Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i kultura Udmurtów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-JIKUZ-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Język i kultura Udmurtów
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Hungarystyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nauka podstaw języka i poznawanie kultury ugrofińskiego narodu Udmurtów.

Pełny opis:

1. Nauka języka udmurckiego (od podstaw) ze szczególnym uwzględnieniem

podobieństw w porównaniu z innymi językami ugrofińskimi (zwłaszcza

węgierskim i fińskim)

a) nauka udmurckiej wersji cyrylicy, historia dostosowania cyrylicy do fonologii udmurckiej,

b) odmiana czasownika w czasie teraźniejszym i przeszłym, poimki

(trójpostaciowość), odmiana rzeczownika i zaimków przez przypadki (genitivus, dativus, inessivus, illativus, elativus), sufiksy dzierżawcze

c) przyswojenie podstawowego słownictwa (pozdrowienia, liczebniki i podawanie godziny, nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy wraz z etymologią, nazwy relacji pokrewieństwa i powinowactwa wraz z etymologią, codzienne czynności, części ciała).

2. Poznawanie kultury udmurckiej w kontekście innych narodów Federacji Rosyjskiej:

a) udmurcka religia rodzima,

b) udmurckie zwyczaje ludowe,

c) historia i sytuacja obecna Udmurtów i języka udmurckiego.

Literatura:

Ганеев И.В., Перевозчиков Ю.А. 2005 Марым, лэся

materiały internetowe: linki na stronie www.udmurcja.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu jego uczestnicy rozumieją podstawowe wyrażenia, potrafią czytać proste teksty udmurckie i z pomocą słowników je rozumieć. Potrafią formułować proste wypowiedzi w mowie i piśmie. Kojarzą podstawy udmurckiej historii i kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, pisemne prace domowe (np. tłumaczenie zdań).

Praktyki zawodowe:

brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.