Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne metody badań nad dziejami średniowiecza (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej) 3104-M2CESWMBS
Semestr zimowy 2018/19
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne metody badań nad dziejami średniowiecza (blok: Cywilizacja Europy średniowiecznej) 3104-M2CESWMBS
Zajęcia Semestr zimowy 2018/19 (2018Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 9:45 - 11:15
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aneta Pieniądz
Literatura:

Mediävistik im 21. Jahrhundert, red. H.-W. Goetz, J. Jarnut, München 2003 http://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00042129_00001.html

Handbook of Medieval Studies. Terms-Methods-Trends, wyd. A. Classen, t. 1-2, Berlin-New York 2010.

Handbook of Medieval Culture, wyd. A. Classen, t. 1-3, Berlin-New York 2015.

P. Burke, Historia kulturowa. Wprowadzenie, Kraków 2012

P. Burke, Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Zakres tematów:

I. W poszukiwaniu nowej syntezy dziejów średniowiecza (2 zajęcia)

The New Cambridge Medieval History, t. 1 oraz Cambridge Medieval History, t. 1 i 2

J. M.H. Smith, Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000, Kraków 2008.

M. McCormick, Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300-900, Warszawa 2007.

C. Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800, Oxford 2005.

II. Główne nurty badań mediewistycznych – wprowadzenie

Handbook of Medieval Studies. Terms-Methods-Trends, wyd. A. Classen, t. 1-2, Berlin-New York 2010.

Handbook of Medieval Culture, t. 1-3, wyd. A. Classen, Berlin-Boston 2015.

Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Warszawa 2012.

The Oxford Handbook of Medieval Christianity, red. J. H. Arnold, Oxford 2014.

III. Wybrane obszary wspólczesnych badań mediewistycznych

1. Tożsamość

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.

J. Kujawiński, Etniczność w badaniach nad wczesnym średniowieczem, w: Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 27-29 września 2005, red. J. Dobosz i in., Poznań 2007, s. 135-147.

Texts and Identities in the Early Middle Ages, red. R. Corradini, R. Meens, C. Pössel, P. Shaw, Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 12, Wien 2006.

Uses of the Past in the Early Medieval Europe, red. Y. Hen, M. Innes, Cambridge 2004.

K. Kończał, Co dwa stopnie to nie jeden. Kronika (nie)obecności „miejsc pamięci” w badaniach historycznych, „Zapiski Historyczne”, 73, 2008, z. 2-3, s. 191-209.

Conflicted Identities and Multiple Masculinities: Men in the Medieval World, New York 1999.

2. Odmienność

Meeting the Foreign in the Middle Ages, wyd. A. Classen, London-New York 2002.

East Meet West in the Middle Ages and Early Modern Times, wyd. A. Classen, Berlin-New York 2013.

D. Nirenberg, Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton 1996.

The Monstrous Middle Ages, red. B. Bildhauer, R. Mills, Toronto 2003.

3. Pogranicza i peryferie

R. Bartlett, Tworzenie Europy, Poznań 1995.

The Making od Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000-1300), red. L. B. Mortensen, Copenhagen 2006.

Medieval Frontiers: Concepts and Practices, wyd. D. Abulafia, N Berend, New York 2017.

4. Średniowiecze poza średniowieczem - mediewalizm

Oblicza mediewalizmu, Poznań 2013.

„Postmedieval”, t. 5, 2014, z. 3; t. 7, 2016, z. 2.

Seria Palgrave Mcmillan The New Middle Ages

5. Nauki pomocnicze historii średniowiecza dzisiaj, czyli powrót do źródeł

Metody dydaktyczne:

Lektura i analiza wskazanych tekstów w grupie, swobodna dyskusja w grupie, wykład z prezentacją

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależy od aktywności na zajęciach i przygotowania studenta do zajęć. Osoby, które nie będą aktywnie uczestniczyły w zajęciach, będę prosiła o indywidualne zaliczenie na dyżurze, podobnie jak osoby nieprzygotowane do ćwiczeń.

Dopuszczalne są trzy nieobecności, ale tylko jedna pozostaje bez konsekwencji. Każdą następną należy zaliczyć indywidualnie na dyżurze.

Uwagi:

W zależności od zainteresowań studentów i stopnia znajomości języków obcych (innych niż angielski) wykaz literatury do poszczególnych tematów może ulec zmianie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.