Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka WOS w szkołach ponadpodstawowych (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017) 3104-M2SN17-D/WOS
Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Dydaktyka WOS w szkołach ponadpodstawowych (Specjalizacja nauczycielska, studia II stopnia, program od 2017) 3104-M2SN17-D/WOS
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019L) (w trakcie)
Konwersatorium (KON), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala A
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy czwartek, 15:00 - 16:30
sala 17
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-04-16 13:15 : 14:45 sala A
Budynek Pomuzealny
2020-04-16 15:00 : 16:30 sala 17
Budynek Pomuzealny
2020-04-23 13:15 : 14:45 sala A
Budynek Pomuzealny
2020-04-23 15:00 : 16:30 sala 17
Budynek Pomuzealny
2020-04-30 13:15 : 14:45 sala A
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Wagner
Literatura:

Aktualnie obowiązujące środki dydaktyczne, zwłaszcza podręczniki szkolne. Materiały internetowe, zwłaszcza dotyczące egzaminu materialnego.

„Wiadomości Historyczne z Wiedzą o społeczeństwie” numery z lat 2016 – 2020.

Najnowsze artykuły z prasy, fragmenty opracowań z zakresu socjologii, ekonomii, politologii – uzupełniające, zmieniające i aktualizujące treść podręczników.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 - 4

Wyzwania dla edukacji. Aktualnie obowiązujące pomoce dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie. Porównanie treści podręczników szkolnych. Zagadnienia uzupełniające treści podręczników. Wyszukiwanie źródeł do analizy – możliwej bazy egzaminy zewnętrznego.

Różnice pomiędzy poziomem szkoły podstawowej a szkoły średniej, specyfika pracy w liceum.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące podręczniki wiedzy o społeczeństwie.

Wybrane materiały (artykuły i ikonografia) z dzienników i czasopism oraz Internetu – jako lektura do prezentacji lekcji i próbnych wykładów (lekcji) studenckich.

Zajęcia 5 - 6

Newralgiczne kwestie społeczne ukazujące współczesność.

Symulacja lekcji na wybrany temat. Oto możliwe tematy:

a. Masz prawo do życia w czystym środowisku - ludzie i organizacje pozarządowe w obronie praw człowieka

b. Działalność człowieka w środowisku zgodnie z zasadami demokracji i zrównoważonego rozwoju

c. Między dwoma biegunami - zróżnicowanie społeczno-gospodarcze współczesnego świata

Literatura:

Artykuły z prasy codziennej, czasopism, Internetu.

Zajęcia 6 -7.

Specyfika edukacji obywatelskiej. Różnice pomiędzy wiedzą o społeczeństwie a edukacją obywatelską. Doświadczenia KOSS, ich wpływ/brak wpływu na współczesny kształt dydaktyki tego przedmiotu.

Literatura: Lekcje on linie www.ceo.org.pl/pl/koss/online/lekcje-onlinie

Ćwiczenia z tej samej strony internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej np. Węzeł gordyjski; z koroną czy bez korony?; Poetą się rodzi, mówcą się staje.

Wybrane fragment podręczników wiedzy o społeczeństwie i edukacji obywatelskiej ( z lat 2015 - 2020).

Zajęcia 8 - 10

Budowa lekcji wiedzy o społeczeństwie. Przydatność szkolnych lekcji dla maturzysty. Samokształcenie i indywidualna praca w procesie przygotowania do matury.

Prezentacje wybranych lekcji przez studentów. Referaty studentów.

Literatura

Wybrane fragment podręczników wiedzy o społeczeństwie i edukacji obywatelskiej (z lat 2015 - 2020). Inne pomoce dydaktyczne np. wszelkie syntezy i słowniki wydawane w ostatnich latach.

Zajęcia 11- 12

Zainteresowania współczesnej dydaktyki wiedzy o społeczeństwie. Związek treści programów szkolnych a aktualną wiedzą naukową z zakresu socjologii, ekonomii, polityki, polityki historycznej, psychologii społecznej.

Wybrane artykuły z prasy codziennej i periodyków.

Zajęcia 13 – 14.

Egzamin zewnętrzny z wiedzy o społeczeństwie. Specyfika egzaminu maturalnego.

Arkusz egzaminacyjny maturalny z 2019 roku.

Zajęcia 15

Podsumowanie wiadomości z całego semestru.

Metody dydaktyczne:

Referaty i prezentacje studenckie, symulacje lekcji prowadzonych różnymi metodami. Symulacje lekcji wykonane przez studentów w oparciu o dostarczone materiały.

Krótki wykład prowadzącego; dyskusja; analiza tekstów źródłowych (głównie obowiązujących programów i podręczników, propozycji dydaktycznych, materiałów do nauczania); praca w grupach.

W zależności od potrzeb zajęcia mogą mieć układ zmodyfikowany w stosunku do przedstawionego wyżej podziału na jednostki ćwiczeniowe, np. mogą składać się z prezentacji studenckiej, a w drugiej części z problematyki dydaktycznej i kwestii teoretycznych.

Czynnikiem wpływającym na zmiany i modernizację tematów przewidzianych w konspekcie oraz na dobór strategii metodycznej, będą zainteresowania studentów. Uwzględniane będą indywidualne zaciekawienia poszczególnych członków grupy studenckiej.

W ciągu całego semestru planowane są zajęcia „w terenie”, ale są one uzależnione od możliwości organizacyjnych.

Uwagi:

prof. dr hab. Barbara Wagner

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.