Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

English/advanced level (Język angielski - zaawansowany)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-FL201 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: English/advanced level (Język angielski - zaawansowany)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Praktyczny kurs jezyka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczny kurs języka angielskiego na poziomie C1/C2, którego celem jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy w zakresie struktur leksykalnych i gramatycznych przy jednoczesnym zdobywaniu wiedzy na temat kultury amerykańskiej. Duży nacisk zostanie położony na doskonalenie kompetencji językowych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej w sprawach zawodowych, różnych form pisania akademickiego, organizacji i prezentowania badań.

Pełny opis:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udziału w dyskusjach w języku angielskim na poziomie wyższym zaawansowanym w środowisku akademickim. Kurs obejmuje takie zagadnienia jak prowadzenie dyskusji grupowych, komentowanie wypowiedzi i wyrażanie opinii, przygotowanie prezentacji multimedialnych i organizację wyników badań, pisanie akademickie (odpowiedź, streszczenie, parafraza), etykietę korespondencji elektronicznej. Szczególny nacisk położony jest na poszerzanie struktur leksykalno-gramatycznych typowych dla nauk humanistycznych i społecznych.

Tematy kursu:

1. Myślenie krytyczne

2. Słownictwo naukowe

3. Umiejętności warsztatowe

4. Organizacja i prezentacja badań

5. Etykieta korespondencji elektronicznej

6. Wykładanie wiedzy

7. Elementy pisania

8. Kultura, nauka i społeczeństwo

Literatura:

Bailey, Stephen. Academic Writing: A Handbook for International Students. Routledge, 2011.

Booth, Wayne C. et al. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, 7th ed.

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge, 2013.

Hewings, Martin, Craig Thaine. Cambridge Academic English C1 Advanced. Cambridge, 2012.

Kirszner, Laurie G. and Stephen R. Mandell. Patterns for College Writing: A Rhetorical Reader and Guide. Bedford Books, 2017.

McCarthy, Michael, Felicity O’Dell, Academic Vocabulary in Use, 2nd Edition. Cambridge, 2016.

Macpherson, Robin. English for Academic Purposes. Warszawa: PWN, 2010.

Oshima, Alice, Ann Hogue. A. Writing Academic English. Fourth Edition. NY: Pearson, Longman, 2006.

Stevenson, Richard. Advanced Grammar for Academic Writing. Lulu Press, 2010.

Wallwork, Adrian, English for Presentations at International Conferences. Springer, 2010.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektorów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

WIEDZA

- zna zaawansowaną terminologię z zakresu badań nad USA w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych w języku angielskim

- potrafi korzystać z tekstów kultury popularnej jak i zaawansowanych tekstów naukowych dotyczących USA w języku angielskim

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi komunikować się na tematy amerykanistyczne w mowie i piśmie (eseje, odpowiedzi, prezentacje) w języku angielskim na poziomie C1

- potrafi brać udział w dyskusji na tematy społeczne i kulturowe formułując poprawnie i wyczerpująco swoje opinie i zajmując stanowisko przy użyciu języka angielskiego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do korzystania z różnorodnych form życia kulturalnego, w tym z anglojęzycznych mediów

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach: 10%

Test końcowy: 60%

Prace domowe: 30%

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kotwasińska
Prowadzący grup: Anna Mejer, Dariusz Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.