Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L2WPPU
Semestr zimowy 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wstęp do pisania prac uniwersyteckich 3104-L2WPPU
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala 12
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Kroll
Literatura:

- Allhoff D. W., Allhoff W., Sztuka przekonywania do własnych racji. Retoryka i komunikacja, Kraków 2008

- Billingham I., Redagowanie tekstów, Warszawa 2012

- Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2007

- Gambarelli G. i Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 2001;

- Kuziak M, Rzepczyński S, Jak pisać?, Warszawa 2008

- Maćkiewicz J, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010

- Wierzbicka E., Wolański A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Podstawy stylistyki i retoryki, Warszawa 2008

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w tematykę i zasady oceniania. Omówienie sylabusa.

2. Tekst naukowy i jego cechy. Tekst naukowy a popularnonaukowy.

Zadania na zajęcia:

- lektura tekstu naukowego i popularnonaukowego wskazanego przez prowadzącego.

* P. Gawron, Bitwa pod Ochmatowem 1644

* M.A. Pieńkowski, Bitwa pod Ochmatowem (30 stycznia 1644), w: Histmag 2014 https://histmag.org/Bitwa-pod-Ochmatowem-30-stycznia-1644-9010

Literatura:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 53-59 („Co to jest naukowość”).

Zagadnienia:

- styl naukowy i popularnonaukowy

- po co i dlaczego piszemy?

- podstawowe zasady.

3. Etapy pisania pracy naukowej – Jak wybrać temat pracy naukowej

Literatura:

- J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, s. 11-28.

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 143-182.

Zagadnienia:

- zasady określania tematu. Od czego zależy sposób jego formułowania.

- teza i problem badawczy

4. Etapy pisania pracy naukowej – planowanie pracy (konspekt)

Zagadnienia

- co to jest konspekt?

- dlaczego konspekt jest potrzebny

- jak sporządzić konspekt

- jak zbierać i porządkować materiał (różne sposoby porządkowania materiału – notatki, fiszki, itp.);

Zadanie:

Stworzenie konspektu pracy na jeden ze wskazanych przez prowadzącego tematów z egzaminu maturalnego z historii

5. Konstrukcja tekstu naukowego.

Literatura:

- J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać, część 1. Przygotowanie tekstu, s. 29-41.

Zagadnienia:

- części tekstu naukowego

- sposoby organizacji tekstu (rozdziały, akapity).

- praca w dwójkach na zajęciach: podział wybranego artykułu naukowego na części. Wskazanie tezy, wniosków oraz argumentacji

- prawidłowa argumentacja i błędy w argumentacji.

Zadanie:

Streszczenie artykułu naukowego (do 3000 znaków ze spacjami), ze wskazaniem tezy, wniosków oraz kluczowych argumentów i zastosowanej metody

6. Aparat krytyczny (cytowanie, przypisy, bibliografia).

Literatura:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 194-223.

- analiza wybranych artykułów naukowych i fragmentów książki (przygotowana na zajęcia w domu)

Zagadnienia:

- przypisy: do czego służą, jak je tworzyć, najczęstsze błędy w przypisach, różne systemy tworzenia przypisów;

- zasady tworzenia bibliografii, jej związek z przypisami;

- zasady cytowania.

8. Redakcja tekstu i najczęstsze błędy językowe.

Literatura:

- U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową, s. 183-194

Zagadnienia:

- co to jest styl rzeczowy i czego w nim unikać

- niezręczności w pracach naukowcy

- niebezpieczeństwa w pracy ze źródłem i literaturą obcą

- omówienie błędów i ich rodzajów na przykładach

9. Recenzje – czemu służą i jak je napisać?

Zagadnienia

- Analiza opublikowanych recenzji naukowych i popularnonaukowych.

- Budowa recenzji i jej cechy charakterystyczne.

- Zapoznanie się artykułami polemicznymi i wskazanie różnic między nimi a recenzjami.

Zadanie:

Napisanie recenzji wybranego artykułu lub książki.

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie na wskazanych tekstach; samodzielne przygotowanie tekstów pisemnych (streszczenie artykułu naukowego, recenzja artykułu, konspekt) i ich analiza indywidualnie z prowadzącym zajęcia; dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności na zajęciach, przygotowania studenta do zajęć, zaliczenia prac pisemnych. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na zajęciach i nie trzeba jej odrabiać. Każda następna musi być zaliczona w formie ustnej na dyżurze lub pracy pisemnej.

Ocena zajęć składa się z następujących elementów:

- ocena aktywności (połączona z samooceną studenta i oceną grupy)

- ocena z prac pisemnych (streszczenie, recenzja, konspekt)

- samoocena studenta.

Uwagi:

dr P. Kroll

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.