Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii 3104-L2METW
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy metodologii historii 3104-L2METW
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala B
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dobrochna Kałwa
Strona domowa grupy: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2001&lang=pl
Literatura:

Appleby Joyce, Hunt Lynn, Jacob Margaret, Powiedzieć prawdę w historii, przekł. Stefan Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka 2000.

Braudel Fernand, Historia i trwanie, Warszawa: Czytelnik 1999.

Burke Peter, Historia i teoria społeczna, Warszawa–Kraków: Wyd. Naukowe PWN 2000.

Carr Edward H., Historia. Czym jest, przekł. Piotr Kuś, Poznań: Zysk i S-ka 1999.

Chakrabarty Dipesh, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, Poznań: Wyd. Poznańskie 2011.

Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006.

Grabski Andrzej F., Dzieje historiografii, wprow. Rafał Stobiecki, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006.

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, Warszawa: Wyd. PWN 2010.

Koselleck Reinhart, Semantyka historyczna,, Poznań 2001.

Kuhn Thomas S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Fundacja Alatheia 2001.

Kurkowska-Budzan Marta, Historia zwykłych ludzi. Współczesna historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wyd. Poznańskie 2010.

Topolski Jerzy, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: Rytm 1999.

Topolski Jerzy, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2016.

White Hayden, Proza historyczna, red. Ewa Domańska, Kraków: Universitas 2009.

Wiślicz Tomasz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa: Wydział I Nauk Społecznych PAN 2004.

Werner Wiktor, Wprowadzenie do historii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, wyd. 2, Wrocław 2010.

Zakres tematów:

Przedmiot badań historycznych

Carr Edward H., Historia. Czym jest, przekł. Piotr Kuś, Poznań: Zysk i S-ka 1999, s. 15-42 (Historyk i jego fakty).

Burke Peter, Historia i teoria społeczna, przekł. Małgorzata Łamacz, Warszawa–Kraków: Wyd. Naukowe PWN 2000, s. 11-33 (Teoretycy i historycy).

Spiegel Gabrielle M., Zadanie historyka, przekł. Paweł Stachura, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wyd. Poznańskie 2010, s. 23-48.

Kuhn Thomas, Struktura rewolucji naukowej, Warszawa 2001.

Historyzm

Ranke Lepold, Idea historii powszechnej, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekł. i oprac. Jerzy Kałążny, Poznań: Wyd. Poznańskie 2003, s. 82-96.

Humboldt Wilhelm von, O zadaniu historiografa, w: Opowiadanie historii w niemieckiej..., s. 65-81.

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, przekł. Agnieszka Gadzała, Warszawa: Wyd. PWN 2010, s. 20-28.

Pozytywizm

Grabski Andrzej F., Dzieje historiografii, wprow. Rafał Stobiecki, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006, s. 523-557 (Pozytywistyczny model historiografii).

Szkoła Annales

Wiślicz Tomasz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa: Wydział I Nauk Społecznych PAN 2004, s. 7-27, 35-43.

Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, wyd. 2, Wrocław 2010, s. 88-106.

Nowa historia społeczna

Kurkowska-Budzan Marta, Historia zwykłych ludzi. Współczesna historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003, s. 69-107.

Psychohistoria i psychologia historyczna

Pawelec Tomasz, Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program badawczy, „Kultura i Historia”, 2001, nr 1, na stronie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/44.

McFarland Robert B., A Psychohistory of Pearl Harbor and the Atomic Bomb, „Journal of Psychohistory”, t. 28: 2000, nr 2, s. 191-202.

Zwrot narratywistyczny i jego skutki

Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań: Wyd. Poznańskie 2005, s. 82-100 (Historia i teoria literatury)

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, przekł. Agnieszka Gadzała, Warszawa: Wyd. PWN 2010, s. 83-90

Semantyka historyczna

Kosseleck Reinhart, Semantyka historyczna, wyb. i oprac. Hubert Orłowski, przekł. Wojciech Kunicki, Poznań: Wyd. Poznańskie 2001.

Widzicka Monika, Semantyka historyczna Reinharta Kosellecka. Zarys problematyki, „Historyka”, t. XL: 2010.

Antropologia historii - przypadek mikrohistorii

Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań: Wyd. Poznańskie 2005, s. 68-79 (Historia i antropologia), 259-275 (Styl, forma i cechy mikrohistorii).

Geertz Clifford, Historia i antropologia, przekł. Sławomir Sikora, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1-2, s. 6-12.

Guriewicz Aaron, Historia i antropologia historyczna, przekł. Bogusław Żyłko, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1-2, s. 13-20.

Dyskurs władzy, czyli o Foucault i jego analizie historycznej

Foucalt Michel, Archeologia wiedzy, przekł. Andrzej Siemek, wstęp Jerzy Topolski, Warszawa: PIW 1977, s. 27-43.

Solarska Maria, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań: Instytut Historii UAM 2002.

Domańska Ewa, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa: Wyd. PWN 2012, s. 145-160 (Forget Foucault!)

Rasa, klasa, płeć, czyli historie niekonwencjonalne

Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006, s. 52-78 (Historia akademicka a historia niekonwencjonalna).

Postkolonialna perspektywa

Chakrabarty Dipesh, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, przekł. Dorota Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska, Poznań: Wyd. Poznańskie 2011, s. 123-143 (Historie mniejszości, przeszłości podrzędne).

Teoria ugruntowana

Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2, s. 45-55.

Kurkowska-Budzan Marta, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnych symbolizacji przeszłości, Kraków: Historia Iagellonica 2009, s. 13-43.

Historyk zaangażowany? Etyka w badaniach historycznych

LaCapra Dominick, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamości, teoria krytyczna, przekł. Katarzyna Bojarska, Kraków: Universitas 2009, s. 139-184 (Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy).

Kowalewski Jacek, O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii, w: Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Olsztyn: Colloquia Humaniorum 2007, s. 109-130.

Metody dydaktyczne:

Lektura tekstu przewodniego

Wykład

Dyskusja

Praca samodzielna

Prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Aktywność na zajęciach (przygotowanie)

Wykonanie zadań w trakcie zajęć

Uwagi:

dr Dobrochna Kałwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.