Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne Podstawy Zachowania (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Psychologii)

Jednostka: Wydział Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Biologiczne Podstawy Zachowania
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2500-PL-PS-FO3-04 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest analiza, dyskusja i empiryczna weryfikacja formułowanych przez psychologów ewolucyjnych hipotez dotyczących zachowań altruistycznych człowieka.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-06 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów Wydziału Psychologii UW z mało znaną w Polsce perspektywą badań psychologicznych koncentrującą się na poszukiwaniu konkretnych genów związanych ze specyficznymi aspektami zachowania i wykorzystującą techniki opracowane i wykorzystywane dotychczas w biologii i medycynie. Powiązania między genotypem a zachowaniem (m.in. osobowość, inteligencja, zaburzenia psychiczne) uzupełniane będą o informacje dotyczące pośredniczących mechanizmów neuronalnych. Całość ilustrowana będzie przy wykorzystaniu wyników najnowszych badań. Omówione ponadto zostaną problemy etyczne związane z poszukiwaniem i identyfikowaniem genów związanych z zachowaniem.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-05 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką dziedziny. Na każdych zajęciach przedstawiony zostanie jeden z obszarów funkcjonowania człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Studenci poznają lokalizację mózgową poszczególnych funkcji, formy ich zaburzeń oraz podstawowe informacje na temat diagnozy i rehabilitacji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-FO3-09 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają formę wykładów. Mają one na celu pogłębienie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów bólu. Przedstawione zostaną koncepcje bólu oraz przegląd badań dotyczących psychologicznych czynników wpływających na doświadczanie bólu. Opisane będą psychologiczne aspekty bólu ostrego (na przykładzie ostrego bólu pooperacyjnego) i przewlekłego (na przykładzie przewlekłego bólu migrenowego). Przedmiotem analiz będzie również specyfika doświadczania bólu przez dzieci i młodzież, w tym szczególna uwaga zwrócona zostanie na wpływ rodziców na poziom odczuwania bólu przez dzieci i młodzież. Poruszona zostanie również problematyka psychologicznej terapii bólu.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)