Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oferta przedmiotowa jednostki Instytut Germanistyki

Jednostka: Instytut Germanistyki Wymienione są te przedmioty, które są oferowane dla wybranej jednostkę oraz jej podjednostek.
wybierz inną powiązane grupy przedmiotów Kliknij powiązane grupy przedmiotów, aby wyświetlić listę grup przedmiotów zdefiniowanych przez tę jednostkę (czyli np. przedmioty obowiązkowe dla I roku).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3302-ABKE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kryzys energetyczny i refleksja nad wykorzystaniem energii atomowej – przykłady w literaturze, filmie i filozofii

Strona przedmiotu
3302-ASN2c-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć szczegółowo omawiana jest struktura syntaktyczna niemieckich wypowiedzeń. Studenci poznają poszczególne części zdania oraz rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie.

Strona przedmiotu
3302-ASN2w-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu składni języka niemieckiego.

Strona przedmiotu
3302-2APP1s1-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dla studentów specjalizacji III Glottodydaktyka na kierunku germanistyka, kontynuujących zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Poświęcony przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznemu. Obejmuje opanowanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej). Związany jest z procesami wychowania, uczenia się i nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych na III etapie kształcenia.

Strona przedmiotu
3302-App1-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obowiązkowy dla studentów specjalizacji III Glottodydaktyka na kierunku germanistyka, kontynuujących zdobywanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych. Poświęcony ogólnemu przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznemu. Obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej). Związany jest z procesami wychowania, uczenia się i nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych na III i IV etapie kształcenia.

Przedmiot powiązany jest z praktyką psychologiczno-pedagogiczną na III i IVetapie kształcenia.

Strona przedmiotu
3302-ANWŚ-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Katastrofy w filmie, literaturze współczesnej i sztuce ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego obszaru językowego

Strona przedmiotu
3302-2AN1wz-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie na wybranych przykładach związków polsko-niemieckich w dziedzinie kultury i sztuki.

Strona przedmiotu
3302-AU-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Austria (ONLINE)

Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z Austrią (historia państwa, podział administracyjny, gospodarka, charakterystyka społeczeństwa, kultura, polityka itd.).

Strona przedmiotu
3302-BLPO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każde spotkanie poświęcone jest innemu wybranemu zagadnieniu związanemu z Bawarią i Polską na przestrzeni wieków, począwszy od średniowiecza po przełom XIX/XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskich malarzy studiujących na Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych w XIX w., określanych mianem „Polskich Monachijczyków”. W tej niezwykłej podróży poznajemy Bawarię jako szczególny kraj związkowy na mapie federalnych Niemiec, mający liczne historyczne i kulturowe związki z Polską.

Strona przedmiotu
3302-BLPO2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-SWWMS-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-DYD2c-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Język obcy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych etapach edukacyjnych;

2. Podstawa Programowa dla języka obcego nowożytnego;

3. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotową;

4. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela;

5. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania języka niemieckiego, w tym metody aktywizujące i metoda projektów;

Strona przedmiotu
3302-DYD3-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach

2. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej

3. Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej

4. Egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów

5. Diagnoza wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia

6. Znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów

7. Warsztat pracy nauczyciela

8. Potrzeba kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki

Strona przedmiotu
3302-DJN3nb-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Metodyka realizacji poszczególnych treści kształcenia w obrębie nauczania języka niemieckiego

2. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach

3. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej

4. Metody kształcenia językowego (z wykorzystaniem mediów cyfrowych)

5. Warsztat pracy nauczyciela

6. Kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki

Strona przedmiotu
3302-DZF-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym jest dyskryminacja? Jakie formy dyskryminacji są zdiagnozowane w badaniach? Czy dyskryminacja wiąże się ze stereotypami czy przesądami? Kogo dotyczy? Co chroni przed nią? Jak wygląda w najbliższym otoczeniu, a jak w instytucjach? Czy możliwa jest na uczelni?

Te pytania towarzyszyć nam będą w analizach raportów, artykułów prasowych, sztuki wizualnej i tekstualnej. Punktem wyjścia będzie ustalenie wspólnego słownictwa jako bazy do tych analiz i do dyskusji. Na koniec będziemy pracować nad działaniami antydyskryminacyjnymi.

Strona przedmiotu
3302-DTW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konweratorium koncentruje się przede wszystkim na zdefiniowaniu pojęć ,dziecko' i ,dzieciństwo' z perspektywy psychologicznej na podstawie między innymi pism psychologicznych następujących badaczy: S. Freuda (życie Freuda a jego teoria psychoanalizy), L.de Mause (psychologia a psychoanalityk; psychoanalityczne, psychohistoryczne i psychogenetyczne ujęcie fenomenu dzieciństwa; dzieciństwo jako koszmar a kwestia jego samouświadomienia), tezy Arièsa (rola rodziny w procesie wychowania; szkoła jako instrument socjalizacji; czarna pedagogika; świat dziecka a perspektywa dorosłego).

Strona przedmiotu
3302-2E-BIZNES2-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu "E-biznes" jest poznanie kluczowych etapów uruchomienia sprzedaży w sieci (e-commerce) na przykładzie najbardziej popularnych produktów. Uczymy się podstaw szeroko pojętego e-biznesu, czyli działalności biznesowo-marketingowej w sieci.

Student realizuje blok zajęć „Komunikacja w biznesie”.

Strona przedmiotu
3302-ECOMP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poznanie kluczowych etapów uruchomienia sprzedaży w sieci (e-commerce) na przykładzie najbardziej popularnych produktów. Uczymy się podstaw szeroko pojętego e-biznesu, czyli działalności biznesowo-marketingowej w sieci.

Pracujemy na przykładach z Polski i ze świata, w tym także z rynku niemieckiego. Kurs jest otwarty dla wszystkich. Pracujemy w języku polskim.

Kurs jest częścią nowej oferty nowoczesnej germanistyki, gdzie łączymy naukę współczesnych kompetencji cyfrowych z wiedzą na temat krajów niemieckiego obszaru językowego.

Strona przedmiotu
3302-2ETD2-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter konwersatorium i służą przekazaniu wiedzy i nabyciu umiejętności z zakresu krytyki tekstu dawnego i przygotowania go do wydania. Na zajęciach przekazywane są niezbędne informacje z zakresu kodykologii, paleografii oraz brachygrafii, ponadto informacje o etapach pracy edytora tekstów dawnych oraz rodzajach wydań.

Strona przedmiotu
3302-2EJ1-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3302-FZ1we-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zaprezentowane zostaną główne postaci, nurty i zagadnienia filozofii europejskiej od starożytności do XX wieku. Pokazane zostaną kluczowe stanowiska i spory filozoficzne z klasycznych obszarów filozofii: ontologii, teorii poznania i etyki, a także z zakresu filozofii społecznej, filozofii religii i filozofii nauki.

Strona przedmiotu
3302-FN2-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu fonetyki języka niemieckiego.

Strona przedmiotu
3302-Gkn2-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom dydaktyki nauczania języków obcych (glottodydaktyki). Obejmuje pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki lekcji języka obcego na III i IV etapie edukacyjnym.

Przedmiot powiązany jest ze Wstępną praktyką dydaktyczną oraz Zasadniczą praktyką dydaktyczną na III i IV etapie kształcenia.

Strona przedmiotu
3302-GD2w-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Język obcy w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych etapach edukacyjnych;

2. Podstawa Programowa dla języka obcego nowożytnego;

3. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotową;

4. Kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela;

5. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania języka niemieckiego, w tym metody aktywizujące i metoda projektów;

6. Metodyka realizacji poszczególnych treści kształcenia w zakresie języka niemieckiego;

7. Organizacja pracy w klasie szkolnej i grupach;

8. Sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej;

9. Metody nauczania języka niemieckiego;

10. Rola diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej;

11. Egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów/sprawdzianów;

12. Diagnoza wstępna grupy uczniowskiej i każdego ucznia w kontekście języka niemieckiego;

13. Znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów.

Strona przedmiotu
3302-2GK1-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza kontrastywna języków niemieckiego i polskiego.

Strona przedmiotu
3302-Gk1-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza kontrastywna języków niemieckiego i polskiego.

Strona przedmiotu
3302-GOM1-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z gramatyką języka niemieckiego. Pierwszy semestr zajęć poświęcony jest takim zagadnieniom, jak: wprowadzenie pojęcia morfemu, omówienie terminów: kategoria gramatyczna i fleksja, klasyfikacja morfologiczna, składniowa i semantyczna czasowników oraz ich kategorie gramatyczne (osoba, liczba, czas, strona, tryb).

Strona przedmiotu
3302-GOM1-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia stanowią kontynuację przedmiotu i nawiązują do zagadnień omówionych w pierwszym semestrze. Drugi semestr zajęć poświęcony jest przedstawieniu kolejnych części mowy (m.in. rzeczownik, przymiotnik, przysłówek), ich klasyfikacji morfologicznej, składniowej i semantycznej oraz właściwych im kategorii gramatycznych.

Strona przedmiotu
3302-2HK2-Z brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzające w historię i rozwój krytyki literackiej, a także metody naukowego badania krytyki.

Strona przedmiotu
3302-2HkB-KINT-L brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs prezentuje w syntetycznym skrócie wiadomości na temat zjawisk społecznych i kulturowych, geografii, administracji, historii Szwajcarii.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)