Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Węgier I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLW12W-HW1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Węgier I
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia Węgier I 3320-ZLW12W-HW1

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia historię Węgier od początków XIV wieku (śmierć Andrzeja III - ostatniego władcy z dynastii Arpadów) do początków XVII stulecia.

Pełny opis:

Wykład przedstawia historię Węgier od początków XIV wieku (śmierć Andrzeja III - ostatniego władcy z dynastii Arpadów) do początków XVII stulecia.

Cykl wykładów w II semestrze obejmuje następujące zagadnienia:

- walka o koronę węgierską po wygaśnięciu dynastii Arpadów;

- okres rządów Andegawenów na Węgrzech (polityka wewnętrzna i zagraniczna Andegawenów węgierskich - ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-węgierskich -, kultura węgierska w okresie andegaweńskim);

- panowanie Zygmunta Luksemburskiego;

- panowanie królów: Albrechta Habsburga, Władysława I (I. Ulászló) oraz Władysława V Pogrobowca;

- walki z Turkami w XV wieku - postać Jana Hunyadiego;

- Maciej Korwin jako król Węgier: polityka wewnętrzna i zagraniczna króla Macieja. Rozkwit kultury węgierskiej za panowania Macieja Korwina. Postać króla Macieja w węgierskiej kulturze.

- ostatni Jagiellonowie na węgierskim tronie: Władysław II (II. Ulászló) i Ludwik II;

- bitwa pod Mohácsem (1526) - upadek średniowiecznego królestwa Węgier;

- Habsburgowie na węgierskim tronie. Jan Zápolya jako król Węgier. Rozpad kraju na dwie, a następnie trzy części.

- Od bitwy pod Mohácsem (1526) do wojny piętnastoletniej (1591-1606) - okres wojen habsbursko-tureckich o panowanie nad terenami węgierskimi;

- Księstwo Siedmiogrodu - powstanie i zarys dziejów do pocz. XVII stulecia;

- dzieje ziem węgierskich pod panowaniem Habsburgów (tzw. Węgry Królewskie);

Ważną część większości wykładów stanowi omówienie stosunków i paraleli polsko-węgierskich w danym okresie.

Literatura:

Podręczniki:

- Iván BERTÉNYI, Gábor GYAPAY: Magyarország rövid története, Budapest 1995

- ENGEL Pál (et al.): Magyarország története : 1301-1526, Budapest 1998

- Wacław FELCZAK: Historia Węgier, Wrocław 1983

- Tadeusz KOPYŚ: Historia Węgier 1526-1989, Kraków 2014

- Stanisław A. SROKA: Historia Węgier do 1526 roku w zarysie, Bydgoszcz 2000

- atlasy historyczne (ze zbiorów Biblioteki Katedry Hungarystyki)

Opracowania różne:

- ÁCS Pál (et al.): Magyar Kódex. 3. Szultán és császár birodalmában, Magyarország művelődéstörténete 1526-1790, Budapest 2000

- BACZKOWSKI Krzysztof: Habsburgowie i Jagiellonowie

w walce o Węgry w latach 1490-1492, Oświęcim 2014;

- Csaba CSAPODI, Klára CSAPODI-GÁRDONYI: Bibliotheca Corviniana = Biblioteka króla Macieja Korwina, Wrocław-Budapeszt 1981;

- Jan DĄBROWSKI: Władysław I Jagiellończyk na Węgrzech (1440-1444), Oświęcim 2014

- Wacław FELCZAK – Andrzej FISCHINGER: Polska-Węgry: tysiąc lat przyjaźni, Warszawa-Budapeszt 1979

- LENDVAI Paul: Węgrzy: tysiąc lat zwycięstw w klęskach, Kraków 2016

- Ferenc LEVÁRDY (oprac.): Węgierskie legendarium andegaweńskie : (wydanie faksymile), Wrocław-Budapeszt, cop. 1978

- PERJÉS Géza: Upadek średniowiecznego Królestwa Węgier :

Mohacz 1526 - Buda 1541, Oświęcim 2014

- Stanisław A. SROKA: Genealogia Andegawenów węgierskich, Kraków 2015

- Stanisław A. SROKA: Wokół kontaktów dawnych ziem węgierskich z Polską w średniowieczu : szkice, Bydgoszcz 2002

- TAFIŁOWSKI Piotr: Mohács 29 VIII 1526, Zabrze 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna podstawowe fakty z historii Węgier i Węgrów od początków XIV wieku do początków XVII stulecia (wydarzenia polityczne, kulturalne, gospodarcze i społeczne wraz ich datami, ważniejsze osobistości i ich działalność);

UMIEJĘTNOŚCI:

student umie:

- opisać podstawowe procesy polityczne, społeczne i gospodarcze w danym okresie historycznym;

- interpretować kluczowe pojęcia i terminologię, dotyczące historii Węgier w danym okresie;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają II semestr przedmiotu na podstawie obecności (dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz śródsemestralnych kolokwiów (w semestrze letnim są planowane 3-4 kolokwia).

Zaliczenie semestru uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego (na ocenę).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grad
Prowadzący grup: Marcin Grad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.