Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język portugalski - poziom średnio zaawansowany 3300-POROB1
Semestr zimowy 2020/21
Lektorat, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język portugalski - poziom średnio zaawansowany 3300-POROB1
Zajęcia Semestr zimowy 2020/21 (2020Z) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 3.020
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 1.021
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2020-11-30 16:45 : 18:15 sala 3.020
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-12-02 16:45 : 18:15 sala 1.021
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-12-07 16:45 : 18:15 sala 3.020
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-12-09 16:45 : 18:15 sala 1.021
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
2020-12-14 16:45 : 18:15 sala 3.020
Gmach Wydziału Neofilologii cz. I - Dobra 55
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Aleksandra Wilkos
Literatura:

Português XXI, Português XXI- livro do aluno

materiały dodatkowe: wybrane ćwiczenia z podręczników:

Gramática Ativa 1, Gramática Ativa 2

Qual é a dúvida

Vamos lá começar

wybrane fragmenty artykułów z czasopism i programów portugalskojęzycznych: Observador, Público, RTP Televisão, etc.

Zakres tematów:

Kompetencje językowe

- Podnoszenie ogólnej płynności językowej po portugalsku

- Relacjonowanie przeszłości

- Opisywanie planów, marzeń, obaw

- Wyrażanie opinii na aktualne tematy

- Prowadzenie dłuższych naturalnych rozmów w sytuacjach życiowych

- Negocjowanie i rozwiązywanie problemów (np. reklamowanie przedmiotu)

- Tworzenie zdań warunkowych i życzeniowych w różnych planach czasowych

Inne

- Zdobywanie wiedzy o kulturach krajów portugalskojęzycznych

Metody dydaktyczne:

Praca z wymienioną literaturą, połączona z grami, symulowanymi dialogami i scenkami.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia. Opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia; wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs dla studentów UW (wersja portugalska)

Kurs dla studentów UW (wersja portugalska)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.