Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metodologii historii 3104-L2METW
Semestr letni 2018/19
Wykład, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy metodologii historii 3104-L2METW
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala B
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dobrochna Kałwa
Strona domowa grupy: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2001&lang=pl
Literatura:

Appleby Joyce, Hunt Lynn, Jacob Margaret, Powiedzieć prawdę w historii, przekł. Stefan Amsterdamski, Poznań: Zysk i S-ka 2000.

Braudel Fernand, Historia i trwanie, Warszawa: Czytelnik 1999.

Burke Peter, Historia i teoria społeczna, Warszawa–Kraków: Wyd. Naukowe PWN 2000.

Carr Edward H., Historia. Czym jest, przekł. Piotr Kuś, Poznań: Zysk i S-ka 1999.

Chakrabarty Dipesh, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, Poznań: Wyd. Poznańskie 2011.

Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006.

Grabski Andrzej F., Dzieje historiografii, wprow. Rafał Stobiecki, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006.

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, Warszawa: Wyd. PWN 2010.

Koselleck Reinhart, Semantyka historyczna,, Poznań 2001.

Kuhn Thomas S., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa: Fundacja Alatheia 2001.

Kurkowska-Budzan Marta, Historia zwykłych ludzi. Współczesna historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wyd. Poznańskie 2010.

Topolski Jerzy, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa: Rytm 1999.

Topolski Jerzy, Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2016.

White Hayden, Proza historyczna, red. Ewa Domańska, Kraków: Universitas 2009.

Wiślicz Tomasz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa: Wydział I Nauk Społecznych PAN 2004.

Werner Wiktor, Wprowadzenie do historii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.

Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, wyd. 2, Wrocław 2010.

Zakres tematów:

Przedmiot badań historycznych

Carr Edward H., Historia. Czym jest, przekł. Piotr Kuś, Poznań: Zysk i S-ka 1999, s. 15-42 (Historyk i jego fakty).

Burke Peter, Historia i teoria społeczna, przekł. Małgorzata Łamacz, Warszawa–Kraków: Wyd. Naukowe PWN 2000, s. 11-33 (Teoretycy i historycy).

Spiegel Gabrielle M., Zadanie historyka, przekł. Paweł Stachura, w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wyd. Poznańskie 2010, s. 23-48.

Kuhn Thomas, Struktura rewolucji naukowej, Warszawa 2001.

Historyzm

Ranke Lepold, Idea historii powszechnej, w: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekł. i oprac. Jerzy Kałążny, Poznań: Wyd. Poznańskie 2003, s. 82-96.

Humboldt Wilhelm von, O zadaniu historiografa, w: Opowiadanie historii w niemieckiej..., s. 65-81.

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, przekł. Agnieszka Gadzała, Warszawa: Wyd. PWN 2010, s. 20-28.

Pozytywizm

Grabski Andrzej F., Dzieje historiografii, wprow. Rafał Stobiecki, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006, s. 523-557 (Pozytywistyczny model historiografii).

Szkoła Annales

Wiślicz Tomasz, Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa: Wydział I Nauk Społecznych PAN 2004, s. 7-27, 35-43.

Wrzosek Wojciech, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, wyd. 2, Wrocław 2010, s. 88-106.

Nowa historia społeczna

Kurkowska-Budzan Marta, Historia zwykłych ludzi. Współczesna historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003, s. 69-107.

Psychohistoria i psychologia historyczna

Pawelec Tomasz, Psychohistoria jako paradygmat badań historycznych. Konceptualizacja i program badawczy, „Kultura i Historia”, 2001, nr 1, na stronie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/44.

McFarland Robert B., A Psychohistory of Pearl Harbor and the Atomic Bomb, „Journal of Psychohistory”, t. 28: 2000, nr 2, s. 191-202.

Zwrot narratywistyczny i jego skutki

Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań: Wyd. Poznańskie 2005, s. 82-100 (Historia i teoria literatury)

Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, przekł. Agnieszka Gadzała, Warszawa: Wyd. PWN 2010, s. 83-90

Semantyka historyczna

Kosseleck Reinhart, Semantyka historyczna, wyb. i oprac. Hubert Orłowski, przekł. Wojciech Kunicki, Poznań: Wyd. Poznańskie 2001.

Widzicka Monika, Semantyka historyczna Reinharta Kosellecka. Zarys problematyki, „Historyka”, t. XL: 2010.

Antropologia historii - przypadek mikrohistorii

Domańska Ewa, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań: Wyd. Poznańskie 2005, s. 68-79 (Historia i antropologia), 259-275 (Styl, forma i cechy mikrohistorii).

Geertz Clifford, Historia i antropologia, przekł. Sławomir Sikora, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1-2, s. 6-12.

Guriewicz Aaron, Historia i antropologia historyczna, przekł. Bogusław Żyłko, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1997, nr 1-2, s. 13-20.

Dyskurs władzy, czyli o Foucault i jego analizie historycznej

Foucalt Michel, Archeologia wiedzy, przekł. Andrzej Siemek, wstęp Jerzy Topolski, Warszawa: PIW 1977, s. 27-43.

Solarska Maria, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta jako diagnoza teraźniejszości i projekt przyszłości, Poznań: Instytut Historii UAM 2002.

Domańska Ewa, Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa: Wyd. PWN 2012, s. 145-160 (Forget Foucault!)

Rasa, klasa, płeć, czyli historie niekonwencjonalne

Domańska Ewa, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wyd. Poznańskie 2006, s. 52-78 (Historia akademicka a historia niekonwencjonalna).

Postkolonialna perspektywa

Chakrabarty Dipesh, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, przekł. Dorota Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska, Poznań: Wyd. Poznańskie 2011, s. 123-143 (Historie mniejszości, przeszłości podrzędne).

Teoria ugruntowana

Domańska Ewa, Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2, s. 45-55.

Kurkowska-Budzan Marta, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnych symbolizacji przeszłości, Kraków: Historia Iagellonica 2009, s. 13-43.

Historyk zaangażowany? Etyka w badaniach historycznych

LaCapra Dominick, Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamości, teoria krytyczna, przekł. Katarzyna Bojarska, Kraków: Universitas 2009, s. 139-184 (Studia nad traumą: jej krytycy i powikłane losy).

Kowalewski Jacek, O problemach ze społecznym zaangażowaniem historiografii, w: Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Olsztyn: Colloquia Humaniorum 2007, s. 109-130.

Metody dydaktyczne:

Lektura tekstu przewodniego

Wykład

Dyskusja

Praca samodzielna

Prezentacja multimedialna

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności)

Aktywność na zajęciach (przygotowanie)

Wykonanie zadań w trakcie zajęć

Uwagi:

dr Dobrochna Kałwa

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.