Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS w szkołach ponadpodstawowych (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017) 3104-M2SN17-D/WOS
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dydaktyka WOS w szkołach ponadpodstawowych (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017) 3104-M2SN17-D/WOS
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (zakończony)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Wagner
Literatura:

Aktualnie obowiązujące środki dydaktyczne, zwłaszcza podręczniki szkolne. Materiały internetowe, zwłaszcza dotyczące egzaminu materialnego.

„Wiadomości Historyczne z Wiedzą o społeczeństwie” numery z lat 2016 – 2020.

Najnowsze artykuły z prasy, fragmenty opracowań z zakresu socjologii, ekonomii, politologii – uzupełniające, zmieniające i aktualizujące treść podręczników.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 - 4

Wyzwania dla edukacji. Aktualnie obowiązujące pomoce dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie. Porównanie treści podręczników szkolnych. Zagadnienia uzupełniające treści podręczników. Wyszukiwanie źródeł do analizy – możliwej bazy egzaminy zewnętrznego.

Różnice pomiędzy poziomem szkoły podstawowej a szkoły średniej, specyfika pracy w liceum.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące podręczniki wiedzy o społeczeństwie.

Wybrane materiały (artykuły i ikonografia) z dzienników i czasopism oraz Internetu – jako lektura do prezentacji lekcji i próbnych wykładów (lekcji) studenckich.

Zajęcia 5 - 6

Newralgiczne kwestie społeczne ukazujące współczesność.

Symulacja lekcji na wybrany temat. Oto możliwe tematy:

a. Masz prawo do życia w czystym środowisku - ludzie i organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka

b. Działalność człowieka w środowisku zgodnie z zasadami demokracji i zrównoważonego rozwoju

c. Między dwoma biegunami - zróżnicowanie społeczno-gospodarcze współczesnego świata

Literatura:

Artykuły z prasy codziennej, czasopism, Internetu.

Zajęcia 6 -7.

Specyfika edukacji obywatelskiej. Różnice pomiędzy wiedzą o społeczeństwie a edukacją obywatelską. Doświadczenia KOSS, ich wpływ/brak wpływu na współczesny kształt dydaktyki tego przedmiotu.

Literatura: Lekcje on linie www.ceo.org.pl/pl/koss/online/lekcje-onlinie

Ćwiczenia z tej samej strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej np. Węzeł gordyjski; z koroną czy bez korony?; Poetą się rodzi, mówcą się staje.

Wybrane fragment podręczników wiedzy o społeczeństwie i edukacji obywatelskiej ( z lat 2015 - 2020).

Zajęcia 8 - 10

Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Przydatność szkolnych lekcji dla maturzysty. Samokształcenie i indywidualna praca w procesie przygotowania do matury.

Prezentacje wybranych lekcji przez studentów. Referaty studentów.

Literatura

Wybrane fragment podręczników wiedzy o społeczeństwie i edukacji obywatelskiej (z lat 2015 - 2020). Inne pomoce dydaktyczne np. wszelkie syntezy i słowniki wydawane w ostatnich latach.

Zajęcia 11- 12

Zainteresowania współczesnej dydaktyki wiedzy o społeczeństwie. Związek treści programów szkolnych a aktualną wiedzą naukową z zakresu socjologii, ekonomii, polityki, polityki historycznej, psychologii społecznej.

Wybrane artykuły z prasy codziennej i periodyków.

Zajęcia 13 – 14.

Egzamin zewnętrzny z wiedzy o społeczeństwie. Specyfika egzaminu maturalnego.

Arkusz egzaminacyjny maturalny z 2019 roku.

Zajęcia 15

Podsumowanie wiadomości z całego semestru.

Metody dydaktyczne:

Referaty i prezentacje studenckie, symulacje lekcji prowadzonych różnymi metodami. Symulacje lekcji wykonane przez studentów w oparciu o dostarczone materiały.

Krótki wykład prowadzącego; dyskusja; analiza tekstów źródłowych (głównie obowiązujących programów i podręczników, propozycji dydaktycznych, materiałów do nauczania); praca w grupach.

W zależności od potrzeb zajęcia mogą mieć układ zmodyfikowany w stosunku do przedstawionego wyżej podziału na jednostki ćwiczeniowe, np. mogą składać się z prezentacji studenckiej, a w drugiej części z problematyki dydaktycznej i kwestii teoretycznych.

Czynnikiem wpływającym na zmiany i modernizację tematów przewidzianych w konspekcie oraz na dobór strategii metodycznej, będą zainteresowania studentów. Uwzględniane będą indywidualne zaciekawienia poszczególnych członków grupy studenckiej.

W ciągu całego semestru planowane są zajęcia „w terenie”, ale są one uzależnione od możliwości organizacyjnych.

Uwagi:

prof. dr hab. Barbara Wagner

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.