Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski po 1945 r. 3104-L3H20PL2
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia Polski po 1945 r. 3104-L3H20PL2
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 4
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-02-24 13:15 : 14:45 sala 4
Budynek Pomuzealny
2020-03-02 13:15 : 14:45 sala 4
Budynek Pomuzealny
2020-03-09 13:15 : 14:45 sala 4
Budynek Pomuzealny
2020-03-16 13:15 : 14:45 sala 4
Budynek Pomuzealny
2020-03-23 13:15 : 14:45 sala 4
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Tadeusz Rutkowski
Literatura:

Źródła:

Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942 – 1948, Warszawa 1984, s. 554 - 561, Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944 – 1945, Warszawa 1992, s. 8 – 16,

Gomułka Władysław, Artykuły i przemówienia, t. 1 styczeń 1943 - grudzień 1945, Warszawa 1962,

Polska Partia Robotnicza VIII 1944 - XII 1945. Dokumenty, Warszawa 1959

Protokół obrad KC PPR, maj 1945, Warszawa 1992,

Polska – ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty KC WKP(b) 1944 – 1949, Warszawa 1995, s. 109 – 125.

Armia Krajowa w dokumentach 1939 – 1945, t. V, Wrocław 1990, t. VI, Wrocław 1991,

Stanisław Kutrzeba W obronie spotwarzonej instytucji [Rzecz o Polskiej Akademii Umiejętności]”, do druku przygotowali i aneksami opatrzyli Bożena i Jerzy Wyrozumscy, Kraków 2003,

Najnowsza historia polityczna Polski. Wybór źródeł, część IV 1945 – 1948, Kraków 1993, s. 68,

Stefan Korboński W imieniu Kremla, Warszawa 1997,

Referendum z 30 czerwca 1946 r., opr. Andrzej Paczkowski, Warszawa 1993 Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. II, Wrocław 1997,

Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947, wyb., wstęp i opr. Janusz Wrona, Warszawa 1999,

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. II, Wrocław 1997, s. 475 - 491

Aparat bezpieczeństwa w latach 1944 – 1956, część I, opr. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 79 – 114.

Peter Raina Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 – 1989” t. 1 1945 – 1959, Poznań 1994

Narada informacyjna dziewięciu partii, Warszawa 1947,

Torańska Teresa Oni, Warszawa 1989

Polska - ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty KC WKP(b) 1944 – 1949, Warszawa 1995,

Posiedzenie Komitetu Centralnego PPR 31 sierpnia - 3 września 1948 r. Stenogram, Warszawa 1998,

Opracowania

Łatyński Marek Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych, Wrocław 2002,

Kersten Krystyna Narodziny systemu władzy Poznań 1989,

Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999,

Hübner Piotr Siła przeciw rozumowi. Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939 – 1989, Kraków 1994,

Turkowski Romuald Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji, Warszawa 1992,

Bernaszewski Bogusław Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw, Warszawa 1996,

Osękowski Czesław Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000,

Dudek Antoni, Gryz Ryszard Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2003,

Zakres tematów:

I. PKWN – program i działalność

źródła: Manifest PKWN, w: Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942 – 1948, Warszawa 1984, s. 554 - 561, Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PP 1944 – 1945, Warszawa 1992, s. 8 – 16, Wspomnienia Wandy Wasilewskiej, w: „Archiwum Ruchu Robotniczego”, t. VII Warszawa 1982, s. 399 – 418.

opracowania: Marek Łatyński „Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych”, Wrocław 2002, s. 63 – 123.

II. Polska Lubelska 1944

źródła: Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR, Warszawa 1992, s. 16 - 60, 73-89, „Sytuacja obecna i zadania partii. Referat wygłoszony na naradzie PPR w Lublinie 10 października 1944 r., w: Władysław Gomułka, Artykuły i przemówienia, t. 1 styczeń 1943 - grudzień 1945, Warszawa 1962, s. 93 - 118 lub Kształtowanie się podstaw programowych PPR w latach 1942 - 1945, Warszawa 1958, s. 285 - 311, Dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej, 6 09 1944 r., w: Polska Partia Robotnicza VIII 1944 - XII 1945. Dokumenty, Warszawa 1959, s. 253 – 254.

opracowania: Marek Łatyński Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych, Wrocław 2002, s. 125 - 183.

III. Rząd Tymczasowy styczeń – czerwiec 1945 r.

źródła: Protokół obrad KC PPR, maj 1945, Warszawa 1992, s. 7 - 44; Stenogram wystąpienia sekretarza KC PPR, wicepremiera Rządu Tymczasowego RP Władysława Gomułki „Wiesława” o sytuacji w Polsce przedstawionej na spotkaniu z pracownikami Wydziału Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) w Moskwie, 10 05 1945 r., w: Polska – ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty KC WKP(b) 1944 – 1949, Warszawa 1995, s. 109 – 125.

opracowania: K. Kersten Narodziny systemu władzy Poznań 1989, s. 108 – 144.

IV. Polskie Państwo Podziemne wobec Jałty i powstania Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

źródła: Armia Krajowa w dokumentach 1939 – 1945, t. V, Wrocław 1990, dok.: 1344, , 1352, 1440, 1465, 1584, 1588, t. VI, Wrocław 1991, dok. 1924, 1925, 1927.

opracowania: Andrzej Chmielarz Epilog Armii Krajowej, w: Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, red. K. Komorowski, Warszawa 1999, s. 320 – 348.

V. Władze komunistyczne wobec nauki na początku Polski ludowej

źródła: Stanisław Kutrzeba W obronie spotwarzonej instytucji [Rzecz o Polskiej Akademii Umiejętności]”, do druku przygotowali i aneksami opatrzyli Bożena i Jerzy Wyrozumscy, Kraków 2003, s. 18 – 29, 33 – 44, 63 – 66, 81 – 87, 95.

Opracowania: Piotr Hübner Siła przeciw rozumowi. Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939 – 1989, Kraków 1994, s. 12 – 30.

VI. Polskie Stronnictwo Ludowe – powstanie i program

źródła: Deklaracja polityczna PSL uchwalona na V Kongresie Stronnictwa, 15 01 1946, w: Najnowsza historia polityczna Polski. Wybór źródeł, część IV 1945 – 1948, Kraków 1993, s. 68, Program Polskiego Stronnictwa Ludowego, w: Najnowsza historia polityczna Polski. Wybór źródeł, część IV 1945 - 1948, Kraków 1993, s. 69-90, Stefan Korboński W imieniu Kremla, Warszawa 1997, s. 37 – 66. .

opracowania: Romuald Turkowski Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji, Warszawa 1992, s. 26 – 61.

VII. Polityka PPR - 1945 – 1946

źródła: Protokół posiedzenia KC PPR, 10 02 1946, w: „Archiwum Ruchu Robotniczego”, t. IX, Warszawa 1984, s. 240-265, 270-271, 301 – 313.

opracowania: Bogusław Bernaszewski Polityka PPR wobec zalegalizowanych partii i stronnictw, Warszawa 1996, s. 55 – 73.

VIII. Referendum „ludowe” 30 czerwca 1946

źródła: Referendum z 30 czerwca 1946 r., opr. Andrzej Paczkowski, Warszawa 1993, s. 19 - 39, 165 - 225, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. II, Wrocław 1997, s. 3 - 7, 24 - 49.

opracowania: Referendum z 30 czerwca 1946 r., opr. Andrzej Paczkowski, Warszawa 1993, s. 5 – 16.

IX. Wybory do Sejmu 19 stycznia 1947

źródła: Kampania wyborcza i wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947, wyb., wstęp i opr. Janusz Wrona, Warszawa 1999, s. 115 – 125, 156 – 157, 165 – 172; Wybory w Polsce - opracowanie Zarządu Głównego WiN, luty 1947, w: Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. II, Wrocław 1997, s. 475 - 491.

opracowania: Romuald Turkowski „Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji, Warszawa 1992, s. 192 – 236 lub Czesław Osękowski Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000, s. 15 – 45, 86 – 109, 130 – 153.

X. Polityka Polskiej Partii Robotniczej po wyborach 1947 roku

źródła: Władysław Gomułka Nasze zadania. Z przemówienia na kwietniowym Plenum Komitetu Centralnego PPR, w: „Nowe Drogi”, 1947, nr 3, s. 26 – 34, Hilary Minc Charakter i tendencje rozwojowe naszego przemysłu. Z przemówienia na kwietniowym Plenum Komitetu Centralnego PPR, w: „Nowe Drogi”, 1947, nr 3, s. 35 – 44, Aparat bezpieczeństwa w latach 1944 – 1956, część I, opr. A. Paczkowski, Warszawa 1994, s. 79 – 114.

opracowania: Marek Łatyński „Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych”, Wrocław 2002, s. 785 – 831.

XI. Państwo wobec Kościoła katolickiego po wyborach 1947 r.

źródła: Peter Raina Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945 – 1989” t. 1 1945 – 1959, Poznań 1994 r., s. 78 – 88, 98 – 103; „Ofensywa kleru a nasze zadania” instrukcja Departamentu V MBP, opr. Jan. Żaryn, w: „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej” t. XXXVI, Warszawa 1993, s. 98 – 122.

opracowania: Antoni Dudek, Ryszard Gryz Komuniści i Kościół w Polsce (1945 – 1989), Kraków 2003, s. 9 – 36.

XII. Przyśpieszenie – jesień 1947

źródła: Narada informacyjna dziewięciu partii, Warszawa 1947, s. 3- 50, Teresa Torańska Oni, Warszawa 1989, s. 99-105.

opracowania: K. Kersten Narodziny sytemu władzy, Poznań 1989, s. 310 – 334 lub M. Łatyński Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych, Wrocław 2002, s.833 – 919.

XIII. Geneza „odchylenia prawicowo – nacjonalistycznego” w PPR

źródła: „Memoriał zastępcy kierownika Wydziału polityki zagranicznej KC WKP(b) Leonida Baranowa oraz instruktorów KC WKP(b) Nikołaja Puchłowa i Władimira Owczarowa „O antymarksistowskiej orientacji w kierownictwie PPR”, 5 04 1948, w: Polska - ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty KC WKP(b) 1944 – 1949, Warszawa 1995, s. 204 - 217, referat Władysława Gomułki na posiedzeniu KC PPR 3 06 1948 w: Posiedzenie Komitetu Centralnego PPR 31 sierpnia - 3 września 1948 r. Stenogram, Warszawa 1998, s. 347 – 362.

opracowania: M. Łatyński Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych, Wrocław 2002, s. 922 – 973.

XIV. Plenum sierpniowo – wrześniowe PPR 1948 r.

źródła: Posiedzenie Komitetu Centralnego PP 31 sierpnia - 3 września 1948r. Stenogram, Warszawa 1998, s. 18 - 62, 226 - 238, 244 – 249.

opracowania: M. Łatyński Nie paść na kolana. Szkice o polityce polskiej lat czterdziestych, Wrocław 2002, s. 974 – 1024.

Metody dydaktyczne:

Wspólna analiza dokumentów, dyskusja. Możliwe referaty dotyczące zagadnień szczegółowych, przygotowywane przez studentów.

Uwagi:

dr hab. Tadeusz Rutkowski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.