Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Katedra Białorutenistyki

Jednostka: Katedra Białorutenistyki Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z
3221-S1-FBA-AIT12 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są wybrane zagadnienia, dotyczące złożoności problematyki interpretacji dzieł literackich.. Szczegółowo omawiane są metody analizy i interpretacji tekstu oraz jego krytyki. Zagadnienia teoretyczne połączone są z praktyką interpretacyjną, mającą na celu ukazanie wielopoziomowości rozumienia tekstu literackiego.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-AIT12-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem ćwiczeń jest nabycie przez studentów umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego. Studenci zapoznają się ze złożonością problematyki analizy i interpretacji dzieł literackich w oparciu o wybrane zagadnienia teoretyczne.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BTWT-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z rozwojem kultury oraz teatru białoruskiego w XIX-na początku XX wieku, ze specyfiką sztuki teatru, pokazanie jego rozwoju i ewolucji. Rola teatru w kształtowaniu tożsamości i języka białoruskiego. Uwaga zostanie skupiana na najważniejszych zjawiska oraz postaciach.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BTWT11 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z rozwojem kultury oraz teatru białoruskiego w XIX-na początku XX wieku, ze specyfiką sztuki teatru, pokazanie jego rozwoju i ewolucji. Rola teatru w kształtowaniu tożsamości i języka białoruskiego. Uwaga zostanie skupiana na najważniejszych zjawiska oraz postaciach.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BR31 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z obrazem Białorusi prezentowanym w literaturze faktu. Przedstawiona zostanie rzeczywistość społeczno-polityczna w tym percepcja istotnych wydarzeń XX w. jak represje stalinowskie, II wojna światowa, katastrofa w Czarnobylu, konsekwencje wyboru na prezydenta A. Łukaszenki.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BR31-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zaznajomienie studentów z obrazem Białorusi prezentowanym w literaturze faktu. Przedstawiona zostanie rzeczywistość społeczno-polityczna w tym percepcja istotnych wydarzeń XX w. jak represje stalinowskie, II wojna światowa, katastrofa w Czarnobylu, konsekwencje wyboru na prezydenta A. Łukaszenki.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-BNBZI21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką komunikacji w białoruskim segmencie internetu. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na sytuację językową w białoruskim segmencie internetu, charakterystykę komunikacji w warunkach wirtualnych oraz zjawiska i tendencje językowe obecne we współczesnej białoruszczyźnie.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-D32 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładanego przedmiotu jest wprowadzenie w zagadnienia dotyczące terytorialnego zróżnicowania języka białoruskiego, zapoznanie studentów z cechami poszczególnych dialektów białoruskich.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-D32-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładanego przedmiotu jest wprowadzenie w zagadnienia dotyczące terytorialnego zróżnicowania języka białoruskiego, zapoznanie studentów z cechami poszczególnych dialektów białoruskich.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-FB21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu rozpatrywany jest folklor, obyczaje i obrzędy Białorusi w porównaniu z folklorem ludności białoruskiej wschodniej Białostocczyzny.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-FB21-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu rozpatrywany jest folklor, obyczaje i obrzędy Białorusi w porównaniu z folklorem ludności białoruskiej wschodniej Białostocczyzny.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GHJB22 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem fonetycznym i morfologicznym białoruskiego języka literackiego od XIV do XVIII wieku w oparciu o materiał językowy pochodzący z zabytków starobiałoruskich.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GSCS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu fonetyki, morfologii i składni (wybrane zagadnienia) najstarszego języka literackiego Słowian jako bazy wyjściowej do odtworzenia języka prasłowiańskiego, z którego ukształtowały się wszystkie współczesne języki słowiańskie, a w ich liczbie również język białoruski.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GSCS21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu fonetyki, morfologii i składni (wybrane zagadnienia) najstarszego języka literackiego Słowian jako bazy wyjściowej do odtworzenia języka prasłowiańskiego, z którego ukształtowały się wszystkie współczesne języki słowiańskie, a w ich liczbie również język białoruski.

Strona przedmiotu
3221-JPJO-GKJP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zakłada przedstawienie podobieństw i różnic w budowie fonetycznej, gramatycznej, składniowej i leksykalnej języków słowiańskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GOJBSL12 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem słowotwórczym języka białoruskiego i metodami jego opisu. Rozpatrywane są podstawowe pojęcia i terminy morfologii jako nauki o systemie słowotwórczym i fleksyjnym języka.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GOJBF11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fonetycznymi charakterystycznymi dla współczesnego języka białoruskiego oraz z jego systemem fonologicznym.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-GOJBMI21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są omówieniu odmiennych i nieodmiennych leksemów, kryteriom ich klasyfikacji, omówieniu imiennych i werbalnych kategorii gramatycznych, fleksji leksemów i ich związków składniowych.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HBI11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi problemami dziejów ekonomicznych, politycznych i społecznych ziem białoruskich od starożytności po czasy współczesne.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HBII12 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi problemami dziejów ekonomicznych, politycznych i społecznych ziem białoruskich od starożytności po czasy współczesne.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HBL21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony historii językoznawstwa białoruskiego.

Na kolejnych zajęciach jest omawiana periodyzacja dziejów językoznawstwa białoruskiego, związek między historią Białorusi i rozwojem białoruskiego językoznawstwa oraz proces kształtowania się normy współczesnej białoruszczyzny.

Szczegółowo omawiane jest zagadnienie regulacji ortografii języka białoruskiego, okoliczności rozwoju terminologii naukowej,

koncepcji kształtowania się białoruskiego języka literackiego w latach 20. XX wieku, znaczenie reform języka białoruskiego w latach 30. XX wieku i w okresie powojennym, a także społeczne i historyczne uwarunkowania polityki językowej we współczesnej Republice Białorusi.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HLB21 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są nowej literaturze białoruskiej wyrosłej na bazie języka i twórczości ludowej. Zwraca się uwagę na wpływ idei romantycznych, rolę inteligencji wileńskiej i młodzieży filomackiej w upowszechnianiu białoruskiej twórczości ludowej, na wkład polsko-białoruskich pisarzy w odrodzenie języka i kultury białoruskiej.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HLBXX322 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najważniejsze zjawiska w literaturze białoruskiej początku XX wieku. Wkład pisarzy z kręgu "Naszej Niwy" w rozwój literatury białoruskiej. Omówienie wczesnej twórczości J. Kołasa, J. Kupały, twórczości M. Bahdanowicza, Ciotki, W. Łastouskaha, M. Hareckaha i in.

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HLB31 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje historię literatury białoruskiej w okresie międzywojennym i w latach 40. XX wieku. Omawiana jest twórczość takich pisarzy i poetów jak Kandrat Krapiwa, Maksim Tank, Kuźma Czorny, Iwan Mieleż, Iwan Szamiakin, Janka Bryl, Wasil Bakau, Uładzimir Karatkiewicz i in. Znaczenie utworów omawiane jest w kontekście polityczno-historycznym (komunizm) i literacko-kulturowym (pierwsze próby reformowania literatury, eksperymenty formalne, walka międzypokoleniowa, relacje między tradycją i nowatorstwem i in.).

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-HLB32 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje historię literatury białoruskiej w latach 70.-90. XX wieku. Omawiana jest twórczość takich pisarzy i poetów jak Uładzimir Karatkiewicz, Wasil Bykau, Iwan Mieleż, Aleś Adamowicz, Michaś Stralcou, Nił Hilewicz i in. Znaczenie utworów omawiane jest w kontekście historycznym (sposób pokazania II wojny światowej, obrazy społeczeństwa) i literacko-kulturowym (rozwój prozy białoruskiej, nowe elementy w kreacji bohaterów i sposobie prowadzenia narracji itp.).

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-JPO-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia będą miały na celu wyćwiczenie spojrzenia na język polski z punktu widzenia obcokrajowców.

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-JPO11 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Zajęcia będą miały na celu wyćwiczenie spojrzenia na język polski z punktu widzenia obcokrajowców.

Strona przedmiotu
0000-BIAB2EC brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

AKTUALNY FORMAT EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA NA POZIOMIE B2 WEDŁUG STANDARDÓW EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OPISU KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO.

EGZAMIN PISEMNY I USTNY

zgodny z opisem na stronie egzaminów certyfikacyjnych UW (jezyki.obce.uw.edu.pl)

Terminy części ustnej egzaminu zamieszczone na stronie: jezyki.obce.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3221-S2-FBA-JBB11 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykształcenie w studentach-filologach wysokiego poziomu kompetencji komunikacyjnej, lingwokulturoznawczej we wszystkich sferach kontaktów życia społecznego i zawodowego w zakresie ogólnym, w tym w sferze ekonomicznej i biznesowe. Zajęcia mają służyć rozwijaniu sprawności językowych określonych dla poziomu biegłości językowej C2 (według ESOKJ).

Strona przedmiotu
3221-S1-FBA-JBM21 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze specyfiką komunikacji w środkach masowego przekazu. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na sytuację językową w białoruskich mediach, charakterystykę języka wykorzystywanego w mediach oraz zjawiska i tendencje językowe obecne we współczesnej białoruszczyźnie.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)