Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
2105-PP-L-D5MAEU

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką marketingu. W trakcie zajęć skupiono się na charakterystyce rodzajów marketingu. Zajęcia zamyka prezentacja nowych trendów w marketingu.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5PFEU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pozyskiwanie funduszy UE - celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką procesów związanych z pozyskiwaniem dofinansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, obszarami wsparcia udzielanego przez UE, podstawami prawnymi, zasadami oraz mechanizmami zarządzania funduszami, programami i projektami europejskimi. W ramach przedmiotu przeprowadzona zostanie również konceptualizacja podstawowych pojęć (polityka spójności, programy i projekty europejskie, uczestnicy projektów europejskich, cele projektów, cykl życia projektu, zarządzanie projektami europejskimi).

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5PRAK

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktyka - 240 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Praktyka - 240 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie praktyki student powinien zapoznać się z funkcjonowaniem podmiotu w którym realizowana jest praktyka. Student powinien doskonalić umiejętności związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów zawodowych występujących w naturalnym środowisku pracy. W trakcie praktyki student powinien rozwijać umiejętności związane z wykorzystywania nowych technik, instrumentów i narzędzi stosowanych w działalności organizatora praktyki, wykorzystując przy tym uzyskaną w trakcie studiów wiedzą kierunkową. Student powinien umieć analizować swoje mocne i słabe strony na rynku pracy, podejmując działania zmierzające do pełnej aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5PWBS

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach nauczanego przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat działania Przestrzeni wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości jako jednej z podstawowych polityk Unii Europejskiej gwarantujących mechanizmy współpracy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, ochrony granic bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współprac sądowej w sprawach cywilnych i karnych w UE. Omówione są instrumenty prawne i instytucjonalne wykorzystywane w ramach tej dziedziny współpracy w UE. Pokazane są praktyczne sposoby wykorzystania tych instrumentów oraz ograniczenia ich skuteczności.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5SELI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium licencjackie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5TNUR

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5UEWSM

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przybliżone zostaną ewolucja, struktura, narzędzia, praktyka oraz konsekwencje prowadzenia aktywności na arenie międzynarodowej przez UE. Przedmiot składa sięz dwóch części, w ramach których stopniowo zmieniać się będą zaangażowanie i aktywność studentów. w pierwszej części zajęć studenci będą mieli okazję przygotowywać prezentacje uzupełniające omawianą na zajęciach problematykę. W drugiej, dążąc do przeniesienia zdobytej wiedzy oraz w oparciu o istniejące dokumenty, będą mogli przygotować scenariusze zajęcia stanowiska przez UE w kontekście wyobrażalnych sytuacji konfliktowych.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5WAEU

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty europejskie – celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących skutecznego wykorzystania możliwości wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe.

Strona przedmiotu
2105-PP-L-D5ZDRE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o zakładaniu działalności na rynku europejskim, o globalnych uwarunkowaniach gospodarczych i specyfice działalnosci gospodarczej na rynku wewnętrznym w UE. Zaznajomienie studentów z etapami prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim.

Zwiększenie kreatywności oraz wyrobienie zmysłu krytycznego niezbędnego do merytorycznej oceny problemów pojawiających się w działalności gospodarczej na rynku europejskim.

Podstawowe pojęcia związane z działalnością gospodarczą: istota działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej, cele przedsiębiorstwa na rynku UE. Finansowanie małego przedsiębiorstwa ze środków obcych: fundusze UE, fundusze

gwarancyjne, leasing, kredyty.

Strona przedmiotu
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)