Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Co z tą Polską?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON414-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Co z tą Polską?
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Nie ma wymagań wstępnych. Student_ka musi umieć czytać ze zrozumieniem w języku polskim. Oczywiście, ogólna orientacja w debatach i dyskursach o polskości jest mile widziana, ale absolutnie nie jest wymagana.Skrócony opis:

Porozmawiamy o Polsce i polskości w różnych ujęciach. Zrobimy to poprzez najnowszą literaturę poświęconą temu tematowi. Czytając Springera będziemy rozmawiać o architekturze i przestrzeni, czytając Szczerka o smutnych radościach peryferii, czytając Siemieniako o bólach reprywatyzacji i tak dalej.

Ogólne założenia są trzy.

1. Rozmawiamy o Polsce poprzez książki o niej (czyli rozmawiamy tak o Polsce, jak i o debatach o Polsce). Głównie literatura faktu, esej i analiza naukowa, czyli generalnie non-fiction, ale trochę prozy też.

2. Chcemy uchwycić wielość perspektyw: tak więc podejmiemy i debatę o polskiej tożsamości, i uwarunkowania historyczne, koleiny modernizacji, dylematy polityki i wyzwania współczesności, kwestie ekonomiczne, i inne. Szeroko i wielorako.

3. Czytamy prawie wyłącznie literaturę najnowszą: napisaną w ostatniej dekadzie, a w większości w ostatnich 3-5 latach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Stankiewicz
Prowadzący grup: Piotr Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zastanawianie się nad Polską i polskością to nieusuwalny element tejże polskości. Zapraszam na zajęcia temu właśnie poświęcone! Porozmawiamy o Polsce na podstawie książek o Polsce wydanych w ostatnich kilku latach.

Frazy „Co z tą Polską?” użył jako pierwszy bodajże Tomasz Lis (program TV, a potem książka), ale problem jest przecież odwieczny jak piastowska polskość kołobrzeskiego wybrzeża. Sięga on przynajmniej do „De Republica Emendanda”, ale zarazem jest szczególnie aktualny w ostatnich latach. Moje zajęcia to interdyscyplinarne studium analizujące debaty o Polsce i polskości jakie odbywają się w literaturze w ostatnich latach. Obejmować ono będzie zróżnicowaną tematykę: debatę o polskiej tożsamości, uwarunkowania historyczne, koleiny modernizacji, dylematy polityki i wyzwania współczesności, kwestie ekonomiczne, i inne. Dyskusja ww. pól problemowych obejmuje zarazem krytyczną dyskusję proponowanych w literaturze dróg wyjścia z nich.

Istnieje cały meta-gatunek książek temu tematowi poświęconych. Celowo piszę „meta-”, bowiem jest rzeczą charakterystyczną, że ta tematyka obecna jest w najróżniejszych gatunkach: tak w studiach akademickich, jak w reportażu, powieści, w publicystyce i w innych. Sam jestem autorem jednej z książek w tym nurcie, znam więc temat nie tylko z perspektywy krytycznej, ale również jak pomysłodawca oryginalnej koncepcji.

Ideę zajęć można streścić w trzech punktach.

Po pierwsze będą łączyły krytyczną dyskusję o Polsce i polskich problemach z dyskusją o książkach na ten temat – będziemy rozmawiać o Polsce poprzez czytane książki, a rozmawiając o książkach, będziemy rozmawiać o Polsce.

Po drugie, zajęcia będą szerokim przeglądem różnych spojrzeń, scil. różnych perspektyw patrzenia na problemy z Polską: perspektywa historyczna, polityczna, antropologiczna, ekonomiczna, reporterska, macierzyńska, feministyczna, poetycka i inne.

Po trzecie, siłą zajęć będzie ich świeżość, tzn. skupimy się na najaktualniejszej literaturze na ten temat. Jasienicę pozostawimy archiwistom, będziemy czytać rzeczy ściśle najnowsze, prawie wyłącznie ostatnia dekada, a głównie ostatnie 3-5 lat.

Formą zajęć jest konwersatorium.

Liczba godzin potrzebnych na osiągnięcie zdefiniowanych efektów kształcenia = x + (y / z), gdzie:

x := czas trwania samego konwersatorium, a więc 15 x 90 minut zegarowych = 1350 minut zegarowych = 22.5 godziny zegarowej

y:= łączna objętość wszystkich lektur na zajęcia, którą szacuję na 400 - 2000 stron bieżących druku

z := średniego tempa czytania danego studenta_ki wyrażonego w stronach na godzinę. Zmienna ta charakteryzuje się znaczną zmiennością w próbce, stąd też niemożliwe jest podanie wartości przybliżonej.

Nie wliczam, jako niemożliwego do oszacowania, czasu potrzebnego na przemyślenie przeczytanych lektur.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.