Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura Hiszpanii III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LH3-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura Hiszpanii III
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność hiszpańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka hiszpańskiego na poziomie średnio-zaawansowanym; znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa w ujęciu synchronicznym, diachronicznym i porównawczym.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przegląd najważniejszych nurtów, modeli i konwencji w dramacie i teatrze hiszpańskim w ujęciu chronologicznym. Analiza wybranych utworów dramatycznych uznanych za najbardziej reprezentatywne dla danej epoki, nurtu czy tendencji.

Pełny opis:

Zajęcia stanowią przegląd najważniejszych nurtów, modeli i konwencji w dramacie i teatrze hiszpańskim na przestrzeni wieków, od średniowiecza po współczesność. Celem zajęć jest zarówno przekrojowe ukazanie najważniejszych procesów zachodzących w literaturze hiszpańskiej, jak i zapoznanie studentów z kluczowymi tekstami hiszpańskiego dramatu i ich lektura w szerokim kontekście historyczno-kulturowym. Na zajęciach o charakterze konwersatoryjnym rozwijane będą umiejętności dogłębnego rozumienia treści, dostrzeganie struktury tekstu, a także umiejętności krytycznego myślenia i rozumowania, uczenie się receptywne i poprzez formy aktywizujące i wreszcie rozwijanie umiejętności prezentowania własnych poglądów i opinii na forum grupy.

Tematyka poszczególnych zajęć:

1. Początki teatru hiszpańskiego. Auto de los Reyes Magos i twórczość dramatyczna w XV wieku. La Celestina Fernanda Rojasa.

2. Teatr hiszpańskiego Złotego Wieku (cz. I). Twórczość dramatyczna w XVI w. Miguel Cervantes jako dramaturg.

3. Teatr hiszpańskiego Złotego Wieku (cz. II). Corrale de comedias i narodziny nowego teatru hiszpańskiego.

4. Teatr hiszpańskiego Złotego Wieku (cz. III). Lope de Vega i jego nowa koncepcja teatru.

5. Teatr hiszpańskiego Złotego Wieku (cz. IV). Pedro Calderón de la Barca - od komedii płaszcza i szpady po dramaty filozoficzne i widowiska o tematyce mitologicznej.

6. Teatr hiszpańskiego Złotego Wieku (cz. V). Calderón de la Barca jako mistrz auto sacramental.

7. Model neoklasyczny w hiszpańskim teatrze XVIII w. Twórczość dramatyczna Fernandeza Moratina.

8. Dramat romantyczny. Mit Don Juana - barokowa i romantyczna wizja świata.

9. Teatr w Hiszpanii przed 1936 roku (cz. I). Modernizm w teatrze hiszpańskim. Ramón del Valle-Inclan i estetyka esperpento.

10. Teatr w Hiszpanii przed 1936 roku (cz. II). Twórczość dramatyczna Federico Garcii Lorki.

11. Teatr hiszpański w czasach Franco (cz. I). Pokolenie realistów.

12. Teatr hiszpański czasach Franco (cz. II). "Nowy teatr hiszpański". Dramat awangardowy w podziemiu.

13. Teatr i dramat w Hiszpanii po 1975 roku. Nowe tendencje i nowe głosy. Postdramatyczna postawangarda teatralna.

14. Ewaluacja kanonu hiszpańskiej literatury dramatycznej

Literatura:

1. Fernando de Rojas, "La Celestina" (fragm.)

2. Lope de Vega (1971) "Fuenteovejuna", Madrid, Taurus.

3. Lope de Vega (1971): "El arte nuevo de hacer comedias", Madrid, CSIC. (fragm.)

4. Tirso de Molina (1995) "El burlador de Sevilla y el convidado de piedra", sl.. PML Ediciones. (fragm.)

5. Calderón de la Barca, Pedro (1979) "La vida es sueno", Madrid, Catedra.

6. Calderón de la Barca, Pedro (1997) "El gran teatro del mundo", Barcelona, Critica.

7. Fernandez Moratin, Leandro "El si de las ninas" (fragm.)

8. Zorrilla, Jose (2007) "Don Juan Tenorio", Madrid, Edimat.

9. Valle-Inclán, del Ramón, "Luces de bohemia"

10. Garcia Lorka, Federico, "Yerma"

11. Buero Vallejo, Francisco, "El tragaluz"

10. Selección de dramas contemporaneos

Literatura pomocnicza:

1. Beata Baczyńska (2014), Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa, PWN.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Słuchacz ma podstawowe wiadomości na temat głównych nurtów, konwencji i tematów w hiszpańskiej literatury okresu baroku, oświecenia, romantyzmu i realizmu. Zna najważniejszych przedstawicieli czterech wielkich epok literackich oraz ich najwybitniejsze utwory. Potrafi usytuować je w szerszym kontekście literacko-kulturowym. (K_W01, K_W02,K_ W03, K_W04, K_W05).

UMIEJĘTNOŚCI

Słuchacz umie dokonać krytycznego oglądu i oceny czterech okresów literatury hiszpańskiej oraz orientuje się w zjawiskach literackich i kulturowych określających oryginalność i specyfikę literatury i kultury hiszpańskiej w kontekście europejskim. Umie dokonać analizy i interpretacji dzieła literackiego. Ma rozbudzoną potrzebę myślenia krytycznego i stawiania pytań badawczych. Dostrzega wieloaspektowość zagadnień z dziedziny humanistyki. Umie systematyzować wiedzę i monitorować swoje procesy rozumienia treści. Potrafi przedstawić własne poglądy i opinie, dyskutować w języku hiszpańskim na temat przeczytanych lektur. (K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Słuchacz umie uważnie i aktywnie słuchać innych dyskutantów; dokładnie rozumie zadawane mu trudne pytania; śledzi ze zrozumieniem tok myślenia partnerów komunikacji; selekcjonuje i porządkuje informacje uzyskane w procesie porozumiewania się; umie systematyzować i oceniać krytycznie poznawane treści. (K_U01, K_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy konwersatorium będą oceniani na podstawie obecności, stopnia przygotowania do zajęć, aktywności na zajęciach i egzaminu końcowego. Forma egzaminu (pisemny/ustny) w roku akademickim 2020/2021 będzie uzależniona od panującej sytuacji epidemicznej i rozporządzeń Rektora UW w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Kumor
Prowadzący grup: Karolina Kumor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.