Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Service learning - wyzwania społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4016-SLWS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Service learning - wyzwania społeczne
Jednostka: Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Uwaga!

Zajęcia składają się z konwersatorium (15 h) oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednej z europejskich uczelni (24 h). Zajęcia będą się odbywały nieregularnie, w zależności od potrzeb, wizyt gości oraz konieczności przygotowań do wyjazdu studyjnego, w dwóch blokach: przed wyjazdem 4 spotkania, po wyjeździe 3 spotkania.


Uwaga!

Zajęcia będą odbywać się w gmachu audytoryjnym WNPiSM, Krakowskie Przedmieście 26/28 w środy o godz. 13.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca 2019 r., sala zostanie podana w lutym. Kolejne terminy spotkań zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami.

Spotkania pierwszego bloku będą półtoragodzinne, drugiego dwugodzinne.Wymagania formalne:

Kurs otwarty dla studentów wszystkich kierunków UW


Założenia wstępne:

Studenci drugiego roku pierwszego stopnia i starszych roczników

Znajomość języka angielskiegoTryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formule service learning opartej na jednoczesnym kształceniu studentów i angażowaniu ich w kwestie społeczne. Pozwala to lepsze zrozumienie mechanizmów zmieniającego się rynku pracy poprzez realny wpływ na rozwiązanie konkretnego problemu. Studenci zapoznają się z diagnozą sytuacji studentów migrantów na Uniwersytecie Warszawskim i będą analizować relacje pomiędzy Uniwersytetem a środowiskiem zewnętrznym w tym zakresie. W ramach zajęć i wymiany dobrych praktyk uczestnicy odbędą wyjazd studyjny na jedną z uczelni europejskich, która realizuje programy integracji społecznej i zawodowej migrantów. Będą mieli też okazję spotkać się z osobami, które na co dzień pracują z migrantami (z Polski i zza granicy). W ten sposób po pierwsze będą lepiej przygotowani do pracy w wielokulturowym środowisku, ale będą też umieli zaprojektować rozwiązania wspierające integrację w miejscu pracy.

Pełny opis:

Uwaga!

Zajęcia składają się z konwersatorium (15 h) oraz trzydniowego wyjazdu studyjnego do jednej z europejskich uczelni (24 h). Zajęcia będą się odbywały nieregularnie, w zależności od potrzeb, wizyt gości oraz konieczności przygotowań do wyjazdu studyjnego, w dwóch blokach: przed wyjazdem 4 spotkania, po wyjeździe 3 spotkania.

Uwaga!

Zajęcia będą odbywać się w gmachu audytoryjnym WNPiSM, Krakowskie Przedmieście 26/28 w środy o godz. 13.00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 marca 2019 r., sala zostanie podana w lutym. Kolejne terminy spotkań zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami.

Spotkania pierwszego bloku będą półtoragodzinne, drugiego dwugodzinne.

Zajęcia składają się z kilku etapów, a wybór konkretnej ścieżki uzależniony jest od decyzji uczestników. Wśród etapów znajdują się:

1. Krótkie wprowadzenie teoretyczne dotyczące podstawowych teorii migracji i mobilności międzynarodowej oraz integracji zawodowej migrantów

2. Zapoznanie się z raportem i rekomendacjami nt. studentów migrantów na UW sporządzonych w ramach zajęć service learning w poprzednich semestrach. Analiza innych dokumentów zastanych

3. Wyjazd studyjny do jednej z europejskich uczelni

4. Spotkania z migrantami oraz osobami, które zawodowo zajmują się integracją na rynku pracy

5. Wypracowanie i wdrożenie rekomendacji w zakresie sytuacji migrantów na UW (spotkania z reprezentantami Biura Współpracy Zagranicznej, wybranych przez uczestników organizacji, firm, grup studentów), zmiana na Uniwersytecie i ewentualna współpraca z miastem st. Warszawa.

6. Opracowanie generalnych rekomendacji wspierających integrację międzykulturową w miejscu pracy (w odniesieniu do instytucji/firmy którą studenci poznają w trakcie wizyty lub pracy w kraju).

Literatura:

Bevelander P., Pendakur R., The labour market integration of refugee and family reunion immigrants: a comparison of outcomes in Canada and Sweden, Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 40, 2014 - Issue 5

Windzio, M. Valk H., Wingens M., Ayback C., A Life-Course Perspective on Migration and Integration, Springer, Dordrecht 2011

Wrench J., Rea A., Ouali N. (2016) Migrants, ethnic minorities and the labour market: integration and exclusion in Europe, Palgrave Macmillan

Żołędowski C., Duszczyk M.,(2010) Studenci zagraniczni w Polsce: motywy przyjazdu, ocena pobytu, plany na przyszłość, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Massey D. S., Arango J., et. al. (Sept.1993),Theories of International Migration: A Review and Appraisal, “Population and Development Review”, Vol. 19, No. 3, pp. 431-466.

Anna Zygierewicz, A. (2014), Międzynarodowa mobilność edukacyjna studentów, Analizy BAS 11:1-8.

Beine M.; Noël R.; Ragot L (2014), Determinants of the international mobility of students, Economics of Education Review 41; 40–54.

Souto-Otero M., et. al. (Mar 2013) Barriers to International Student Mobility: Evidence From the Erasmus Program,Educational Researcher, Vol. 42, No. 2, pp. 70-77

Shields R.,(November 2013) Globalization and International Student Mobility: A Network Analysis, Comparative Education Review, Vol. 57, No. 4 , pp. 609-636

Szczegółowy spis lektur zostanie ustalony w trakcie realizacji projektu w zależności od wyboru tematyki.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student:

- zna podstawowe założenia teorii migracji i mobilności międzynarodowej

- zna podstawowe wyzwania dot. zmieniającego się rynku pracy i zatrudnienia

- zna podstawowe dane dotyczące pracy migrantów w Polsce

- zna strukturę Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie obsługi studentów zagranicznych

- Zna regulacje i raporty dotyczące sytuacji studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim

W zakresie umiejętności:

Student:

- stosuje znane sobie języki obce w ramach realizacji programu

- analizuje zebrane dane i dokumenty zastane

- konstruuje rekomendacje na podstawie wyników badań zastanych i spotkań z ekspertami

- współtworzy rekomendacje i wyciąga wnioski dotyczące migrantów - na i w - otoczeniu Uniwersytetu Warszawskiego

W zakresie kompetencji społecznych:

Student:

- propaguje zachowania profesjonalne wobec studentów zagranicznych

- umie współpracować z osobami z innych kręgów kulturowych

- okazuje szacunek dla wierzeń i przekonań innych osób

- umie przywidywać wielorakie, społeczne konsekwencje swoich działań

- umie pracować w grupie

- angażuje się w proces tworzenia rozwiązań wspomagających migrantów

- odnajduje się na różnorodnym rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i przygotowanie do zajęć 40%; Obecność na zajęciach 20%; Realizacja zadań w projekcie 40%;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.