Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Football in Latin America (Futbol w Ameryce Łacińskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SD0030-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Football in Latin America (Futbol w Ameryce Łacińskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie OSA
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studentów w świat futbolu latynoamerykańskiego. Podczas zajęć poruszone zostaną różnorodne kwestie, takie jak historia piłki nożnej w państwach latynoamerykańskich, legendarne mecze i zawodnicy, organizacje i imprezy, społeczny i tożsamościowy wymiar futbolu w państwach latynoamerykańskich, a także relacje między piłką nożną a polityką.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą następujące zagadnienia:

I Geneza i historia futbolu w Ameryce Łacińskiej

II Futbol i polityka w Ameryce Łacińskiej

III Społeczny wymiar futbolu w Ameryce Łacińskiej

IV Legendy futbolu latynoamerykańskiego

V Futbol w wybranych państwach latynoamerykańskich (Urugwaj, Argentyna, Chile, Brazylia, Meksyk, Kolumbia)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Clemente A. Lisi, A history of the World Cup, Rowman & Littlefield, 2015.

2. Tony Mason, Passion of the People?: Football in Latin America, Verso, 1995.

3. Joshua H. Nadel, Fútbol!: Why Soccer Matters in Latin America, University Press of Florida, 2014.

4. Jon Spurling, Death or Glory: The dark histories of the World Cup, Vision Sports Publishing, 2010.

5. Dave Zirin, Brazil's Dance with the Devil, Haymarket Books, 2016.

Literatura dodatkowa:

1. Eduardo P. Archetti, Masculinidades: fútbol, tango y polo en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Antropofagia, 2003.

2.Pierre Arnaud, James Riordan (ed.), Sport and International Politics, London - New York, Routledge, 2003.

3. Pascal Boniface, Football as a factor (and a reflection) of international politics, Paris, IRIS, 2002.

4.Paul Darby, Martin Johnes & Gavin Mellor, Soccer and Disaster, London - New York, Routledge, 2005.

5.Franklin Foer, How soccer explains the world. An Unlikely Theory of Globalization, London-New York, HarperCollins Publishers, 2008.

6.Eileen Kennedy & Laura Hills, Sport, Media and Society, Oxford-New York, Berg, 2009.

7. David G. McComb, Sports in World History, New York-London, Routledge, 2004.

8. Alan Tomlinson and Christopher Young, National Identity and Global Sports Events, State University of New York Press, 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu zajęć studenci:

1.Posiadają wiedzę z zakresu historii i obecnego kształtu latynoamerykańskiego futbolu.

2.Dysponują wiedzą w zakresie znaczenia piłki nożnej w poszczególnych państwach latynoamerykańskich.

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu zajęć studenci:

1.Rozumieją fenomen społeczny futbolu w Ameryce Łacińskiej, a także jego wymiar polityczny.

2. Potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje na temat futbolu.

3. Posiadają umiejętność merytorycznego argumentowania w dyskusjach na temat piłki nożnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po ukończeniu zajęć studenci:

1. Rozumieją potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy.

2. Potrafią współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

3. Potrafią odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zostanie dokonana na podstawie projektu grupowego oraz aktywności studentów podczas zajęć, w następującym stosunku:

50% - projekt

50% - aktywność

Liczba nieobecności nie może przekroczyć 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Prowadzący grup: Alicja Fijałkowska-Myszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)