Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka przestrzenna w gminie 1900-1-GPwG-E
Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Gospodarka przestrzenna w gminie 1900-1-GPwG-E
Zajęcia Semestr letni 2018/19 (2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 115
Pałac Czetwertyńskich jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Klaudia Peszat
Literatura:

Heffner K., Gibas P., Ośrodki wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2._piotr_gibas__krystian_heffner_-_orodki_regionalne_i_ich_obszary_funkcjonalne_w_polsce.pdf

Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/obszary_funkcjonalne/kryteria_delimitacji_mof_o_rodk_w_wojew_dzkich_mrr__luty_2013.pdf

Miasta w liczbach 2010. GUS, US w Poznaniu, Warszawa 2012

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_miasta_w_liczbach_2010.pdf

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy

http://omw.um.warszawa.pl/

Ryś Rajmund, 2013, Miejskie obszary funkcjonalne w polityce spójności 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 2013

http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1359706401402844.pdf/Miejskie%2Bobszary%2Bfunkcjonalne%2Bw%2Bpolityce%2Bsp%25C3%25B3jno%25C5%259Bci%2B2014-2020%2B/Miejskie%2Bobszary%2Bfunkcjonalne%2Bw%2Bpolityce%2Bsp%25C3%25B3jno%25C5%259Bci%2B2014-2020%2B.pdf

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Warszawa, 2015;

http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2015/09/Strategia-Rozwoju-Obszaru-Metropolitalnego.pdf

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ (Wersja IV 09.10.2015)

http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2014/05/Strategia-ZIT-WOF-IV_2015_10_09.pdf

Śleszyński P., 2013, Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce. IGiPZ PAN

http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/1.2_przemysaw_leszyski_problemy_delimitacji_obszarw_funkcjonalnych.pdf

Śleszyński P., 2013, Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic wojewódzkich. Przegląd Geograficzny 2013, T. 85, z. 2: 151-175;

Zasady Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2013;

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/ZIT_na_WWW_26_07_2013.pdf

www.stat.gov.pl

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Zmiany demograficzne w obszarze funkcjonalnym Warszawy

3. Przedsiębiorczość w obszarze funkcjonalnym Warszawy

4. Użytkowanie ziemi w obszarze funkcjonalnym Warszawy

5. Zmiany demograficzne – prezentacja, dyskusja

6. Przedsiębiorczość – prezentacja, dyskusja

7. Użytkowanie ziemi – prezentacja, dyskusja

Metody dydaktyczne:

Analiza i ocena danych statystycznych, prezentacje multimedialne, dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie opracowania pisemnego i prezentacji multimedialnej; udział w dyskusji; obecność na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.