Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii 3104-L2METW
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy metodologii historii 3104-L2METW
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Paweł Żmudzki
Literatura:

J. Trynkowski, „Geto-Daki, nadwiślańskich i naddnieprskich Polan przodkowie.” Z dziejów pewnej koncepcji, [w:] Antyk i barbarzyńcy, Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Bursche, R. Ciołek, Warszawa 2003, s. 353-360. K. Modzelewski, Trzy modele historiografii, „Nauka”, 2/2009, s. 15-21

http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_209_02_Modzelewski.pdf . F. Braudel, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, wyd. II, Warszawa 1999, s. 5-89 (B. Geremek, W. Kula, Przedmowa; F. Braudel, Odnowa historii; Historia i nauki społeczne: długie trwanie). T. Wiślicz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004. Ch. Winberg, Kilka uwag o antropologii historycznej, „Rocznik Antropologii Historii”, 2014, IV, nr 1(6), s. 195-229.

Zakres tematów:

Szczegółowy wykaz tematów i lektur:

1. Średniowieczne badania początków Polski: Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, M. Plezia, (wiele wydań), przedmowa, ks. I, rozdz. 1; Mistrz Wincenty Kadłubek, Kronika polska, tłum. B. Kürbis, (wiele wydań), ks. I, rozdz. 1-11; Kronika Dzierzwy, wyd. K. Pawłowski, MPH, s. II, t. XV, Kraków 2013, s. 1-2; Kronika Wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 45-54; Jan Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego królestwa polskiego, red. J. Dąbrowski, ks. I, Warszawa 1962, s. 136-137, 205.

2. Narodziny historiografii krytycznej w Polsce: J. Kochanowski, O Czechu i Lechu historyja naganiona, [w:] idem, Dzieła wszystkie, Wydanie sejmowe, t. VII, cz. 2, Proza, opr. B. Kreja, B. Otwinowska, M. Szymański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997, s. 202-213, 348-365; Gotfridi Lengnich Historia Polona a Lecho ad Augusti II mortem, Lipsk 1740, Praefatio i s. 1-2

http://www.polona.pl/item/11629032/22/

3. Metoda pozytywistyczna: Rocznik kapituły poznańskiej, MPH s.n., t. VI, wyd. B. Kürbis, Warszawa 1962, [92] 1259 r., s. 45; Kronika Wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, rozdz. 126, s. 265-266; J. Długosz, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. VII, 1259 r., s. 152-153 https://polona.pl/item/jana-dlugosza-roczniki-czyli-kroniki-slawnego-krolestwa-polskiego-ks-7-ks-8-1241-1299,MzgzNDc5MDc/157/#item

J. Szymczak, Walki o kasztelanię lędzką w połowie XIII w., „Rocznik Kaliski”, 7, 1974, s. 24-29; M. Hlebionek, Bolesław Pobożny i Wielkopolska jego czasów, Kraków 2010, s. 83-84.

4. Marksizm: Rocznik Traski, MPH, t. II, s. 848,

http://www.polona.pl/item/508894/451/ http://www.polona.pl/item/508894/452/

J. Bardach, G. Labuda, [w:] Historia Polski, red. H. Łowmiański, t. I, cz. 1, Warszawa 1958, s. 419-423.

5. Szkoła „Annales”: B. Geremek, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV-XVII wieku, Warszawa 1989, s. 5-9 (wstęp) i s. 60-79 (Zwierciadło szarlatanów i korporacje żebracze).

6. Antropologia historii: K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004, s. 5-45.

7. Historia kulturowa: R. Darnton, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, tłum. D. Guzowska, s. 11-21, 93-124.

8. Mikrohistoria: C. Ginzburg, Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w., tłum. R. Kłos, Warszawa 1989, s. 7-24, 70-106.

9. Gender & mikrohistoria: B. Klich-Kluczewska, Przypadek Marii spod Bochni. Próba analizy mikrohistorycznej procesu o aborcję z 1949 r., „Rocznik Antropologii Historii”, 2012, 1(2), s. 195-209.

10. Komparatystyka, strukturalizm, narratywizm, postmodernizm: Mistrz Wincenty, Kronika, ks. I, rozdz. 9-12; K. Ślaski, Wątki historyczne w podaniach o początkach Polski, Poznań 1968, s. 60-69; J. Banaszkiewicz, Podanie o Lestku Złotniku Mistrza Wincentego Kronika polska I 9, 11, „Rocznik Antropologii Historii”, II, 2012, 2(3), s. 221-238.

R. Chartier, Cztery pytania do Haydena White'a, tłum. M. Loba; H. White, Odpowiedź na cztery pytania profesora Chartiera, tłum. M. Wilczyński, [w:] H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000, s. 319-350.

11. Biografia: J. Le Goff, Święty Ludwik, Wstęp, tłum. K. Marczewska, Warszawa 2001, s. 11-22.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad problemami wynikającymi z lektur.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia zajęć są: uczęszczanie na nie oraz aktywny i merytorycznie celny udział w dyskusjach prowadzonych na zajęciach. Uczestnicy zajęć muszą liczyć się z koniecznością napisania krótkiej pracy pisemnej na temat związany z programem zajęć.

Uwagi:

dr hab. Paweł Żmudzki

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.