Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Co wynika z queer studies?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-KON417-AL-OG Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Co wynika z queer studies?
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie wystawiane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Chociaż zajęcia prowadzone są w języku polskim, to część literatury występuje jedynie w języku angielskim. Ponadto mile widziana jest ogólna wiedza filozoficzna.

Skrócony opis:

Celem kursu jest nie tylko rekonstrukcja najważniejszych zagadnień queer studies, ale również podjęcie refleksji nad specyfiką tych studiów, które ze względu na swój przedmiot badawczy zaangażowane są w praktykę krytyczną wobec strategii mocnej tożsamości jako takiej – w tym również form instytucjonalnej kontroli dyskursów. Pytanie, stanowiące konstrukcyjną oś kursu, brzmi: co wynika z queer studies uprawianych w ramach akademii (zakładając, że akademia jest jedną z instytucji, zajmujących się normatywizacją dyskursu, a przez to i nadzoru tożsamościowej spójności)? Bądź szerzej: czy efektywne uprawianie strategii queerowych w ogóle jest możliwe w ramach świata rozpiętego między ramą instytucji publicznych a globalnymi korporacjami?

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepanek
Prowadzący grup: Tomasz Szczepanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studia queerowe są jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin współczesnej humanistyki. Ich celem jest badanie odmienności i różnic (nie tylko w rozumieniu psycho-seksualnym) jako fenomenu kulturowego. Narzędzia wypracowane przez przedstawicieli tej dyscypliny z powodzeniem łączone są z innymi metodologiami. Analiza skomplikowanej sytuacji zjawisk queerowych staje się przyczynkiem do budowania nowego porozumienia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Jednak czy to porozumienie jest możliwe w ramach świata, który został zbudowany w oparciu o politykę mocnej tożsamości? W ramach kursu słuchacze będą mieli szansę zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi konstruowania podmiotu seksualnej odmienności, a także napięć wynikających z nieadekwatności tych konstruktów względem nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Punktem startowym dla niniejszego kursu będzie zarysowanie różnicy między dwoma rozumieniami queeru – jako historycznej strategii tożsamościowej i jako ponadczasowej zasady sabotowania i dywersyfikowania znaczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.