Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisanie tekstów akademickich w języku portugalskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PTAP-31 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Pisanie tekstów akademickich w języku portugalskim
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1 3305-PNJP31

Założenia (opisowo):

Doskonała znajomość języka portugalskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów trzeciego roku studiów licencjackich (specjalność portugalska i brazylijska) do pisania pracy dyplomowej. W ramach kursu studenci otrzymają szereg narzędzi i informacji niezbędnych do pracy akademickiej. Między innymi, pochylimy się nad kwestiami technicznymi (np. układem pracy dyplomowej, bibliografią) i wymiarem językowym pracy (np. kwestiami związanymi z interpunkcją i ortografią, spójnością).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów trzeciego roku studiów licencjackich (specjalność portugalska i brazylijska) do pisania pracy dyplomowej. W ramach kursu studenci otrzymają szereg narzędzi i informacji niezbędnych do pracy akademickiej. Między innymi, pochylimy się nad kwestiami technicznymi (np. układem pracy dyplomowej, bibliografią, przypisami) i wymiarem językowym procesu pisarskiego pracy. W tym celu kurs będzie ukierunkowany na ćwiczenia praktyczne, oparte na ćwiczeniach dopasowanych do potrzeb i zainteresowań kursantów.

Kurs obejmuje m.in. następujące bloki tematyczne:

- zasady pisania akademickiego, w tym elementy POWI;

- tworzenie bibliografii i normy (MLA, Chicago, ABNT, etc.);

- gatunki akademickie (dysertacja, streszczenie, etc.);

- spójność pisanego tekstu;

- konsultacja prac napisanych przez studentów.

Literatura:

Bibliografia ogólna:

Birkenstein, Cathy, and Gerald Graff. They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing. WW Norton & Company, 2017.

Edward Kasperski i Żaneta Nalewajk, „Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze)”. Warszawa 2017.

Luís António, Oliveira, „Escrita científica – da folha em branco ao texto final”. Lisboa 2018.

Leite, Sara de Almeida. „Como escrever tudo em português correto”. Lisboa: Manuscrito, 2017.

Lakatos, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. „Fundamentos de Metodologia Científica”. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.

M.J. Sousa, C. Sales Batista, „Como fazer investigação, dissertações, teses e relatórios”. Lisboa 2011.

Marcuschi, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola, 2008.

Vieira, Francisco Eduardo e Carlos Alberto Faraco. "Escrever na universidade: fundamentos. São Paulo: Parábola, 2019.

Autorskie materiały dydaktyczne, różnorodne artykuły naukowe i publicystyczne dostosowane do tematyki seminariów licencjackich oraz normy redakcyjne (vide m.in. Chicago Manual of Style, wytyczne ABNT).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W06 – ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka kierunkowego (portugalski);

K_W12 – ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego;

K_W14 – zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

K_W15 – ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U08 – posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U09 – posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i portugalskim, z zakresu problematyki portugalistycznej i brazylianistycznej i zagadnień z nią związanych

K_U10 – posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, w tym wypowiedź osadzoną w kontekście akademickim, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (styl akademicki), i gatunkach (esej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;

K_K03 – posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych portugalskich, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć są oceniani w sposób ciągły na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz prac zleconych i wykonywanych w trakcie kursu oraz pisemnej pracy końcowej.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Działak-Szubińska, Samuel Figueira Cardoso
Prowadzący grup: Anna Działak-Szubińska, Samuel Figueira Cardoso
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Założenia (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1 3305-PNJP31

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.