Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich)

Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty do wyboru dla specjalności hiszpańskiej studiów 1 stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
3305-ATH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza postawowych cech tekstów napisanych w języku hiszpańskim na użytek procesu przekładu.

Studenci na każde zajęcia analizować i tłumaczyć próbować będą wybrane teksty, które będą zadawane na bieżąco.

WYMAGANA JEST ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-CWK-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza opowiadań Julia Cortazara oraz ich adaptacji filmowych.

Strona przedmiotu
3305-CKB1-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest dwu semestrowy.

W pierwszym semestrze (zimowym) studenci będą się uczyć o Kraju Basków tradycyjny: Historia, geografia, pejzaże, baskijski dom, morze, mity i legendy, sporty i język.

W drugim semestrze bedzie Kultura przez duzy K: Musica, Literatura, teatr i kino

Strona przedmiotu
3305-CKB1-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-CKG1-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie studentowi kultury galisyjskiej poprzez rozmaite jej manifestacje: muzykę, kino, sztukę, literaturę, tradycje, itd. Prowadzący stosuje różne techniki pracy w celu zaangażowania studenta w tok nauczania. W związku z tym, charakter zajęć jest teoretyczno-praktyczny, a od studentów oczekuje się aktywnego udziału.

Strona przedmiotu
3305-CKG1-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-CKK-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury katalońskiej.

Strona przedmiotu
3305-CKK2-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-DPWRL-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-ISOJH-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zapoznamy się z kilkunastoma przykładami krótkich opowiadań w języku hiszpańskim. Potraktujemy analizowane opowiadania jako zaproszenie do gry interpretacyjnej, nierzadko formułowane przez autorów z nutą autoironii oraz wyraźną intencją ludyczną. Zabawa intelektualna będzie okazją do poznania i przećwiczenia w trybie warsztatowym podstawowych narzędzi analitycznych i interpretacyjnych. Jednocześnie praca nad tekstem w języku hiszpańskim stanie się okazją doskonalenia znajomości języka na poziomie kompetencji pozwalających na obcowanie z literaturą w języku oryginału.

Strona przedmiotu
3305-JHPS-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-JHPS2-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie języka hiszpańskiego z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, improwizacji i dramy. Dwusemestralny cykl (Język hiszpański i praktyka sceny I i II) zakończy się przygotowaniem przedstawienia teatralnego w języku hiszpańskim.

Strona przedmiotu
3305-JHSP-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest adresowany do studentów II i III roku studiów licencjackich zainteresowanych zaznajomieniem się z terminologią oraz aspektami składniowymi i gramatycznymi występującymi w hiszpańskich i polskich tekstach oraz dokumentach o charakterze prawniczym, handlowym, ekonomicznym, medycznym, technicznym czy publicystycznym. Przeznaczony jest on również dla osób, które chciałyby zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczenia z języka hiszpańskiego na język polski elementów charakterystycznych dla różnego rodzaju dyskursów specjalistycznych.

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO.

Strona przedmiotu
3305-JHAL-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie historii kształtowania się języka hiszpańskiego w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w aspekcie politycznym, społecznym i kulturowym, jak również zapoznanie Studentów z ogólną charakterystyką hiszpańskiego amerykańskiego oraz z wybranymi odmianami regionalnymi, używanymi współcześnie w obu Amerykach, ich specyfiką gramatyczną, fonetyczną i leksykalną.

Strona przedmiotu
3305-JHM-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza uczestników w tematykę mediów i komunikowania w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Prezentowane są zagadnienia pozwalające na ocenę roli mediów we współczesnym świecie, ich wpływu na system społeczny i polityczny, a także oddziaływanie na sferę kultury. Przedstawione zostaną także podstawy terminologii i założenia głównych teorii badań medioznawczych. Doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego odbywa się poprzez poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa pochodzącego z oryginalnego materiału prasowego, audio lub audio-wizualnego.

Strona przedmiotu
3305-JHS-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z językiem specjalistycznym z zakresu historii sztuki hiszpańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektury.

Strona przedmiotu
3305-JHTK-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla studentek i studentów II roku studiów I stopnia hispanistyki stosowanej (studia niestacjonarne). Zajęcia w języku hiszpańskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów kultury, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, wykładów TEDTalk czy książek, także dziecięcych poddanych dorosłym interpretacjom. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w j. hiszpańskim oraz wzbogacenie zasobu słownictwa. Zajęcia składać się będą z 1. ćwiczeń leksykalnych, umożliwiających lekturę/oglądanie omawianych pozycji, 2. części poświęconej utrwaleniu znanych i wprowadzeniu nowych struktur gramatycznych, a także 3. dyskusji na tematy poruszane w wybranych tekstach.

Strona przedmiotu
3305-JNH-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka języka obcego odbywa się głównie przy pomocy tekstów - ustnych lub pisemnych. Spośród różnych rodzajów tekstów, teksty literackie wyróżniają się tym, że oferują paradygmatyczne modele języka. Ze względu na ich specyficzne cechy należy je badać, zwracając szczególną uwagę na aspekty, które odróżniają je od innych tekstów oraz na ich efektywność - nie tylko literacką, lecz także językową i kulturową. Właśnie tę efektywność zamierzamy promować w ramach niniejszego kursu. Dopiero gdy student pozna literacki język hiszpański i dokona analizy fragmentów różnych dzieł, będzie przygotowany do pogłębienia wiedzy o literaturze.

Strona przedmiotu
3305-LTA-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią praktyczne wprowadzenie do analizy tekstu artystycznego. Ich głównym celem jest poszerzenie kompetencji czytelniczych, analitycznych, interpretacyjnych i językowych studentek i studentów, a zarazem wprowadzenie podstaw teorii krytycznej, postkrytycznej i posthumanistycznej.

Zajęcia prowadzone są w trybie warsztatowym.

Strona przedmiotu
3305-PPH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PAC-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-PPSH-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem konwersatorium będzie historia Hiszpanii począwszy od hiszpańskiej wojny domowej aż po chwilę obecną.

Prezentacja tematu będzie miała układ chronologiczno-rzeczowy.

W ramach konwersatorium zostaną wykorzystane materiały źródłowe, opracowania historyczne, a także literatura piękna i filmy.

Strona przedmiotu
3305-TTML-01W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest wybranym gatunkom tradycyjnej muzyki laytynoamerykańskiej i karaibskiejanalizowanym przez pryzmat tekstów piosenek i pieśni.

Strona przedmiotu
3305-WPZD-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

We współczesnej literaturze nie mimetycznej Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej pojawił się nowy nurt przedstawiania kobiet i kobiecości. Współczesne pisarki języka hiszpańskiego – inaczej niż ich koledzy – często wykorzystują krytyczny i rewindykacyjny potencjał fantastyki literackiej. Skoro fantastyka polega na przekraczaniu granic realności, w tekstach pisanych przez kobiety wykorzystywana jest także jako krytyczna wizja świata społecznego formułowana z perspektywy kobiet. W czasie zajęć spojrzymy na fantastykę jako gatunek literacki z punktu widzenia współczesnych teorii literatury, przyjrzymy się sposobom prowadzenia narracji i wykorzystywanym w niej środkom literackim, zwłaszcza tam, gdzie służą one ożywieniu i zaktualizowaniu klasycznych motywów fantastyki, takich jak np. potwór czy zaklęty dom. Zakończymy krótkim wprowadzeniem do gatunku science fiction oraz omówieniem jego związków z teoriami posthumanizmu.

Strona przedmiotu
3305-4EU-WRE-U brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3305-WDHS-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współczesny dramat hiszpańskojęzyczny a problematyka społeczna jest kursem poświęconym literaturze dramatycznej tworzonej na terytoriach hiszpańskiego obszaru językowego. Jego celem jest analiza problematyki społecznej, która znajduje swoje odzwierciedlenie w twórczości dramatycznej wybranych krajów.

Strona przedmiotu
3305-WWSN-01 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą Wyspy Wielkanocnej (Rapa Nui) - położonej na Pacyfiku polinezyjskiej kolonii Chile. Prócz wprowadzenia do historii i kultury wyspy, szczególny nacisk położony jest na polemikę z obiegowymi, stereotypowymi przekonaniami na temat Rapa Nui i przedstawienie faktów naukowych związanych z jej dziejami.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)