedzie Kultura przez duzy K: Musica, Literatura, teatr i kino

Strona przedmiotu
3305-CKB2-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dwu semestrowy.

W pierwszym semestrze (zimowym) studenci będą się uczyć o Kraju Basków tradycyjny: Historia, geografia, pejzaże, baskijski dom, morze, mity i legendy, sporty i język.

W drugim semestrze bedzie Kultura przez duzy K: Musica, Literatura, teatr i kino

Strona przedmiotu
3305-CKG1-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Strona przedmiotu
3305-CKG2-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału

Strona przedmiotu
3305-DHWD-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest spojrzenie na dawne, nowożytne dziedzictwo Monarchii Hiszpańskiej przez pryzmat współczesnej narracji popularno-naukowej i aktualnych problemów społeczeństwa hiszpańskiego na temat kształtu i formy Królestwa Hiszpanii.

Zastanowimy się jak współczesność łączy się z przeszłością oraz jak ważne dla współczesnych Hiszpanów jest ich nowożytne dziedzictwo.

Do tego celu sięgniemy po współczesny materiał hiszpański, taki jak: programy telewizyjne, seriale, filmy, artkuły prasowe, wywiady etc.

Strona przedmiotu
3305-DPWRL-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują najnowszą twórczość reporterską w Ameryce Łacińskiej. Omówione zostaną poszczególne podgatunki zidentyfikowane we współczesnym reportażu („kronice”) Ameryki Łacińskiej. Przeanalizowane zostaną również wybrane teksty reporterskie odpowiadające tym podgatunkom.

Strona przedmiotu
3305-HAL1-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmuje XIX-wieczną historię Ameryki Łacińskiej oraz jej relacje ze światem. Prowadzące zastosują podejście z zakresu historii społecznej oraz socjologii historycznej, z uwzględnieniem historii idei. Obok omówienia najważniejszych wydarzeń w ujęciu diachronicznym, podczas zajęć skupimy się na zjawiskach społecznych, gospodarczych i kulturowych.

XIX wiek dla latynoamerykańskiego regionu to okres walk o niepodległość, kształtowania się nowych republik i elit politycznych, okres modernizacji, konflikty zbrojne między młodymi państwami, ale również trwanie w systemie kolonialnym.

Zajęcia opierają się na pracy indywidualnej i zespołowej studentów, polegającej na: wyszukiwaniu i opracowaniu informacji; analizie oraz interpretacji źródeł pierwotnych i wtórnych, w tym tekstów naukowych i filmów dokumentalnych oraz zaprezentowaniu rezultatów tej pracy. Zastosowana zostanie także forma wykładu i prezentacji multimedialnej przez prowadzącą, uzupełniana o debatę i burzę mózgu.

Strona przedmiotu
3305-HAL2-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest prezentacja i analiza najważniejszych procesów historycznych w Ameryce Łacińskiej XX wieku i początku XXI, które obejmują następujące przedziały czasowe:

1. Początek XX wieku

2. Od Wielkiego Kryzysu do utworzenia ONZ

3. Proces dekolonizacji

4. Konfrontacja zimnowojenna

5. Kryzys lat 80 (La década perdida)

6. Transformacja polityczna lat 90 i społeczno-gospodarcze przemiany początku XXI wieku

Zajęcia podzielone zostały na część ogólną, podczas których przedstawione zostaną w sposób przeglądowy procesy polityczne, społeczne, kulturowe i demograficzne. Dzięki czemu umożliwi się studentom zrozumienie dynamiki ciągłości i zmian w regionie. W kontekście ogólnoregionalnym analizowane będą istotne dla zrozumienia tej dynamiki zagadnienia z historii poszczególnych państw, czyli tzw. case studies.

Strona przedmiotu
3305-HH3-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii dwóch ostatnich wieków od inwazji napoleońskiej do II Republiki.

Strona przedmiotu
3305-HH4-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W oparciu o najnowszą historiografię, zostaną przedstawione dzieje Hiszpanii od wojny domowej do XXI wieku

Strona przedmiotu
3305-ISOJH-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zapoznamy się z kilkunastoma przykładami krótkich opowiadań w języku hiszpańskim. Potraktujemy analizowane opowiadania jako zaproszenie do gry interpretacyjnej, nierzadko formułowane przez autorów z nutą autoironii oraz wyraźną intencją ludyczną. Zabawa intelektualna będzie okazją do poznania i przećwiczenia w trybie warsztatowym podstawowych narzędzi analitycznych i interpretacyjnych. Jednocześnie praca nad tekstem w języku hiszpańskim stanie się okazją doskonalenia znajomości języka na poziomie kompetencji pozwalających na obcowanie z literaturą w języku oryginału.

Strona przedmiotu
3305-JHPS-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-JHPS2-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-JHSP-01 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-JHAL-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie historii kształtowania się języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym, jak również zapoznanie Studentów z ogólną charakterystyką hiszpańskiego amerykańskiego oraz z wybranymi odmianami regionalnymi, używanymi współcześnie w obu Amerykach, ich specyfiką gramatyczną, fonetyczną i leksykalną.

Strona przedmiotu
3305-JHTK-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla studentek i studentów II roku studiów I stopnia iberystyki (hispanistyka) i prowadzony w języku hiszpańskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów kultury, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, wykładów TEDTalk czy książek dziecięcych poddanych dorosłym interpretacjom. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w j. hiszpańskim oraz wzbogacenie zasobu słownictwa. Zajęcia składać się będą z ćwiczeń leksykalnych, umożliwiających lekturę omawianych pozycji, części poświęconej utrwaleniu znanych i wprowadzeniu nowych struktur gramatycznych, a także dyskusji na tematy poruszane w wybranych tekstach.

Strona przedmiotu
3305-KSLC-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dlaczego rdzenni mieszkańcy Ameryki w zachodnich tekstach kultury przedstawiani są jako żądni krwi ludożercy? Czym różni się wiedźma od szamanki? Z jakiego powodu „Apocalypto” Mela Gibsona spotkało się z falą krytyki współczesnych Majów? Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć podczas kursu, który łączy w sobie wprowadzenie do krytyki (post/de)kolonialnej ze studium stereotypu Innego, stworzonego na łamach kronik kolonialnych i powielanego we współczesnych tekstach kultury (memy, filmy, gry wideo).

Strona przedmiotu
3305-KRHAL-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są zasadniczym cechom wyróżniającym kulturę hiszpańską i latynoamerykańską na tle innych kultur świata. Nacisk położony jest na powiązania kulturowe między Hiszpanią a poszczególnymi regionami Ameryki Łacińskiej i wzajemne wpływy oraz interakcje kulturowe między kontynentami.

Strona przedmiotu
3305-LTA-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego. Ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych, analitycznych, interpretacyjnych i językowych studentek i studentów, a zarazem wprowadzenie podstaw teorii krytycznej, postkrytycznej i posthumanistycznej.

Zajęcia prowadzone są w trybie warsztatowym.

Strona przedmiotu
3305-LAL2-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Literatura Ameryki Łacińskiej II" jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów II roku studiów licencjackich.

Celem kursu jest zapoznanie studentów

- z historią literatury krajów Ameryki Hiszpańskiej od okresu Konkwisty do XIX wieku;

- z wpływem literatury tego okresu na dzisiejszą kulturę;

- z aktualnymi wciąż reperkusjami zdarzeń w niej opisanych.

Strona przedmiotu
3305-LH2-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są historii hiszpańskiej poezji lirycznej od X do początków XXI wieku i koncentrują się na analizie wybranych utworów, uznanych za najbardziej reprezentatywne dla hiszpańskiego średniowiecza, renesansu, baroku; następnie od liryki romantycznej, przez przełom modernistyczny (Pokolenie ’98) obejmą najważniejsze tendencje w poezji XX wieku, aż po początek wieku XXI (Pokolenie ’27, poezja współczesna).

Strona przedmiotu
3305-LH3-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przegląd najważniejszych nurtów, modeli i konwencji w dramacie i teatrze hiszpańskim w ujęciu chronologicznym. Analiza wybranych utworów dramatycznych uznanych za najbardziej reprezentatywne dla danej epoki, nurtu czy tendencji.

Strona przedmiotu
3305-NJHdCL1-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentek oraz studentów w kierunku pozwalającym na swobodną analizę, interpretację i krytyczną refleksję nad tekstami kultury w języku hiszpańskim, zwłaszcza nad tekstami literackimi.

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne potraktowane zostaną jako narzędzia, których doskonalenie jest niezbędne do pogłębionego rozumienia poszczególnych aspektów literatury: treści, formy, kontekstu i problematyki, elementów struktury, wybranych środków stylistycznych, itp., oraz do konstruowania wypowiedzi na ich temat bądź z ich użyciem. Poszczególne bloki tematyczne będą realizowane z wykorzystaniem rozmaitych tekstów kultury krajów Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii.

Strona przedmiotu
3305-PPH-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PAC-01 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PNJH3-21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dalsze aktywne rozwijanie i ugruntowanie kompleksowych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) z zakresu języka hiszpańskiego, a w związku z tym systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych, w ramach których powinni oni doskonalić umiejętności fonologiczne, gramatyczne i komunikacyjne i styl (w różnorodnych działach tematycznych) w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego oraz zaznajamiać się z kulturą hiszpańskiego obszaru językowego.

Te sprawności kształtowane w kontekście akademickim stanowić mają podstawę do rozumienia i tworzenia tekstów i wypowiedzi w języku hiszpańskim osadzonych w programie kierunku studiów. który obejmuje również wiedzę kulturoznawczą, i rozwijane są w perspektywie przygotowania pracy licencjackiej wieńczącej pierwszy cykl nauczania.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)