Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana 3006-PNJG2-Z
Rok akademicki 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyczna nauka języka greckiego - gr. zaawansowana 3006-PNJG2-Z
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala 113
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każda środa, 13:15 - 14:45
sala 116
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 118
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 6
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jan Kozłowski
Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. Auerbach M., Golias M., Gramatyka Grecka, Warszawa 1985.

3. Jurewicz O., Słownik Grecko―Polski, t. 1―2, Warszawa 2000.

uzupełniająca

1. podręczniki:

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996

Korusowie A. K., Hellenike glotta, Warszawa 1994

Dłuska M., Strzelecki W., Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959

2. gramatyki:

Menge H., Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

Smyth H. W., Greek Grammar, różne wydania

3. słowniki:

Marinone N., Słownik fleksyjnych form czasowników greckich, Bydgoszcz 2001

Słownik grecko-polski, pod red. Z. Abramowiczównej

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

Zakres tematów:

1. Fleksja – powtórzenie.

2. Składnia (ACI, participia) – powtórzenie.

3. Formy podstawowe – powtórzenie.

4. Metryka – powtórzenie i uzupełnienie (heksametr, dystych elegijny, podstawowe metra jambiczne, trocheiczne i anapestyczne).

5. Aoryst II pasywny.

6. Perfectum I i II.

7. Zdania podrzędne:

zdania celowe i dopełnieniowe

zdania pytające

zdania skutkowe

zdania warunkowe

zdania przyzwalające

zdania czasowe

zdania względne.

8. Oratio obliqua.

9. Liczebniki.

10. Dualis.

11. Adiectiva verbalia.

12. Lektura tekstów wybranych autorów, m.in. Ksenofonta, Herodota, Tukidydesa, Likurga, Lizjasza, Izokratesa, Demostenesa, Platona, Arystotelesa, Plutarcha, Arystofanesa, Menandra, Eurypidesa, poetów Antologii palatyńskiej, Lukiana.

Kolejność wprowadzania materiału ustala prowadzący zajęcia. W zależności od stopnia zaawansowania studentów dopuszczalne są odstępstwa od przedstawionego programu (por. sylabus dla roku I).

Metody dydaktyczne:

-metody podające (objaśnienie i wyjaśnienie)

- metody praktyczne (ćwiczenia przedmiotowe)

- metody problemowe (analiza zagadnień)

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 25%

- końcowe zaliczenie pisemne – 35%

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione nieobecności w

semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.