Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contract, Covenant and the Strucure of Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-CCSL19-M-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Contract, Covenant and the Strucure of Law
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawia związki jakie łączą dwie konstytucje: konstytucję polityczną, w której funkcjonuje „prawo”, i osobistą, w której króluje prawo sumienia. Zbadamy tę relację poprzez filozoficzną analizę pytań dotyczących zobowiązań naturalnych i umownych. Wiele przykładów będzie zaczerpniętych z literatury, zarówno świeckiej, jak i religijnej.

Pełny opis:

Wykład przedstawia związki jakie łączą dwie konstytucje: konstytucję polityczną, w której funkcjonuje „prawo”, i osobistą, w której króluje prawo sumienia. Zbadamy tę relację poprzez filozoficzną analizę pytań dotyczących zobowiązań naturalnych i umownych. Wiele przykładów będzie zaczerpniętych z literatury, zarówno świeckiej, jak i religijnej.

Temat „umowy” lub bardziej świętego „przymierza”, odwołuje się do kluczowego elementu stałości, ale także zmienności, przynosząc przy tym moralne zobowiązanie, co wiąże się z antropologicznym uznaniu tego, czym jest osoba. Temat ten łączy również to, w jaki sposób władza polityczna jest legitymizowana lub utrwalana - np. poprzez odwołanie się do „zgody ludu” - oraz do pewnych przekonań na temat tego, jakie są poszczególne osoby, które mają się zgodzić. Zarówno Arystoteles, jak i Tocqueville zastanawiali się, jak dalece tożsamość osobista może być określona przez konstytucję grupy, a mianowicie przez wspólnotę polityczną. Wysoka ocena kontraktu przy ustalaniu zobowiązań moralnych (konsensualne obowiązki są współcześnie przedkładane nad te, które pochodzą z historii, statusu lub autorytetu) łączy się z zainteresowaniem współczesną demokracją oraz studiami filozoficznymi. Polityka oparta na koncepcji kontraktu zakłada bowiem podmiot, który jest centrum autonomicznej odpowiedzialności moralnej i któremu należy się szczególnego rodzaju szacunek. Jest to „emancypacja”, wolność, jaką uzyskuje człowiek w związku z wolną wolą. Jak widać, ten temat natychmiast łączy prawo i podmiotowość. Wydaje się, że oparty na kontrakcie system prawa i polityki wymaga pewnej metafizycznej koncepcji osoby jako osoby sui juris lub osoby „autonomicznej”. Ta koncepcja osoby jest podstawą roszczeń etycznych i politycznych. Istnieją jednak problemy filozoficzne związane z autonomią osobistą, które pozostają nierozwiązane. Jeśli prawo dowołuje się do metafizycznej koncepcji osoby lub porządku moralnego, musi nieść ze sobą uzasadnieni i możliwość obrony. Wykłady te dotyczą problemów konstytucyjnych, które wynikają z powiązania koncepcji prawnych z koncepcją filozoficzną. Ich celem jest doprecyzowanie metafizycznej lub prawnej koncepcji osoby i opartej na niej teorii politycznej, z którą można byłoby powiązać obie konstytucje.

Przykładowe tytuły wykładów:

1. Czy przymierze, umowa (społeczna) lub wieczna umowa zobowiązują nas do wspólnego życia?

2. Czy jest to „podstawowe prawo”, na którym opierają się wszystkie inne przepisy?

3. Czy zgoda jest niezbędna, aby moralny obowiązek uobecnił się w prawie?

4. Co nasze rozumienie prawa mówi nam o naszym rozumieniu osoby?

5. Czy współczesna autonomiczna osoba jest odpowiednim modelem porządku prawnego?

6. Czy polityka oparta na kontrakcie jest jedynym sposobem na podtrzymanie trwałego porządku, gdy rodzinny lub polityczny porządek się rozpadnie?

7. Czy „natura ludzka” lub „osobowość” dostarcza nam punktu wyjścia dla prawa lub moralności?

8. Czy lepiej jest znaleźć podstawowe prawo w pojęciu czy raczej rzeczy /istocie, na przykład, w rozsądku lub sprawiedliwości?

9. Jeśli ktoś zaprzecza albo prawu naturalnemu, albo podejściu racjonalistycznemu, czy jest jakaś inna opcja, która „może stanowić prawo”?

10. Jeśli jestem autonomiczny, dlaczego nie mogę się zniewolić?

11. Jaki jest koniec człowieka?

12. Jaki jest koniec prawa?

13. Jaki jest koniec polityki?

14. Czy te cele są do pogodzenia?

Literatura:

1. Selections from the Old Testament of the Bible

Full text of the King James Translation of the Bible can be found:

https://archive.org/stream/thebibleoldandne00010gut/kjv10.txt#

Or download a PDF from the main announcement page of these seminars.

• The Ten Commandments

o Exodus 20

o Deuteronomy 5

• The story of David and Bathsheba

o 2 Samuel 11

• Daniel and the Lion’s Den

o Daniel 6

2. Medea by Euripides

http://www.gutenberg.org/files/35451/35451-h/35451-h.htm

3. Selections from Book I of the Justinian Code of Roman Law*

http://books.google.co.uk/books?id=7LkLAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=institutes+of+justinian&hl=en&sa=X&ei=txFRVIPSG4LTygPP14DgBQ#v=onepage&q&f=false

*Pages 86-96 of this translation will be used, which can also be downloaded as a PDF on the main page of this seminar series.

4. The Universal Declaration of Human Rights

http://www.un.org/en/documents/udhr/

5. Sophocles, “Ajax”

o https://records.viu.ca/~johnstoi/sophocles/ajax.htm

6. The American Declaration of Independence and Bill of Rights

o http://billofrightsinstitute.org/wp-content/uploads/2011/12/DelarationofIndependence.pdf

o http://billofrightsinstitute.org/wp-content/uploads/2011/12/BillofRights.pdf

7. Book VII of Aristotle’s “Politics”

o http://www.gutenberg.org/ebooks/6762

8. Thomas Aquinas’s “Treatise on Law”, Questions 90 and 91

o https://en.wikisource.org/wiki/Treatise_on_Law

9. William Shakespeare, “Hamlet” Act 1, Scene 1- Act 2, Scene 1

o http://www.gutenberg.org/ebooks/1524

10. William Shakespeare, “King Lear”, Act 1

o http://www.gutenberg.org/ebooks/1128

11. The Sermon on the Mount

Matthew 5-7 - https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew%205-7

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma szeroką wiedzę o znaczeniu umowy i przymierza w tradycji filozoficznej;

- ma wiedzę o podstawowych znaczeniach typów umów i przymierzy wywodzących się z historii filozofii;

- ma uporządkowaną wiedzę na temat dwóch rodzajów konstytucji: politycznej, w której funkcjonuje prawo pozytywne, oraz osobistej, w której króluje prawo sumienia

- ma pogłębioną wiedzę o związku między rodzajem wspólnoty politycznej a samozrozumieniem podmiotu moralnego.

- ma szeroką wiedzę i głębsze zrozumienie konkretnej koncepcji filozoficznej osoby i jest w stanie przeciwstawić ją innym koncepcjom;

- ma szeroką wiedzę o normach stanowiących i regulujących wspólnotę polityczną;

- ma szeroką wiedzę o współzależności między ideami filozoficznymi a zmianami kulturowymi.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu student:

- analizuje argumenty dotyczące przedmiotu wykładu;

- przedstawia argumentację na dany temat i potrafi bronić własnej perspektywy;

- twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną poprzez formułowanie hipotez i tworzenie argumentacji;

- formułuje i rekonstruuje argumentacje formułowaną z różnych perspektyw filozoficznych, mając świadomość różnic i podobieństw między tymi perspektywami;

- potrafi szczegółowo wskazać i przeanalizować kontrowersje i problemy związane z różnymi typami umów i przymierzy;

- posiada umiejętność analizy porównawczej różnych perspektyw dotyczących głównych problemów związanych z umową i przymierzem;

Kompetencje społeczne:

Po zakończeniu kursu student:

- podejmuje i przeprowadza samodzielne działania badawcze;

- jest rzetelny, rozważany i zaangażowany w planowanie i przeprowadzenie badań;

- jest w pełni świadomy wartości i znaczenia kulturowego ale także wątpliwości, jakie może budzić kontraktalizm.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowy sprawdzian pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nogal
Prowadzący grup: Jonathan Price
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Irregular schedule

Mondays 11:55 - 13:25 room 4

Mondays 13:30 - 14:45 room 4

Wednesdays 16:45-18:15 room 4

Beginning on March 16th, 2020 (Monday)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.