Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia historiografii 3104-SMZ19HH
Semestr zimowy 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia historiografii 3104-SMZ19HH
Zajęcia Semestr zimowy 2019/20 (2019Z) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Błachowska
Literatura:

Wybrane pozycje:

– Anzenbacher Arno, Wprowadzenie do filozofii, przełożył Juliusz Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, 2018.

– Błachowska Katarzyna, Narodziny Imperium. Rozwój terytorialny państwa carów ujęciu historyków rosyjskich XVIII i XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001.

– Grabski Andrzej Feliks, Kształty historii, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983.

– Grabski Andrzej Feliks, Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry’ego Thomasa Buckle’a w Polsce w dobie pozytywizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2002

– Grabski Andrzej Feliks, Dzieje historiografii, wprowadzenie Rafał Stobiecki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.

– Grabski Andrzej Feliks, Zarys historii historiografii polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.

– Hroch Miroslav, Małe narody Europy: perspektywa historyczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 2003, 2008;

– Hegel, Wykłady z filozofii dziejów, t. I, II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

– Historia w Uniwersytecie Lwowskim: badania i nauczanie do 1939 roku, redakcja naukowa Jerzy Maternicki, Joanna Pisulińska, Leonid Zaszkilniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

– Iggers Georg G., Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

– Kariejew Mikołaj, Najnowszy zwrot w historiografii polskiej (1861–1886), Nakładem „Kraju”, Kraków 1888.

– Kariejew Nikołaj, Upadek Polski w literaturze historycznej, przekład z rosyjskiego, Druk Wł.L. Anczyca i Spółki, Kraków 1891.

– Kelly Donald R., Granice historii. Badanie przeszłości w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

– Kelly Donald R., Losy historii. Padania przeszłości od Herdera do Huizingi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

– Kuderowicz Zbigniew, Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.

– Łotman Jurij, Rosja i znaki: kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład Bogusław Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, 2010.

– Maternicki Jerzy, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polski XIX i XX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

– Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności, wybór, przekład i opracowanie Jerzy Kałążny, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003.

– Paszkiewicz Henryk, Początki Rusi, z rękopisu przygotował Krzysztof Stopka, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1996.

– Rosner Katarzyna, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003, 2006.

– Rutkowski Tadeusz Paweł, Nauki historyczne w Polsce 1944 – 1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

– Serczyk Jerzy, 25 wieków historii. Historycy i ich dzieła, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994.

– Serejski Marian Henryk, Europa a rozbiory Polski, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa 1970.

– Spengler Oswald, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii powszechnej, wybrał, opracował i przypisami opatrzył Helmut Werner, przełożył Józef Marzęcki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

– Stobiecki Rafał, Klio na wygnaniu: z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

– Szumski Jan, Polityka i historia. ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945–1964, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2016.

– Topolski Jerzy, Jak się pisze i rozumie historię: tajemnice narracji historycznej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1996 i nast.

– Topolski Jerzy, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.

– Wierzbicki Andrzej, Historiografia polska doby romantyzmu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1999.

– Walicki Andrzej, Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

– Walicki Andrzej, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, T. 26 (1980).

– Wierzbicki Andrzej, Groźni i wielcy. Polska myśl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.

– Wierzbicki Andrzej, Poczet historyków polskich, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014.

Podczas Na poszczególnych zajęciach omawiane będą teksty wybranych historyków i filozofów.

Zakres tematów:

Szczegółowa problematyka:

– filozofia a historia: wpływ koncepcji filozoficznych na badania nad przeszłością i jej sposób jej objaśniania przez historyków: idealizm, historiozofia Hegla, pozytywizm, marksizm w recepcji historyków;

– historiografia a historiozofia;

– naród, państwo, krąg cywilizacyjny jako podstawowe kategorie opisu i objaśniania przeszłości w XIX i pierwszej połowie XX w.;

– odmienne interpretacje tych samych wydarzeń – jak odczytywać przekaz historyka;

– wiek XIX wiekiem historii – wpływ koncepcji historyków na kształtowanie pamięci historycznej społeczeństw;

– od pewności, że historyk obiektywnie bada i opisuje przeszłość do zwątpienia w możliwość poznania przeszłości – przyczyny i konsekwencje zmiany podejścia;

– uwikłania historyków – wpływ wydarzeń współczesnych na kierunki badań i formułowane przez historyków interpretacje.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu historiograficznego, dyskusja, praca pod kierunkiem

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę wystawienia oceny z zajęć stanowią:

– przygotowanie do zajęć;

– aktywny udział w dyskusji;

– ocena uzyskana ze sprawdzianu pisemnego, który odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Uwagi:

prof. Katarzyna Błachowska

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.