Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język hebrajski- poziom początkujący 3623-HEBOA1
Semestr zimowy 2019/20
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język hebrajski- poziom początkujący 3623-HEBOA1
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00
sala hebraistyka s.1
Budynek Porektorski jaki jest adres?
każda środa, 18:30 - 20:00
sala hebraistyka s.1
Budynek Porektorski jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Piątek
Literatura:

Podręcznik:

Szlomit Chajat, Sara Israeli, Hila Kobliner Iwrit min-ha-hatchala, Akademon, Jerozolima 2000, część 1.

Słowniki:

E. Szoszan, Ha-milon ha-iwri ha-merukaz, Kirjat Sefer, Jerozolima 1993.

http://www.milon.co.il/

http://www.morfix.co.il/en/

Zakres tematów:

1) Podstawy: nauka alfabetu, zasady czytania i pisania w języku hebrajskim, posługiwanie się słownikiem

2) Gramatyka, składnia:

- odmiana czasowników regularnych i podstawowych nieregularnych w czasie teraźniejszym i przeszłym (wybrane grupy

koniugacyjne)

- formy bezokoliczników

- podstawowe typy zdań: zdania imienne i czasownikowe, zdania złożone współrzędnie, proste zdania podrzędnie złożone

- rodzaje i liczby w języku hebrajskim; odmiana rzeczownika i przymiotnika

- liczebniki (główne i porządkowe, żeńskie i męskie)

- smichut (stan zależny)

3) Słownictwo:

- przedstawienie się

- opis mieszkania

- pory dnia, dni tygodnia, miesiące

- jedzenie: kupowanie, zamawianie, nawyki żywieniowe

- komunikacja

- opis człowieka: części ciała, kolory, odzież

- rodzina

- hobby: filmy, książki, turystyka

- Izrael, kultura żydowska i judaizm

Metody dydaktyczne:

- słuchanie oryginalnych piosenek i tekstów adaptowanych, oglądanie adaptowanych nagrań wideo – powtarzanie nagrań,

rozumienie ze słuchu

- czytanie krótkich tekstów z podręcznika oraz adaptowanych tekstów literackich i prasowych, odpowiadanie na pytania

- ćwiczenia gramatyczne (tłumaczenie, uzupełnianie, transformacja zdań)

- dialogi w parach i małych grupach

- krótkie prezentacje na zadany temat

- wypracowania

- praca z ilustracją, kolażem (swobodny opis, układanie opowiadania)

- zabawy językowe

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej

wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w

jednej z nich)

Uwagi:

Kurs od podstaw. 1 rok nauki języka. Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów). Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni ZOSTANĄ PRZEPISANI AUTOMATYCZNIE (nawet pomimo braku żetonów). Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować w terminie: 31.01 - 18.02.2020 oraz 26.02. - 28.02.2020.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.