Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spin off Academy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5300-SOA-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spin off Academy
Jednostka: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UOTT
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UOTT
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zarabiać na tym, co studiują (np. na pracy dyplomowej) oraz dla tych, którzy chcieliby komercjalizować swoją wiedzę i umiejętności. Skorzystają zwłaszcza studenci, którzy chcieliby rozwijać badania naukowe i myślą o pozostaniu na uczelni w roli naukowca lub w życiu zawodowym łączyć działalność badawczą z biznesem.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealną propozycją dla osób, które chciałyby :

● rozwijać się w kierunku badań naukowych,

● zobaczyć jak można łączyć wiedzę z różnych kierunków i wydziałów,

● dowiedzieć się, jak zarabiać na swoim hobby, doświadczeniu,

● dowiedzieć się, czym jest komercjalizacja i patentowanie,

● zarabiać na swoich pracach dyplomowych,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Semestralny przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej, co tydzień przez 3 godziny zegarowe. Każde zajęcia będą dotyczyły innego zagadnienia i będą prowadzone przez trenera/ praktyka specjalizującego się w danym temacie.

Scenariusz zajęć:

Blok. Kreatywność

Uczestnicy, podzieleni na zespoły pod kątem zainteresowań naukowych i badawczych, spróbują razem wytworzyć interdyscyplinarne hipotezy projektowe.

Blok. Biznesowy i komercjalizacji

W trakcie warsztatów studenci dowiedzą się jak modelować biznesowo swój projekt, jakie są możliwości komercjalizacji, patentowania czy jak budować ecosystem, w ramach którego projekt może znaleźć finansowanie.

Blok. Kompetencyjny

Warsztaty mają za zadanie rozwijać kompetencje miękkie studentów w kontekście prowadzenia projektu o charakterze naukowym, tj. zarządzanie projektem długoterminowym, zarządzanie porażką.

Czego się nauczycie?

● skąd brać pieniądze na rozwój badań i działalności,

● jak zarabiać na tym, co się robi,

● jak spieniężać prace dyplomowe,

● jak tworzyć budżet w projekcie,

● jak komercjalizować wiedzę i umiejętności,

● jak sprawnie i efektywnie zarządzać projektami.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

PI/W 07: Posiada wiedzę na temat zasad i instrumentów marketingu oraz specyfiki marketingu w różnych obszarach.

Umiejętności:

PI/U 08: Umie interpretować informacje rynkowe.

PI/U 07: Umie definiować cele sprzedaży i planować proces sprzedaży.

PI/U 01: Potrafi formułować cele i przekładać je na plany realizacji, w tym uwzględniać metacele, koszty i zyski stojące za realizacją celu.

Kompetencje społeczne:

PI/K 05: Ma świadomość poczucia własnej wartości, niezbędnej do skutecznego działania i dojrzałego funkcjonowania w relacjach.

PI, PII, PIII/ K 04: Swoim zachowaniem stanowi wzór postaw etycznych i moralnych. Godnie reprezentuje swoje wartości i zasady.

Efekty kształcenia na podstawie: „Program kształcenia w obszarze przedsiębiorczości”

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Składa się na nią: obecność, aktywność na zajęciach i zaangażowanie w tworzenie projektu. Na koniec uczestnicy dostaną certyfikat poświadczający udział w kursie (w zależności od poziomu zaangażowania).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 55 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Dusza
Prowadzący grup: Michał Borowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zarabiać na tym, co studiują (np. na pracy dyplomowej) oraz dla tych, którzy chcieliby komercjalizować swoją wiedzę i umiejętności. Skorzystają zwłaszcza studenci, którzy chcieliby rozwijać badania naukowe i myślą o pozostaniu na uczelni w roli naukowca lub w życiu zawodowym łączyć działalność badawczą z biznesem.

Pełny opis:

Dla kogo?

Przedmiot będzie idealną propozycją dla osób, które chciałyby :

● rozwijać się w kierunku badań naukowych,

● zobaczyć jak można łączyć wiedzę z różnych kierunków i wydziałów,

● dowiedzieć się, jak zarabiać na swoim hobby, doświadczeniu,

● dowiedzieć się, czym jest komercjalizacja i patentowanie,

● zarabiać na swoich pracach dyplomowych,

● chodzić na fajny i przydatny OGUN.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Semestralny przedmiot będzie prowadzony w formie warsztatowej, co tydzień przez 3 godziny zegarowe. Każde zajęcia będą dotyczyły innego zagadnienia i będą prowadzone przez trenera/ praktyka specjalizującego się w danym temacie.

Scenariusz zajęć:

Blok. Kreatywność

Uczestnicy, podzieleni na zespoły pod kątem zainteresowań naukowych i badawczych, spróbują razem wytworzyć interdyscyplinarne hipotezy projektowe.

Blok. Biznesowy i komercjalizacji

W trakcie warsztatów studenci poznają jak modelować biznesowo swój projekt, jakie są możliwości komercjalizacji, patentowania czy jak budować ecosystem, w ramach którego projekt może znaleźć finansowanie.

Blok. Kompetencyjny

Warsztaty mają za zadanie rozwijać kompetencje miękkie studentów w kontekście prowadzenia projektu o charakterze naukowym, tj. zarządzanie projektem długoterminowym, zarządzanie porażką.

Czego się nauczycie?

● skąd brać pieniądze na rozwój badań i działalności,

● jak zarabiać na tym, co się robi,

● jak spieniężać prace dyplomowe,

● jak tworzyć budżet w projekcie,

● jak komercjalizować wiedzę i umiejętności,

● jak sprawnie i efektywnie zarządzać projektami.

Zajęcia są organizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl

Uwagi:

Zajęcia prowadzone są dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów (II i III rok studiów licencjackich, I i II rok studiów magisterskich, IV i V rok studiów jednolitych magisterskich).

Warunkiem niezbędnym do uruchomienia przedmiotu Spin Off Academy jest przynajmniej 12 zapisanych osób.

Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące przedmiotu prosimy kierować na oguny@inkubator.uw.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.