Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 2 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 2
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/23
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L 2023L
1900-3-AWME-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu je zapoznanie studentów ze wskaźnikami stosowanymi w opisie i ocenie zjawisk społeczno-ekonomicznych. Druga część przedmiotu poświęcona jest zagadnieniom metod ewaluacji zjawisk, procesów, dokumentów i procedur.

Strona przedmiotu
1900-3-CIHG-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1900-3-FMRM-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem, kształtowaniem i postrzeganiem funkcji mieszkaniowej w miastach i regionie miejskim. Studenci zapoznają się także z aktualnymi badaniami dotyczącymi mieszkalnictwa.

Strona przedmiotu
1900-3-GZGC-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium obejmuje zagadnienia rozwoju gospodarki cyfrowej. Analizowane są przyczyny, zakres i konsekwencje gospodarcze i społeczne rozwoju działalności gospodarczych opartych na technologiach cyfrowych.

Strona przedmiotu
1900-3-GIS-GSE
GIS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pozyskanie danych przestrzennych.

Metody analiz przestrzennych.

Wizualizacja.

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w pozyskiwaniu danych i analizach przestrzennych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii turystyki. Studenci zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędzia do analiz i modelowania złożonych zależności przestrzennych badanych zagadnień. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych) i ich integrację jak również na wytwarzanie, pozyskiwanie, edycję i wizualizację danych. Zajęcia będą swoim profilem dostosowane do wymagań słuchaczy, realizujących badania na potrzeby prac magisterskich.

Strona przedmiotu
1900-3-KRT-GSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami map tematycznych oraz ogólnymi zasadami ich konstruowania, jak również ich wykorzystaniem

Strona przedmiotu
1900-3-PERP-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z wybraną problematyką i metodologią z zakresu geografii percepcji oraz dziedzin pokrewnych zajmujących się m.in. postrzeganiem przestrzeni przez wybrane grupy społeczne, etniczne czy kulturowe.

Podczas wykładów omawiane są terminologia, kierunki badań oraz metodologia z zakresu geografii percepcji i dziedzin pokrewnych (m.in. socjologia przestrzeni, psychologia środowiskowa) zajmujących się postrzeganiem przestrzeni antropologicznej i przyrodniczej przez wybrane grupy społeczne (np. zbiorowości osiedlowe, grupy młodzieży, seniorów), etniczne (np. mniejszości narodowe) czy kulturowe (np. subkultury). W dyskursie pojawiają się również wątki związane z edukacją regionalną i świadomością zamieszkiwanej przestrzeni (tzw. percepcja "małych ojczyzn").

Podczas ćwiczeń studenci wykonują zadania badawcze (mini-projekty) z wykorzystaniem wybranego narzędzia poznawczego oraz w wybranym poligonie badawczym.

Strona przedmiotu
1900-3-PPP-GSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy planowania przestrzennego to przedmiot realizowany w formie wykładów i ćwiczeń. Wykłady obejmują teoretyczne podstawy prowadzenia polityki przestrzennej w rożnych skalach, zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemów planowania przestrzennego w rożnych krajach europejskich oraz kwestie instrumentarium planistycznego. Ćwiczenia mają charakter zajęć warsztatowych. Studenci pracują w grupach poznając warsztat planistyczny i przygotowując projekt zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta.

Strona przedmiotu
1900-3-SM2-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu wsparcie studentów w stworzeniu koncepcji pracy magisterskiej oraz pomoc w jej realizacji. W trakcie seminarium studenci referują konceptualizację pracy oraz postępy w jej realizacji. Następnie toczy się dyskusja, w trakcie której wszyscy uczestnicy zgłaszają swoje uwagi, wątpliwości i sugestie dotyczące tematu pracy, zakresu badań oraz metod.

Strona przedmiotu
1900-3-SMT1-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium tematyczne - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie wybranego w danym semestrze zagadnienia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

Strona przedmiotu
1900-3-WiJZ-GSEC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci zapoznają się z

- pojęciami warunków, poziomu i jakości życia.

- czynnikami kształtującymi warunki i jakość życia w różnych układach odniesienia

- przykładami badań nad jakością życia.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)