Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Prawda" w czasach "fake newsów": referencja i fikcja we współczesnej literaturze latynoamerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PCFN-U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: "Prawda" w czasach "fake newsów": referencja i fikcja we współczesnej literaturze latynoamerykańskiej
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności hiszpańskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności hiszpańskojęzycznych 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru specjalności hiszpańskiej dla studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest badanie relacji fikcji do rzeczywistości na przykładzie współczesnej literatury latynoamerykańskiej.

Zajęcia prowadzone są po hiszpańsku, ale wskazana jest znajomość j. polskiego (najlepiej również angielskiego).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są współczesnej literaturze latynoamerykańskiej i możliwej do zaobserwowania w niej relacji fikcji do rzeczywistości. Lektura tekstów literackich połączona będzie, z jednej strony, z refleksją nad powiązanymi z kwestiami określonymi w tytule zajęć zjawiskami filozoficzno-teoretycznoliterckimi, takimi jak autofikcja i postmodernizm. Z drugiej strony, skupimy się na funkcjonowaniu literatury w szeroko rozumianej przestrzeni komunikacji społecznej, charakterystycznej dla informacyjnego społeczeństwa kultury cyfrowej.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są współczesnej literaturze latynoamerykańskiej i możliwej do zaobserwowania w niej relacji fikcji do rzeczywistości. Lektura tekstów literackich połączona będzie, z jednej strony, z refleksją nad powiązanymi z kwestiami określonymi w tytule zajęć zjawiskami filozoficzno-teoretycznoliterckimi, takimi jak autofikcja i postmodernizm. Z drugiej strony, skupimy się na funkcjonowaniu literatury w szeroko rozumianej przestrzeni komunikacji społecznej, charakterystycznej dla informacyjnego społeczeństwa kultury cyfrowej.

Zajęcia polegać będą na pracy z tekstem, doskonalone będą techniki close/differential reading oraz praktyczne narzędzia analityczne (oparte na propozycjach J. Cullera, S. Fisha, R. Rorty'ego).

Na zajęciach omawiane będą, m.in., następujące zagadnienia:

Fikcja i fake news

Autofikcja

Adaptacja (książka/TV/film)

Fabulacja vs referencja

Fikcja vs historia

Fikcyjne biografie

Apokryfy

Przypadki autorów "celebrytów" i plotki z życia literackiego

Autor jako „marka”

Czytelnik jako detektyw

Literatura:

Podczas zajęć omawiać będziemy krótkie fragmenty następujących tekstów:

Roberto Bolaño, "2666" (fragm.)

Carlos Fuentes, "El naranjo" (fragm.)

Rodrigo Rey Rosa, "El material humano" (fragm.)

*

apokryfy i fikcyjne biografie:

Roberto Bolaño, "La literatura nazi en América" (fragm.)

Jorge Luis Borges, "La historia universal de la infamia" (fragm.)

Marcel Schwob, "Las vidas imaginarias" (fragm.)

Juan Rodolfo Wilcock, "La sinagoga de los iconoclastas" (fragm.)

*

Cristina Peri Rossi, "Cosmoagonías" (fragm.)

autofikcja, fake news, plotki:

Roberto Bolaño, "Playa", "Carnet de baile" (opowiadania)

+ artykuły prasowe

* Teksty udostępniane będą online.

* Sylabus może zostać zmodyfikowany po uzgodnieniu ze studentami lub na ich prośbę.

* Teksty krytyczne (anglojęzyczne będą udostępnione po polsku i hiszpańsku):

- M. Alberca, "El pacto ambiguo" (fragm.)

- D. Antonik, "Autor jako marka" (art.)

- J. Culler, "In defense of overinterpretation" (art.)

- S. Fish, "Literature in the Reader: Affective Stylistics" (fragm.)

- B. McHale, "Postmodernist fiction" (fragm.)

Efekty uczenia się:

absolwent zna i rozumie:

- zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i hiszpańskojęzycznych krajach

Ameryki Łacińskiej, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach

nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi

dyskursami humanistycznymi (S2K_W04);

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego

kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności

profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie

rozszerzonym (K_W01);

absolwent potrafi:

- wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę

wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów hiszpańskiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór

metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację

wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w

zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów

iberystycznych (K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i

poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania

zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową (K_U02);

absolwent jest gotów do:

- współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z 2 części: 50% lektura tekstów, obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, 50% praca zaliczeniowa (krótki artykuł akademicki, 2-5 str.).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.