Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Afekt antymieszczański od Baudelaire’a do Burroughsa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-AABB20-S-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Afekt antymieszczański od Baudelaire’a do Burroughsa
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filozofii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Bierna znajomość języka angielskiego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach będziemy dyskutować o wybranych tekstach, w których dochodziła do głosu krytyka mieszczańskiej formy życia.

Pełny opis:

Mieszczaństwo to nie tylko kategoria ekonomiczna, ale również pojęcie odnoszące się do pewnej formy życia i do pewnego sposobu upodmiotowienia. Owa mieszczańska forma życia i podmiotowości od początku budziła przy tym radykalny sprzeciw (pochodzący z zewnątrz, ze strony arystokracji czy proletariatu, ale też, co będzie nas interesować, z wnętrza lub z obrzeży samego mieszczaństwa). Na seminarium dyskutować będziemy o wybranych (w większości literackich) tekstach, w których do głosu dochodzi właśnie radykalny antymieszczański afekt, artykułujący się w ścisłym związku z wydarzeniami i procesami, które kształtowały etos mieszczański. Ten ostatni, w pewnych granicach, zmieniał się wraz ewolucją kapitalistycznej nowoczesności, nabierał też jednak specyficznych cech w różnych obszarach kulturowych. Dlatego afekt antymieszczański badać będziemy zarówno w jego wymiarze diachronicznym, jak i przemieszczając się między takimi obszarami. Przyjmując perspektywę filozoficzną i badając najważniejsze motywacje antymieszczańskich buntów (związane m. in. z kwestią twórczości, seksualności, rodziny czy wspólnoty), spróbujemy przyjrzeć się sposobom, na jakie bunty te wyrażały się w trzech wyróżnionych konstelacjach: we Francji drugiej połowy XIX wieku (z jej klasycznym światem mieszczańskim i tłumionymi rewolucjami), w Austrii i Niemczech pierwszej połowy wieku XX (z ich radykalnymi ruchami politycznymi i fermentem intelektualnym) i wreszcie w powojennej Ameryce (z jej klasą średnią i demonami zimnej wojny). To w tych konstelacjach antymieszczański afekt przybierał najciekawsze formy, wiążąc się z siłami, które nie skądinąd nie zawsze były wyzwalające.

Literatura:

Literatura podstawowa (fragmenty):

Ch. Baudelaire, Malarz życia codziennego, Sztuczne raje, Paryski spleen

A. Rimbaud, Sezon w piekle, Ja to ktoś inny

E. Junger, Publicystyka polityczna, O bólu, Robotnik

W. Reich, Sexual Revolution, Funkcja orgazmu, Listen, Little Man!

H. Miller, Zwrotnik Raka, Klimatyzowany koszmar, Big Sur

D. di Prima, Wspomnienia bitniczki

J. Kerouac, W drodze

A. Ginsberg, Skowyt, Deliberate Prose

T. Leary, Polityka ekstazy

T. Wolfe, Próba kwasu w elektrycznej oranżadzie

H.S. Thompson, Hells Angels. Anioły piekieł, Songs of the Doomed

W.S. Burroughs, Nagi lunch, The Limits of Control, The Burroughs file

Wybrana literatura pomocnicza:

T.W. Adorno, Osobowość autorytarna

W. Benjamin, Paryż II Cesarstwa u Baudelaire’a

W. Benjamin, Pasaże

M. Ecksteins, Święto wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku

B. Friedan, Mistyka kobiecości

E. Hobsbawm, Wiek kapitału

J. Jarniewicz, Bunt wizjonerów

K. Millet, Sexual Politics

C.W. Mills, Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie

P. Gay, Weimar Culture. The Outsider as Insider

J. Seigel, Bohemian Paris: Culture, Politics, and the Boundaries of Bourgeois Life, 1830-1930

J. Seigel, Modernity and Bourgeois Life. Society, Politics and Culture in England, France and Germany since 1750

K. Theweleit, Męskie fantazje

T. Miller, The 60s Communes. Hippies and Beyond

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student

- zna najważniejsze formy afektu antymieszczańskiego w wybranych kontekstach historycznych i kulturowych

- ma wiedzę o wybranych normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

Nabyte umiejętności:

Student:

- czyta i interpretuje teksty wybrane literackie z perspektywy filozoficznej, badając przemiany nowoczesnego etosu mieszczańskiego i formy jego krytyki

- wykrywa zależności pomiędzy kształtowaniem się idei a procesami społecznymi i kulturalnymi

Nabyte kompetencje społeczne:

Student

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

- jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą zaliczane na ocenę na podstawie referatów lub esejów. Referaty powinny w sposób pogłębiony i w oparciu o dodatkowe źródła przedstawiać problematykę omawianą na poszczególnych spotkaniach. Eseje powinny zawierać przemyślane, spójne i kompetentne rozwinięcie wybranych aspektów problematyki, której dotyczy kurs.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 4 w roku

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Herer
Prowadzący grup: Michał Herer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.